Socialize

Facebook
Home » Invatamant » Lifelong learning » Experimentul – un mod sigur de înțelegere a realității și un exercițiu de observare eficientă

Experimentul – un mod sigur de înțelegere a realității și un exercițiu de observare eficientă

Poate părea ciudat, dar după o anumită vârstă omul nu știe să observe tot ceea ce se întâmplă în jurul lui sau nu are timp pentru asta. Nu observă detalii, iar curiozitatea nu mai este la cote înalte.

Copiii sunt mult mai curioși decât adulții, iar acest lucru este un bun prilej pentru a le forma o atitudine activă față de mediul înconjurător. Curiozitatea lor poate contribui la o observare eficientă a tuturor fenomenelor, a realității înconjurătoare. Cu puțin ajutor, copiii pot observa lucruri pe care un adult le poate ignora.

Spiritul de observație, curiozitatea, dorința de a cunoaște sunt doar câteva dintre condițiile care stau la baza învățării prin folosirea experimentului. Experimentul poate crea stări emoționale favorabile, îi poate determina pe elevi să-și folosească experiențele dobândite în urma realizării experimentelor și în alte activități ulterioare.

În special la orele de cunoaștere a mediului înconjurător este foarte importantă folosirea experimentului. Ideal ar fi ca la fiecare lecție de cunoaștere a mediului să se folosească metoda experimentului: în momentul de introducere al lecției, pentru stimularea interesului elevilor față de noile informații, pe parcursul lecției, pentru aprofundarea cunoștințelor sau pentru asigurarea feedbackului activității.

Prin folosirea experimentului învățarea devine mai temeinică, elevul participă activ la învățare, observă, formulează întrebări, multe întrebări, găsește singur unele răspunsuri. De asemenea, spiritul de investigație se formează și se dezvoltă, elevii dobândesc capacitatea de a formula ipoteze, de a le verifica. Prin realizarea unui experiment, elevul își însușește unele abilități practice, își dezvoltă gândirea logică, creativitatea.

La ciclul primar folosirea experimentului în învățarea științelor are un impact deosebit asupra copiilor. Pe acest lucru s-a bazat proiectul internațional de mobilitate Leonardo da Vinci, din cadrul programului Lifelong Learning, care a avut ca generic „Îmbunătățirea competențelor formatorilor din învățământul primar în domeniul științelor”, proiect din echipa căruia am făcut parte. În proiect au fost implicate trei instituții: Inspectoratul Școlar Județean Călărași în calitate de beneficiar, Inspectoratul Școlar al Municipiului București ca instituție parteneră de trimitere și University Frederick – Nicosia, Cipru, instituția-gazdă de formare. Cadrele didactice participante (inspectori, formatori, metodiști) au fost în număr de 40.

Activitățile proiectului au fost monitorizate de prof. Nicolae Micescu din partea ISJ Călărași, prof. Ștefan Pacearcă din partea ISMB și prof. Nicos Valanides din partea University Frederick – Nicosia, Cipru.

În urma activităților desfășurate în Cipru, toate cadrele didactice participante au realizat diseminarea acțiunilor proiectului și au constatat faptul că în orice țară, în orice limbă a Pământului predarea eficientă a științelor se face prin folosirea experimentului. Copiii trebuie să vadă, să pipăie, să miroasă, chiar să guste dacă se poate, pentru a înțelege, pentru a învăța.

Experiența didactică a demonstrat faptul că experimentul creează bucurie, creează noi experiențe, iar pentru copii este un fel de miracol care îi ajută să înțeleagă mai bine lumea în care trăiesc. Să căutăm mijloace ieftine și la îndemână pentru ca experimentele să fie ușor de realizat, iar copiii temeinic instruiți!

 

Prof. înv. primar Georgica ZAMFIR, Școala Gimnazială Mihai Viteazul, Călărași, jud. Călărași