Socialize

Facebook
Home » Actualitate » Evenimente » FICE ROMÂNIA-FICE ISRAEL Douăzeci de ani de parteneriat şi colaborare profesională în folosul copiilor şi al educaţiei

FICE ROMÂNIA-FICE ISRAEL Douăzeci de ani de parteneriat şi colaborare profesională în folosul copiilor şi al educaţiei

Educaţie, ocrotire, pregătire pentru viaţă – concepte invocate frecvent în strategii şi promisiuni – îşi găsesc forme de concretizare atunci când se fundamentează pe cunoaştere şi apropiere. Este ceea ce demonstrează organizaţiile FICE România şi FICE Israel, membre ale Federaţiei Internaţionale a Comunităţilor Educative (FICE), cu activitate din 1948 sub auspiciile UNESCO. Cele două organizaţii dedicate educaţiei şi formării copiilor şi tinerilor dezvoltă de 20 de ani un parteneriat susţinut prin schimburi de experienţă, stagii de documentare, evenimente ştiinţifice derulate alternativ în Israel şi în România. Participă profesionişti într-o diversitate de domenii cu implicaţii în educaţie, protecţie socială, integrare. Concomitent cu perfecţionarea şi informarea de specialitate, se dezvoltă relaţii interumane, sunt cunoscute elemente de specific local şi de cultură, se învaţă pe viu istorie şi geografie, se regăsesc tradiţii, amintiri, origini. Revederea din acest an în România a avut o semnificaţie deosebită, pentru că a marcat împlinirea a 20 de ani de colaborare şi de prietenie, cu evidente realizări de specialitate şi cu semnificaţii dincolo de cadrul profesional.

Legături de suflet, nu numai profesionale

Momentul de vârf l-a reprezentat seminarul comun cu tema „FICE România-FICE Israel 20 de ani de parteneriat şi colaborare profesională pentru educaţia, ocrotirea şi pregătirea pentru integrare socio-profesională a copiilor şi adolescenţilor, cu prioritate a celor din afara familiei“, reuniune aniversară organizată de FICE România, împreună cu FICE Israel şi cu Comisia pentru Afaceri Europene a Senatului României la Palatul Parlamentului, cu susţinerea Asociaţiei Comunelor din România şi a Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România. Au participat specialişti în educaţie şi protecţie socială din Israel şi din România, reprezentanţi ai unor instituţii din administraţia publică centrală şi locală.

Momentul fundamentării parteneriatului dintre FICE România şi FICE Israel, la o reuniune internaţională, în urmă cu 20 de ani, a fost rememorat de prof. Toma Mareş, preşedintele FICE România. De atunci, grupuri de specialişti din cele două ţări care lucrează cu copiii au făcut vizite reciproce, cunoscând modalităţi de lucru, bune practici, particularităţi şi similitudini, stabilind „legături de suflet, nu numai profesionale“.

În cadrul festiv al reuniunii, FICE România a acordat placheta aniversară organizaţiei FICE Israel şi diplome de excelenţă membrilor delegaţiei.

La rândul său, dr. Emmanuel Grupper, preşedintele FICE Israel, a apreciat drept „o plăcere şi o onoare celebrarea acestui parteneriat“, evocând schimburile profesionale derulate de-a lungul anilor. Sublinierea sa a fost că în timp s-a creat o apropiere personală, de prietenie, la nivelul conducerii celor două organizaţii. Mulţumirile delegaţiei israeliene pentru primirea din aceste zile şi pentru evenimentul aniversar au fost însoţite de acordarea unei diplome speciale organizaţiei FICE România de către dr. Emmanuel Grupper în numele FICE Israel.

Încadrarea parteneriatului dintre cele două organizaţii în ansamblul relaţiilor israeliano-române a fost reliefată de doamna Tamar Samash, ambasadorul Israelului la Bucureşti.

