Socialize

Facebook
Home » Invatamant » Invatamant superior » Educaţie şi creativitate pentru o societate bazată pe cunoaştere

Educaţie şi creativitate pentru o societate bazată pe cunoaştere

Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti şi-a reconfirmat vocaţia de instituţie dedicată învăţământului şi cercetării avansate desfăşurând la înalt nivel o nouă ediţie – a XI-a – a conferinţei internaţionale „Educaţie şi creativitate pentru o societate bazată pe cunoaştere”. Profesori şi cercetători, studenţi şi doctoranzi ai universităţii maioresciene şi ai unor mari universităţi şi institute ale ţării, precum şi exponenţi din spaţiul global de educaţie, ştiinţă şi cultură şi-au prezentat câteva dintre cele mai noi rezultate ale muncii dedicate învăţăturii aprofundate, descoperirii şi creaţiei. În Aula Magna a instituţiei academice maioresciene, participanţii au fost întâmpinaţi şi salutaţi de prof. univ. dr. Iosif R. Urs, preşedintele Consiliului de Administraţie al Universităţii Titu Maiorescu.

Cercetarea avansată, ca dimensiune principală de activitate

În deplină consonanţă cu genericul conferinţei internaţionale consolidat în ediţiile derulate până acum, prof. univ. dr. Smaranda Angheni, rectorul Universităţii Titu Maiorescu, a reliefat că, în ansamblul lor, evenimentele din această serie alcătuiesc „o dovadă a faptului că Universitatea Titu Maiorescu are ca dimensiune principală activitatea de cercetare ştiinţifică, asumată ca atare prin Carta Universitară”. Cele două institute de cercetare avansată care activează la nivelul universităţii, împreună cu centrele de cercetare din fiecare facultate, a accentuat rectorul instituţiei, angrenează permanent într-o muncă intelectuală susţinută cadre didactice, studenţi, masteranzi şi doctoranzi.

Valoarea, utilitatea şi recunoaşterea activităţii ştiinţifice a comunităţii universitare maioresciene a fost reliefată şi de prof. univ. dr. Titi Paraschiv, directorul Institutului de Studii, Cercetare, Dezvoltare şi Inovare al Universităţii Titu Maiorescu.

Creativitatea, predominantă asupra talentului

O recunoaştere a valorii cercetării care se desfăşoară în institutele şi facultăţile Universităţii Titu Maiorescu se regăseşte în colaborarea strânsă, productivă, cu institute ale Academiei Române. În acest sens, acad. prof. univ. dr. Alexandru Surdu, vicepreşedinte al Academiei Române, a dat o apreciere semnificativă cercetării din universitate şi momentelor cu valoare de reper pe care le constituie an de an conferinţa impusă ferm la nivel internaţional, rememorând constatarea posibilă încă de la prima ediţie, că se deschide calea unei afirmări de substanţă în direcţia creaţiei şi interpretării ştiinţifice novatoare. Aducând în discuţie cerinţa permanentă a legăturii dintre cercetare şi învăţământ (şi observând că de multe ori aceasta se dovedeşte numai un slogan fără acoperire), academicianul Alexandru Surdu a afirmat clar că la universitatea maioresciană legătura funcţionează cu acoperire certă. „Creativitatea este un atribut principal al oricărei activităţi ştiinţifice”, a subliniat în continuare acad. prof. univ. dr. Alexandru Surdu, cu insistenţa cuvenită realităţii, dovedită de ştiinţă, că potenţialul maxim de creativitate se situează între 19 şi 25 de ani, adică tocmai la vârsta studenţiei. În acest sens, opera şi ascensiunea lui Titu Maiorescu, patronul spiritual asumat de universitate, constituie esenţa unui exemplu strălucit. „Creativitatea necesită efort”, a spus vicepreşedintele Academiei Române, exprimând în acelaşi timp o anume reţinere faţă de largheţea cu care în ziua de azi talentul este considerat o cale a reuşitei, a creaţiei: „Talentul se educă!”, a fost mesajul profesorului Alexandru Surdu pentru tinerii participanţi.

