Socialize

Facebook
Home » Actualitate » FICE România – APEL către autorităţi pentru securitatea copiilor în spaţiul public

FICE România – APEL către autorităţi pentru securitatea copiilor în spaţiul public

ficeFederaţia Internaţională a Comunităţilor Educative, Secţiunea România – FICE România, organizaţie neguvernamentală care apără drepturile copiilor, inclusiv dreptul la siguranţă în spaţiul public, își exprimă indignarea faţă de eșecul, sub forma unei „dezbateri” sterile, al abordării situaţiilor de o gravitate extremă, de felul celei căreia, recent, i-a căzut victimă un copil, în condiţii tragice.

FICE România lansează un apel către instituţiile statului – Legislativ, Executiv, administraţii locale – să adopte și să aplice imediat măsurile adecvate, astfel încât să fie înlăturate din spaţiul public sursele de pericol pentru integritatea corporală, pentru sănătatea și pentru însăși viaţa copiilor. În locul reacţiilor emoţionale, cu pretenţie reparatorie (deși se știe bine că urmările unor astfel de situaţii sunt ireparabile), FICE România cere intervenţie fermă, prin legislaţie adecvată, asupra cauzelor care determină proliferarea unor fenomene grave, cum este cel reprezentat de tolerarea unor surse de pericol public de felul câinilor abandonaţi, fără stăpân.

Cerinţa neîntârziată și necondiţionată, pe care FICE România o pune în faţa autorităţilor, este de eliberare a spaţiului public urban și rural de orice animal găsit în libertate și de intervenţie prin măsuri administrative severe asupra celor care întreţin existenţa acestor animale în spaţiul public.

FICE România se pronunţă cu fermitate pentru eradicarea acestui fenomen prin eutanasierea de urgenţă a acelor câini din spaţiul public care nu sunt revendicaţi sau predaţi în adopţie reală (nu doar fictivă, pe hârtie) și securizarea din acest punct de vedere a spaţiului public urban și rural.

În preajma deschiderii anului școlar, FICE România consideră că, între măsurile care se cer întreprinse urgent de către autorităţile locale, prioritare trebuie să fie cele privind siguranţa elevilor și a preșcolarilor, drumul spre și dinspre școală sau grădiniţă, precum și în zona unităţilor de învăţământ, în spaţiile de recreere, în cele destinate activităţilor extracurriculare.

Educaţia în spiritul umanismului, transmisă copiilor, este necesar să aibă în centrul ei apărarea necondiţionată a integrităţii și a demnităţii omului, în mediul său de manifestare, ca fiinţă superioară. Dragostea pentru animale nu trebuie confundată cu tolerarea și exacerbarea fenomenului de întreţinere în spaţiul public a unor haite sălbăticite de câini care prezintă un real pericol pentru întreaga populaţie și în mod special pentru copii.

FICE România exprimă în acest fel opiniile a mii de membri și simpatizanţi FICE care de ani de zile au sesizat și au adresat astfel de apeluri instituţiilor statului, centrale și locale.

 

Prof. Toma MAREŞ,

Președintele FICE România