Felicitându-i pe reprezentanţii FICE România şi FICE Israel, dr. Aurel Vainer, preşedintele Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, şi-a exprimat marea bucurie de a participa la un asemenea eveniment şi a subliniat: „Cunosc realizările pe linia educaţiei în Israel şi în România. Faceţi trup comun, vă luaţi foarte în serios rolul de a educa copiii!“

O expunere pe tema „Protejarea copiilor, scop şi acţiuni commune“ a fost prezentată de Gabriela Creţu, senator, vicepreşedinte al FICE România. În contextul responsabilităţilor instituţionale asumate, sublinierea sa a vizat poziţionarea copilului în centrul tuturor demersurilor care îi influenţează dezvoltarea şi educaţia, formarea personalităţii, creşterea ca viitor cetăţean. Pentru reuşită în aceste direcţii, răspunderea şi profesionalizrea în intervenţie se dovedesc foarte importante.

Un model de instituţie adecvată pregătirii pentru viaţă a tinerilor a oferit Yosef  Michael, directorul internatului Ort Leibovits. Sub titlul „De ce elevii aleg să înveţe în campus“, el a prezentat îmbinarea dintre componenta didactică şi diversitatea de activităţi educative, sportive, artistice etc.

Din perspectiva administraţiei publice locale, ec. Mariana Gâju, primarul comunei Cumpăna, judeţul Constanţa, a accentuat responsabilitatea comunităţii în asigurarea unui cadru adecvat dezvoltării copiilor, a familiilor: ,,Colaborarea şi schimburile profesionale, benefice pentru interesul superior al  copilului“.

Ca o adevărată „mamă“ pentru campusul Kannot, Liza Green a vorbit despre „Importanţa relaţiilor între părinţi şi elevii care trăiesc în campus“.

Consonant, Mihaela Ungureanu, director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4, s-a referit la „Centrul de zi în sprijinul prevenirii despărţirii de familii şi abandonului şcolar“, cu exemple de reuşită din activitatea celor două centre de zi ale sectorului.

Pornind de la „Mobilitatea socială a nou-veniţilor din Etiopia în Israel“, Melkamu Yacob, inspector principal al campusurilor în Ministerul Educaţiei israelian, a pledat pentru integrare culturală prin învăţătură şi înţelegere.

Susţinătoare consecventă, de 20 de ani, a relaţiilor dintre FICE Israel şi FICE România, Lia Meron Berkovits, director regional Tel Aviv la Departamentul de plasament al elevilor din Ministerul Educaţiei din Israel, a făcut o retrospectivă a parteneriatului, prezentând mesajele unor prieteni israelieni ai organizaţiei din România, cu convingerea că „zâmbetul şi solidaritatea ne însoţesc fiecare acţiune comună. Avem foarte multe lucruri pe care să le dezvoltăm împreună şi la 120 de ani!“

Aniversarea parteneriatului dintre FICE România şi FICE Israel are o încărcătură simbolică profundă sub semnul istoriei celor două state, a evidenţiat prof. univ. dr. Sorin Ivan, vicepreşedinte al FICE România: „2018 este anul în care România celebrează Centenarul Marii Uniri naţionale. Totodată, poporul israelian sărbătoreşte 70 de ani de la întemeierea Statului Israel“. În acest context fericit al istoriei, formarea copiilor şi tinerilor dobândeşte semnificaţii aparte, care se vor regăsi în dezvoltarea colaborării bilaterale, a conchis profesorul Sorin Ivan.

Bune practici în beneficiul cunoaşterii reciproce

Delegaţia specialiştilor israelieni a făcut o vizită la sediul Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, întreţinându-se cordial cu preşedintele dr. Aurel Vainer, cu preşedintele filialei Bucureşti, ing. Paul Schwartz, cu rabinul-şef Rafael Shaffer.

Partenerii din Israel au cunoscut la ei acasă copii, susţinători ai lor. Sub egida DGASPC Vaslui (director general Ionel Armeanu Stefănică), în comuna Pădureni (primar Temistocle Diaconu), a fost dezbătut „Rolul comunităţii locale în prevenirea separării copilului de familie“. La Bacău, oaspeţii au avut o întrevedere cu președintele Consiliului Județean, Sorin Brașoveanu, şi au vizitat Centrul Multifuncţional pentru Tineri Aflaţi în Dificultate al DGASPC Bacău (director general Daniela Ţîţaru). În judeţul Argeş a fost vizitat Complexul de Servicii pentru Copilul în Dificultate Câmpulung. Cunoaşterea unor bune practici la DGASPC Constanța (director general Petre Dinică) şi în comuna Cumpăna au întregit o excelentă acţiune.

F. IONESCU