Socialize

Facebook
Home » Interviuri » „Faptul că ne-am legat numele de acest liceu este o mare cinste“

„Faptul că ne-am legat numele de acest liceu este o mare cinste“

Interviu cu prof. Mihaela Tanovici, directorul Colegiului Național Roman-Vodă, din Roman


Stimată doamnă director, Garabet Ibrăileanu, Mihail Jora, Cezar Petrescu sunt doar trei dintre iluștrii absolvenți ai Colegiului Național Roman-Vodă din municipiul nemțean cu același nume. Cum a reușit, de-a lungul timpului, această redutabilă instituție de învățământ românesc să păstreze la un nivel atât de înalt ștacheta calitativă a actului educațional? Deoarece CNRV este astăzi un reper valoric de necontestat.

Într-adevăr, acest lăcaș de cultură a avut  șansa unor profesori de vocație și a unor absolvenți care fac parte din elita intelectualității  românești. Pe lângă marile nume ale culturii, științei și tehnicii stau  numele miilor de absol­venți care s-au integrat în viața de zi cu zi cu bucuria împlinirii profesionale. Toți sunt amba­sadori ai  competenței și  valorii roman­vodiste, confirmând menirea pentru care  liceul nostru i-a pregătit.

Colegiul nostru sărbătorește anul acesta 146  de ani  de existență. În fiecare an, la Zilele CNRV sau la numeroasele întâlniri de promoție, fiecare persoană care trece pragul liceului  poartă mândria  că  aparține acestui  liceu. S-a format, de fapt, renumitul spirit romanvodist, care a solidarizat peste ani generații  de foști  și  actuali elevi sau profesori.

Sunteți unul dintre cele mai premiate licee la olimpiade și concursuri. Aș vrea să ne vorbiți despre acest aspect, despre perfor­manțele elevilor dvs., despre cum sunt pre­gătiți acești copii.

Cele două atribute care definesc  școala noastră sunt valoare și  tradiție. Dacă gene­rațiile  din urmă au dat  nume care au  confirmat în diferite domenii, putem spune că generațiile de  astăzi nu sunt cu nimic mai  prejos.

Suntem mândri că, an de  an, am primit din partea  Ministerului Educației Naționale Diploma de  excelență pentru rezultatele bune la învățătură. Acest lucru  e confirmat de mediile de admitere la  liceu, procentul  de  promovabilitate și mediile de la  Evaluarea Națională și Bacalaureat, olimpiade  și con­cursuri școlare. Într-adevăr, rezultatele nu  se  obțin  ușor. În cadrul  școlii funcționează grupe ale Centrului  de  excelență,  iar colegii noștri  lucrează  cu acei elevi interesați  de performanță. Avem în fiecare an aproximativ 50 elevi care ajung la faza națională a olimpiadelor, iar unii dintre ei se întorc  cu premii  și mențiuni la faza națională și  chiar internațională.

Nu pot exista performanțe dacă nu există un corp profesoral bine pregătit și plin de abnegație. Cum sunt profesorii de la Roman-Vodă? De fapt, ce loc ocupă performanța în programul dvs. managerial?

Ieri, astăzi și sper  că și mâine, însemnele de recunoaștere a apartenenței la spiritul romanvodist, cum ne place nouă să spunem, rămân  valoarea, competiția, performanța. Faptul că ne-am legat numele de acest liceu  este o mare  cinste, dar și o responsabilitate pentru fiecare dintre  noi. Preocuparea pentru realizarea performanței este o constantă în  activitatea noastră. Contează foarte  mult modul cum  relaționezi cu elevii, cu părinții și  chiar cu autoritățile locale. Din fericire, la CNRV există un corp profesoral de calitate. Colegii mei sunt implicați în numeroase competiții școlare, proiecte extrașcolare naționale și  europene.

De altfel, avem în desfășurare un proiect Erasmus KA1, ,,Educație de calitate prin integrarea modelelor europene“, în cadrul căruia profesori de la CNRV au  beneficiat de un curs de  formare la Florența ,,Classroom Management Solutions for Teachers: new methodologies, effective motivation, cooperation and evaluation strategies“. Având formatori experimentați, cadrele didactice  s-au familiarizat  cu normele  educației  europene actuale. Am concluzionat  că învățământul românesc trebuie  să favorizeze interdisciplinaritatea, să impună cât mai  puțin și să construiască împreună cu  elevii cât mai mult. Profesorul trebuie  să încurajeze  creativitatea elevilor,  să-i conștientizeze că regulile creează ceva  pozitiv, că se stabilesc pe baza nevoilor tuturor  și sunt  urmate de consecințe.

