Socialize

Facebook
Home » Actualitate » Evenimente » Evocări, amintiri, armonie și poezie la Vicovu de Jos

Evocări, amintiri, armonie și poezie la Vicovu de Jos

Societatea pentru Cultura și Literatura Română în Bucovina și Școala Gimnazială Ioan Vicoveanu au inițiat, pregătit și desfășurat programul cultural-artistic „Centenarul Marii Uniri de la 1918“ – o manifestare culturală deosebit de valoroasă și de mare identitate pentru comunitatea vicoveană. Această activitate cultural-artistică s-a desfășurat în ziua de miercuri 30 mai 2018.

După cuvântul de deschidere a manifestării pe care l-a rostit domnul Vasile Țugui, primarul comunei, a urmat comunicarea „Date semnificative despre Marea Unire din 1918“, temă prezentată de profesorul Mihai Chirilă, care și-a susținut afir­mațiile cu expunerea pe un ecran mare și accesibil a mai multor imagini – portrete, hărți, texte și, în final, cu o admirabilă poezie pusă pe ecran și citită de fiecare participant la manifestare. A urmat prezentarea personalităților cu obârșia în comuna Vicovu de Jos și în cadrul căreia economistul Ion Burciu, membru în Consiliul Director al Societății pentru Cultură, în comunicarea „Personalități în știința și cultura română din Vicovu de Jos“, s-a referit la prof. univ. dr. Petre Spânu, artistul Eugen Drăguțescu, scriitorul Ion Roșca, prof. univ. dr. Pavel Țugui ș.a., oprindu-se mai mult asupra universitarului de la Cernăuți, Domițian Spânu. Directoarea școlii, profesoara Pompilia Țugui, s-a referit la aspecte din istoria școlii, inclusiv la fostul și atât de admiratul învățător și om de cultură Ioan Vicoveanu, al cărui nume este purtat de această frumoasă și valoroasă școală din Bucovina.

În comunicarea pe care am prezentat-o m-am referit la imperiile din care a făcut parte Bucovina – între care și Imperiul Habsburgic –, elementele de identitate ale comunei Vicovu de Jos și mai dezvoltat despre Ioan Vicoveanu în calitate de învățător, director școlar și om de cultură în Bucovina și pe care l-am cunoscut personal. Am fost unul dintre cei care l-au convins pe domnul învățător –
„un pasionat colecționar de piese muzicale și informații de mare interes pentru istoria mișcării muzicale din Bucovina“ (scrie prof. Iosif Victor în monografia comunei) – să predea cele 16.000 de manuscrise și tipărituri Muzeului din Suceava. Astăzi, această avere culturală poartă numele de „Fondul Ioan Vicoveanu“.

Programul cultural-artistic susținut de elevii școlii a început cu poezia „Doina“, de Mihai Eminescu, ceea ce m-a determinat să-i ofer acestei eleve un exemplar din cartea „Adevăruri ale științelor naturii în opera lui Mihai Eminescu“ și în care este cuprinsă și această poezie. Un gest asemănător l-a făcut profesorul Amfilofie Chițan, fiind deopotrivă impresionat de valoarea cognitivă și afectivă a programului cultural-artistic pregătit de profesoara de limba și literatura română Ana Carcea și D. Chifan. Și la această activitate culturală participanții au venit îmbrăcați în costumul național și care a conferit manifestării un aspect estetic specific deosebit. Am înțeles cu ușurință buna comunicare, înțelegere și conlucrare în colectivul didactic al școlii, colabo­rarea cu părinții elevilor, dar și păstrarea legăturilor dintre vicovenii plecați în alte localități sau alte țări și această valoroasă și deplin demnă comunitate bucovineană. Subliniez păstrarea legăturilor sub diferite forme cu românii din regiunea Cernăuți (vremelnic aparținând Ucrainei).

La Vicovu de Jos am fost în calitate de cetățean, având rude prin alianță în familia profesorului George Hrihor, din satul Remezău, și coleg de Școală pedagogică, Traian Filip, în calitate de inspector școlar și în calitate de profesor de la Colegiul Național Eudoxiu Hurmuzachi Rădăuți și acum fiind în conducerea Societății pentru Cultura și Literatura Română în Bucovina. Păstrez imaginea unei comunități alese, a școlii cu autentică valoare pentru copiii și tinerii vico-­veni și a autorităților competente și mereu în slujba comunității din Vicovu de Jos.

Petru Bejinariu