Socialize

Facebook
Home » Invatamant » Prescolar » FICE România – semnal de alarmă faţă de starea învăţământului preşcolar

FICE România – semnal de alarmă faţă de starea învăţământului preşcolar

FICE România – Federaţia Internaţională a Comunităţilor Educative Secţiunea România, în calitate de organizaţie a profesioniştilor în educaţie şi asistenţă socială având ca misiune asumată apărarea drepturilor copiilor în condiţii optime de trai pentru ei şi familiile lor, trage un semnal de alarmă faţă de situaţia actuală a învăţământului preşcolar din punctul de vedere al încadrării cu personal calificat, al dotărilor corespunzătoare şi al percepţiei în societate. Semnalul de alarmă are ca punct de plecare cazul agresării unor copii de către un cadru didactic în timpul programului de grădiniţă în judeţul Vrancea, precum şi ecourile, reacţiile, atitudinile şi propunerile de măsuri decurse în spaţiul public şi la nivelul autorităţilor.

FICE România consideră absolut contraproductivă (poate doar cu efect în ordinea unui pretins caracter spectaculos) concentrarea interesului asupra cazului în sine. Dincolo de acesta, necesită cu adevărat o abordare largă şi soluţii adecvate starea de ansamblu a învăţământului preşcolar, mai ales în ceea ce priveşte amenajarea şi dotarea unităţilor de învăţământ, încadrarea lor cu personal format corespunzător sub aspect psihopedagogic, dimensionarea efectivelor de copii din grupele de grădiniţă, conlucrarea cu familiile copiilor şi autorităţile locale. FICE România are ca prioritate cercetarea acestor aspecte (prin sondaje în rândurile cadrelor didactice, părinţilor, experţilor în domeniu), odată cu intervenţii concrete pentru ajutorarea unor unităţi de învăţământ preşcolar cu diverse materiale şi cu oportunităţi de acces la formare de specialitate şi la informare. Drept urmare, FICE România atrage atenţia factorilor decidenţi în domeniul educaţional asupra următoarelor aspecte: numărul foarte mare, chiar cu mult peste limita prevăzută legal, de copii la unele grupe de grădiniţă, ceea ce pune educatoarele frecvent în situaţia de a lucra cu efective supradimensionate, consecinţele putând să fie dintre cele mai grave sub aspectul siguranţei copiilor şi al eficienţei procesului didactic; dotarea necorespunzătoare a grădiniţelor cu material didactic, publicaţii, material sportiv etc., deopotrivă insuficiente cantitativ şi rămase în urmă calitativ faţă de cerinţele educaţiei moderne; lipsa unor mijloace adecvate pentru informarea de specialitate (inclusiv în rezolvarea unor situaţii neprevăzute) şi pentru formarea continuă a cadrelor didactice din învăţământul preşcolar; plasarea interesului faţă de unităţile de învăţământ preşcolar într-un plan secundar al activităţii unor instituţii ale administraţiei publice locale.

FICE România cere factorilor decidenţi: alocarea de resurse materiale, precum şi manifestarea de interes concretizat pentru încadrarea grădiniţelor cu personal în număr corespunzător şi acoperirea completă, pe posturi, a sarcinilor pe care le necesită astfel de unităţi; repartizarea de fonduri pentru dotarea grădiniţelor cu materiale necesare procesului instructiv-educativ; investirea în amenajarea adecvată a spaţiilor din unităţile de învăţământ preşcolar, pentru lucru cu copiii în condiţii de siguranţă, corespunzător normelor igienico-sanitare; asigurarea asistenţei medicale perma­nente, calificate în grădiniţe; creşterea exigenţei pentru încadrarea unităţilor de învăţământ preşcolar cu personal calificat în acest scop, ca şi în monitorizarea şi evaluarea activităţii acestuia.

FICE România îşi exprimă convingerea, bazată pe experienţă proprie şi pe cunoaşterea în specialitate, că îmbunătăţirea activităţii în domeniu şi, implicit, a condiţiilor de creştere, educare şi siguranţă pentru copii poate fi atinsă prin formarea iniţială şi continuă a personalului şi prin conştientizarea acestuia. FICE România se pronunţă cu totul împotriva aplicării unor forme de supraveghere, control video etc. asupra activităţii educative din spaţiile interioare ale grădiniţelor. În acest sens, FICE România semnalează că este absolut dăunătoare, contrară educaţiei, creşterea unor viitori cetăţeni în ideea că este firesc să le fie urmărită din exterior şi înregistrată activitatea curentă.

FICE România se pronunţă, de asemenea, pentru urmarea exclusiv a căilor reglementate pentru semnalarea către autorităţi a eventualelor situaţii, atitudini etc. necorespunzătoare din unităţile de învăţământ, fără recurgerea la alte mijloace.

FICE România îşi reafirmă întreaga disponibilitate pentru contribuţie prin membrii organizaţiei la perfecţionarea activităţii din învăţământul preşcolar, la dotarea unităţilor, la consilierea cadrelor didactice şi a părinţilor.

Prof. Toma MAREŞ,
Preşedintele FICE România