În luna mai, ca o continuare a proiectului, s-a desfășurat la liceul nostru Simpozionul Național ,,Tehnici  inovative în actul educațional la standarde europene“, la care au participat colegi profesori din toată țara. Am avut astfel ocazia să împărtășim  din  experiența noastră și să vedem  și alte exemple de bună practică.

Despre oferta educațională de la Colegiul Național Roman-Vodă ce ne puteți spune? Cât de bogată este aceasta și cât de flexibilă?

Oferim potențialilor beneficiari ai educației o școală prietenoasă, cu un curriculum la decizia școlii atrăgător, cu o bază materială foarte bună și cu profesori bine pregătiți. Avem 52 de  clase de la clasele pregătitoare până la clasa a XII-a.

La nivel liceal, paleta specializărilor este diversă atât pentru profilul real, cât și uman: matematică-informatică, științe ale naturii, filologie și științe sociale.

Ce loc ocupă activitățile extracurriculare în preocupările CNRV?

Ocupă un loc foarte important, deoarece suntem  conștienți de numeroasele valențe formative ale acestora. Am remarcat că participarea la astfel de activități are un impact pozitiv asupra dezvoltării personalității  elevilor, asupra performanțelor  școlare  și a integrării sociale. Sunt  numeroase activitățile extrașcolare ale romanvodiștilor: excursii și tabere, voluntariat în  cadrul unor  ONG-uri ca People to People, Asociația  Mușatinii, UN Youth, Kult.

Implicarea în proiecte  europene reprezintă pentru mine o prioritate. Recent, s-au întors din  Cipru elevi  ai CNRV care au participat la un stagiu de practică în  trei  firme  IT, prin intermediul proiectului  Erasmus+ ,,Început de carieră  IT / it Career Start-Up“.

Obiectivele proiectului au vizat dezvoltarea de competențe profesionale de web design,  activități  de  job shadowing pentru profesorii informaticieni participanți,  precum și dezvoltarea unui CDS centrat pe dezvoltarea de competențe.

Înspre ce domenii se îndreaptă absolvenții liceului, spre ce instituții de învățământ superior din țară și din străinătate?

Elevii noștri au aplicat și au reușit  să intre la universități de prestigiu din SUA, Marea Britanie, Danemarca, Germania. De asemenea, primim scrisori de apreciere  pentru  elevii noștri de la  facultățile  din țară. Absolvenții noștri  abordează domenii variate de studii universitare. Orientările lor  sunt  diversificate și corespund în general specializărilor parcurse în timpul liceului: informatică, medicină, farmacie, litere, științe politice, poliție, drept.

Doamnă director, aș vrea să vă amintiți, pentru cititorii Tribunei Învățământului, cel mai emoționant moment pe care l-ați trăit aici,
la CN Roman-Vodă.

Nu știu dacă mă pot opri doar asupra unui moment anume. Am emoții  la început de an școlar pentru boboceii  care  trec pentru  prima  dată  pragul liceului nostru. Am  emoții în timpul  examenelor pentru  elevii de clasa  a  VIII-a și  a XII-a și  la toate întâlnirile de promoții  deoarece am  în fața mea  oameni realizați care au așteptări  de  la noi. M-am bucurat și atunci când am  preluat cele două  corpuri de clădiri ale CNRV, reabilitate la standarde europene.

Satisfacții numeroase am  și  ca profesor de istorie. În anul Centenarului, am realizat activități  numeroase dedicate evenimentului, s-au semnat parteneriate cu  școli  din  Republica Moldova, am primit vizita unor  delegații de  elevi și profesori  de peste Prut. Activitățile comune desfășurate au făcut ca emoțiile să se transforme în sentimente  de  mândrie, respect și speranță.

Colegiul Național Roman-Vodă a intrat în cel de al doilea secol de existență. Cum îl vedeți în viitor, doamnă director?

O școală atractivă pentru elevii din județ. O școală cu profesori dedicați meseriei lor și cu o  bază materială modernă.  Menținerea devizei actuale a școlii ,,Un Colegiu pentru cine știe ce vrea și pentru cine vrea să știe!“  O școală-etalon pentru învățământul romașcan și național!!!

 

Interviu realizat de Marcela GHEORGHIU