Socialize

Facebook
Home » Actualitate » Stiri si comunicate » Elevii claselor a V-a vor studia în prima parte a anului şcolar 2017-2018 pe baza unui compendiu introductiv pentru gimnaziu

Elevii claselor a V-a vor studia în prima parte a anului şcolar 2017-2018 pe baza unui compendiu introductiv pentru gimnaziu

Elevii claselor a V-a şi cadrele didactice implicate în procesul instructiv-educativ al acestor clase vor utiliza, în primele opt săptămâni ale noului an şcolar, un Compendiu introductiv pentru gimnaziu. Decizia aparţine ministrului educaţiei naţionale, Liviu Marian Pop, şi are ca obiectiv sprijinirea elevilor de clasa a V-a afectaţi de absenţa manualelor şcolare.

Compendiul include resurse de învăţare şi propune o abordare modernă, interactivă, sintetică, menită să încurajeze gândirea critică şi comunicarea prin activităţile şi aplicaţiile integrate. Suplimentar, pentru dezvoltarea unor activităţi de învăţare se fac trimiteri inclusiv la materiale disponibile on-line.

Documentul are 296 de pagini şi este structurat pe şase arii curriculare:
Limbă şi comunicare (Limba şi literatura română, Limba modernă 1 –
Engleză şi Franceză şi Limba modernă 2 – Engleză, Franceză şi Germană),
Matematică şi Ştiinţele Naturii (Matematică, Biologie), Om şi societate (Educaţie socială, Istorie, Religie – cultul orto­dox, Geografie, Religie – cultul penti­costal), Arte (Educaţie plastică, Educaţie muzicală), Tehnologii (Educaţie teh­­­no­logică şi aplicaţii practice, Infor­matică şi TIC), Consiliere şi orientare (Consiliere şi dezvoltare personală). Fiecare lecţie este reflectată în mod distinct, fiecare disciplină având alocate un număr de pagini corelat cu numărul de ore pe săptămână alocate studiului,
potrivit planului-cadru.

Cele mai importante avantaje ale acestei resurse de învăţare sunt următoarele:

accesul la resurse de învăţare absolut necesare, în contextul în care anumite discipline (Informatică şi TIC) sunt studiate pentru prima dată

accentul se mută de pe conţinuturi, esenţializate în acest material, pe crearea unor contexte de învăţare relevante în dezvoltarea competenţelor generale şi specifice indicate de programele şcolare

elevii au ocazia să facă mai uşor legături între diferite discipline prin intermediul unor activităţi prin care pot extinde/transfera achiziţiile în contexte noi

Conţinutul a fost elaborat de grupuri de lucru cu experienţă în dezvoltare de curriculum, sub coordonarea metodologică a Institutului de Ştinţe ale Educaţiei, instituţie în subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale. În plus, resursele pentru fiecare disciplină au primit aviz favorabil şi din partea unui referent ştiinţific (cu experienţă de specialitate şi curriculară). Principiul pedagogic esenţial pe care acest material îl dezvoltă este cel de învăţăre activă, în care elevul nu este doar un receptor, ci un participant activ la propria învăţare.

În cursul zilei de luni, 4 septembrie, au fost distribuite 82.200 de exemplare în 20 de judeţe. Până la începerea noului an şcolar, compendiul va ajunge în toate unităţile de învăţământ gimnazial din ţară. În total au fost comandate 177.000 de exemplare, care au costat 732.780 de lei.

Biroul de Comunicare al MEN