Socialize

Facebook
Home » Actualitate » Programe si proiecte » Erasmus + Estamos en el A.I.R.E.

Erasmus + Estamos en el A.I.R.E.

Proiectul Erasmus+ „Radio, adolescentes y noticias. Un proyecto para la educación inclusiva en Europa“, desfăşurat la Colegiul Naţional Iulia Hasdeu din Bucureşti, se apropie de sfârşit.

Împreună cu partenerii noştri, 22 CY Rakovski(Sofia), Vetési Albert Gimnázium (Budapesta), Lycée International (Strasburg) şi IES Sácilis de Pedro Abad(Córdoba), am pornit în marea aventură a cunoaşterii şi descoperirii. Proiectul nostru şi-a propus şi a reuşit să abordeze teme de educație relaționate cu incluziunea socială a diferitelor categorii defavorizate. S-au urmărit, așadar, trei mari dimensiuni educative: prima legată de valorile fundamentale ale Uniunii Europene, precum demnitatea, libertatea, respectul pentru drepturile omului; a doua legată de comunicarea într-o limbă de circulație europeană, spaniola; a treia privind educația artistică și utilizarea noilor tehnologii media. 

Colegiul Național Iulia Hasdeu a fost gazda primei întâlniri transnaționale a coordonatorilor proiectului, dar și a primului schimb de experiență de scurtă durată între elevi, ce a avut loc în noiembrie 2017 şi a avut ca temă de dezbatere incluziunea apartenenței la alte etnii și religii. Împreună cu jurnaliştii Valeriu Radulian şi Mónica Bolaños de la Radio România Internaţional, care i-au inițiat pe elevi în tainele radioului, am reuşit să elaborăm primele noastre programe de radio: trei podcasturi internaţionale.

În perioada ianuarie-martie 2018 s-a desfăşurat mobilitatea de lungă durată în Pedro Abad, Córdoba, la care a participat Alexandra Croitoru, elevă în clasa a X-a G. Această experienţă i-a permis să cunoască problemele tinerilor europeni aflați în situații personale, culturale și educative diferite, să dezvolte atitudini de respect și să depășească prejudecățile, redimensionându-și astfel propria cultură din perspectiva noilor culturi cu care intră în contact.  

În martie 2018 a urmat mobilitatea din Veszprém – Ungaria, unde am descoperit că teatrul este o nouă formă de exprimare atunci când vrem să abordăm diverse probleme sociale, dar și că poate fi un instrument prin care se dezvoltă creativitatea elevilor, sociabilitatea și stima de sine. Tema aleasă pentru această întâlnire a fost handicapul fizic sau mental, având în vedere faptul că persoanele cu dizabilități au încă multe obstacole de străbătut. Aşadar, s-au pus în scenă trei minipiese de teatru scrise şi regizate chiar de elevii participanţi la mobilitate.    

În noiembrie 2018, în cadrul întâlnirii din Pedro Abad – Spania, s-au abordat metodologii active bazate pe un model incluziv în care toți elevii participă activ în procesul de învățare, utilizând învățarea dialogică și cooperarea. Profesorii și elevii au lucrat împreună pentru a promova atitudini care exclud discriminarea de orice tip, evitând astfel comportamentele care promovează excluderea socială.

 În martie 2019 am ajuns în Strasbourg – Franţa pentru a aborda o nouă temă legată de incluziunea socială – migrația și feminismul. Artista franceză Sarah Jamali i-a ghidat pe elevi, explicându-le detaliile a ceea ce urmau să realizeze, astfel încât cele trei grupuri au elaborat podcasturi artistice și creative, tip reportaj, prin care au reflectat realitatea socială a țărilor participante.

 Am încheiat seria mobilităţilor de scurtă durată în mai 2019 în Sofia – Bulgaria. Cu ajutorul atelierelor de teatru şi teatru-forum, am făcut uz de vocabularul referitor la tema care ne-a permis să ne reîntâlnim: sărăcia. Elevii, distribuiţi în cele trei grupuri internaționale, au scris scenarii pentru spectacolele de tip teatru-forum, astfel încât în ultima zi a întâlnirii am putut să ne bucurăm de punerea în scenă a acestora.

Atelierele de limbă, vizitele culturale, dezbaterile, grupurile interactive, primele interviuri, iniţierile în tainele radioului, elaborarea propriilor podcasturi, dar și a unor mici piese de teatru au făcut ca aceste întâlniri să se transforme într-o experiență valoroasă din punctul de vedere al achiziţiilor, dar și al legăturilor de prietenie create –  totul pentru a permite elevilor să înfrunte provocările Europei secolului XXI.

Strategiile metodologice utilizate în acest proiect au urmărit dezvoltarea competenţei comunicative într-o limbă străină, îmbunătăţirea competenţei digitale, favorizarea unei pedagogii incluzive în care învăţarea colaborativă şi folosirea metodologiilor inovatoare să crească motivarea elevului, dar şi a succesului şcolar. Nu în ultimul rând, s-a dorit realizarea de către elevi a unor produse care să reflecte rezultatele învăţării ca formă de dezvoltare a creativităţii – spațiul de lucru care a favorizat colaborarea, comunicarea, participarea și interacțiunea atât între elevi, cât și între profesori fiind platforma eTwinning.

Credem că prin aceste mobilităţi de scurtă și lungă durată am reuşit să atingem obiectivul central al proiectului: elevii au reflectat asupra strategiilor care permit integrarea acestor categorii defavorizate în societate și au folosit noile tehnologii în elaborarea de materiale video, podcasturi, radioteatru pe aceste teme sociale. Astfel, şi-au dezvoltat competența comunicativă în context internațional prin intermediul limbii spaniole, ca limbă de desfășurare a proiectului.

Nimic nu ar fi fost însă posibil fără deschiderea și implicarea de care părinții au dat dovadă pe parcursul acestui proiect. Mulțumiri tuturor celor care au fost implicați, direct sau indirect!

Prof. Gabriela ARSENE,
prof. Antonio Fernández ACEITUNO