Cercetarea avansată este specifică universităţilor

Instituţie de învăţământ superior repre­zentând un succes incontestabil al investiţiei private în educaţie şi cercetare, Universitatea Titu Maiorescu a primit şi în contextul actualei reuniuni ştiinţifice mesajul de apreciere din partea Ministerului Educaţiei Naţionale, adus de secretarul de stat conf. univ. dr. Gabriel Liviu Ispas, care a subliniat: „Atunci când vorbim despre universitate, este extrem de impor­tant să legăm termenii a preda şi a cerceta. Cerce­tarea avansată este specifică universităţilor şi institutelor universitare. De aceea, în lume, finanţarea este orientată în primul rând către cercetarea avansată. La noi, resursele financiare sunt insuficiente, aşa încât acel 1 la sută din PIB alocat pentru cercetare este iluzoriu”.

Recunoaştere în lumea academică a spaţiului global

Conferinţa internaţională dedicată educaţiei şi creativităţii a prilejuit şi reafirmarea puternicei dimensiuni internaţionale a activităţii desfăşurate în Universitatea Titu Maiorescu. Rectorul Smaranda Angheni a salutat, şi în acest cadru, onoarea şi recunoaşterea susţinute în lumea ştiinţei de apartenenţa ca membru asociat la Agenţia Universitară a Francofoniei. De altfel, actuala ediţie a conferinţei a cuprins un panel francofon, prezidat de rectorul universităţii amioresciene şi susţinut la nivel înalt prin contribuţii academice reprezentând linia francofonă a Noii Universităţi Bulgare, instituţii de prestigiu internaţional, precum Université Paris-Dauphine, Université Paris XII, Ecole Supérieure de la Francophonie pour l’Administration et le Management (ESFAM).

În plenul conferinţei de la Universitatea Titu Maiorescu, dr. Joel Monéger, profesor emerit la Université Paris Dauphine, doctor honoris causa al Universităţii Titu Maiorescu, a expus lucrarea „Enseigner le droit depuis la révolution numérique”.

O dovadă a recunoaşterii pe plan internaţional a cercetării de la universitatea maioresciană se regăseşte şi în derularea unor proiecte declarate câştigătoare prin competiţii de top. Componentă a unui astfel de proiect este lucrarea prezentată conferinţei de către prof. univ. dr. Sarah Ferber, Sheba Medical Ctr., Tel-Aviv University, Israel: „Dia-Cure,Cell Replacement Therapy for Diabetes”.

Deschidere spre universul contemporan

Aria largă de cuprindere ştiinţifică a preocupărilor şi realizărilor de cercetare la Universitatea Titu Maiorescu a fost argumentată la ediţia 2017 a conferinţei dedicate educaţiei şi creativităţii de aria secţiunilor de lucru, care a inclus domenii precum drept, ştiinţe economice, informatică, psihologie, interfaţa creier-calculator, me­dicină, medicină dentară, farmacie, ştiinţe sociale, politice şi uma­niste. Colective de cercetare, multe având în componenţă studenţi, au oferit prezentări ale unor demersuri la zi într-o diversitate câtuşi de puţin hazardată de investigaţie.

Un loc distinct în orizontul de idei al conferinţei „Educaţie şi creativitate pentru o societate bazată pe cunoaştere” a deţinut simpozionul ştiinţific referitor la „Putere şi manipulare în lumea contemporană”, coordonat de prof. univ. dr. Sori Ivan, decanul Facultăţii de Ştiinţe Sociale, Politice şi Umaniste a Universităţii Titu Maiorescu. O temă incitantă a permis abordarea unor subiecte de actualitate, pe alocuri captivante, încununând un eveniment ştiinţific dovedind că învăţământul şi cercetarea din mediul academic românesc au resurse pentru revendicarea unor recunoaşteri în lumea contemporană a ştiinţei.

F. IONESCU