Socialize

Facebook
Home » Interviuri » „Fii elev la Filipescu! este deviza promovată de elevii noștri şi se bazează pe succesul personal şi pe deschiderea către viitor“

„Fii elev la Filipescu! este deviza promovată de elevii noștri şi se bazează pe succesul personal şi pe deschiderea către viitor“

 Interviu cu prof. Daniela Dinu, directorul Liceului Tehnologic Dimitrie Filipescu, din Buzău


Stimată doamnă director, revenim la Buzău, la Liceul Tehnologic Dimitrie Filipescu, nu doar pentru că este o instituție de învățământ performantă pe filiera tehnologică, dar și pentru că, în ultima vreme, mai mult ca oricând în ultimii ani, învățământul profesional a devenit o urgență din cauza crizei fără precedent de meseriași profesioniști din țara noastră și nu numai. Ce s-a mai întâmplat, notabil, aici, de la ultima noastră discuție, de acum câțiva ani?

În ultima perioadă, şcoala noastră a continuat pregătirea profesională venind în întâmpinarea agenţilor economici atât pentru învăţământul liceal şi profesional, cât şi pentru învăţământul postliceal şi de maiştri. De ase­menea, preocuparea s-a extins şi pentru apli­carea unor noi metode de lucru cu elevii în plan afectiv-emoţional, educativ şi de orientare privind cariera. Nu am lăsat pe ultimul plan modernizarea bazei materiale, astfel am amenajat un spaţiu nou pentru Centrul de Documentare şi Informare cu funcţii multiple – activităţi extracurriculare, bibliotecă, clubul de după-amiază „Paşi spre viitor“, spaţiu de lectură, spaţiu de consiliere, sală de festivităţi cu 200 de locuri. În scopul oferirii unor condiţii optime pe parcursul programului şcolar, am realizat termohidroizolaţia corpurilor de clă­dire ale şcolii, schimbarea corpurilor de ilu­minat cu cele pe LED-uri, personalizarea fiecărei săli de clasă pentru a crea un mediu confident atât pentru elevi, cât şi pentru personalul didactic.

În 2016 ați implementat conceptul de învățământ dual. S-a dovedit o idee bună? Este el căutat de absolvenții de gimnaziu?

Conform metodologiei MEN de admitere la învăţământul profesional dual, începând cu luna martie a anului 2017, am iniţiat discuţii şi am încheiat parteneriate cu agenţii economici şi UAT –  Primăria Buzău în vederea şcolarizării începând 1 septembrie 2017 a elevilor care au optat pentru următoarele calificări: Sudor, Operator la maşini cu comandă numerică, Lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic. Iniţiativa a fost de succes deoarece, la acest moment, au finalizat cursurile anului I şcoală profesională 47 de elevi. Agenţii economici care au încheiat contract individual cu aceşti elevi sunt SC VOESALPINE VAE APCAROM SA, SC BETA SA, SC EXIMPROD GRUP SA, SC TECNOSERVICE SA. Învăţământul profesional dual este căutat de absolvenţii de gimnaziu care doresc să aibă un loc de muncă asigurat după terminarea şcolarizării şi care, de asemenea, fructifică oferta unei burse profesionale şi a unei susţineri financiare şi materiale din partea agentului economic.

În ce constă pregătirea elevilor și către ce se îndreaptă aceștia după absolvire, doamnă director?

Conform planului-cadru şi a planului de învăţământ, accentul cade pe pregătirea de specialitate asigurată atât prin orele de teorie şi laborator tehnologic, efectuate în şcoală, cât şi prin stagiile de pregătire practică sub îndrumarea unui maistru instructor şi a unui tutore de practică, pe baza unor fişe de evaluare şi de observaţie, la agentul economic partener.

Dotările sunt un element extrem de important pentru un liceu tehnologic, astăzi. Vorbiți-ne despre dotările pe care le au la dispoziție elevii de la Dimitrie Filipescu, despre noile echipamente de învățare.

În ultimii ani, Liceul Tehnologic Dimitrie Filipescu Buzău a beneficiat de sponsorizări din partea agenţilor economici parteneri constând în instalaţie modernă de sudură MIG MAG, aparate de măsură pentru mărimi electrice şi mecanice, materii prime şi materiale folosite la orele de pregătire practică în atelierele şcoală precum şi logistică, constând în videoproiectoare, laptopuri, ecrane de proiecţie, roboţi, multifuncţionale, necesare în laboratoarele şi cabinetele de specialitate.

Despre cadrele didactice ce ne puteți spune? O instituție de învățământ de calitate are nevoie de cadre didactice de calitate.

În anul 2016, şcoala noastră a fost evaluată instituţional de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Pre­universitar, pe baza a 43 de indicatori de eva­luare, din care 12 au fost apreciaţi cu califi­cativul Excelent, ceea ce înseamnă valoarea noastră adăugată, restul fiind apreciaţi cu calificativul Foarte Bine, ceea ce denotă pre­ocu­parea şi reuşita unei implementări a con­­ceptului de calitate la nivelul serviciilor educaţionale oferite de liceul nostru. În acest context, pregătirea cadrelor didactice corespunde aşteptărilor elevilor, părinţilor şi comunităţii locale.

Cu cine colaborează Liceul Tehnologic Dimitrie Filipescu în procesul de învățământ, de pregătire?

Şcoala noastră colaborează cu succes cu Primăria Buzău, cu Inspectoratul Şco­lar Judeţean Buzău, cu alte licee şi şcoli pro­fesionale atât din municipiu, cât şi din alte judeţe, cu agenţii economici parteneri pentru pregătirea de specialitate, dar şi cu alţi agenţi economici, exemplu fiind OMV Petrom, care a organizat în anul 2017 Tabăra meseriaşilor pentru elevii din Buzău, iar în acest an Liga Elevilor Meseriaşi ce şi-a propus să fie un ambasador al învăţământului profesional şi tehnic la Guvernul României şi la preşedinţia țării, cu ONG-uri pentru activităţile extra­curriculare, cu alte insti­tuţii partenere în proiectele europene, cu comunitatea locală.

Menţionez că, în ultimii doi ani, şcoala noastră a fost centrul de Concurs regional – calificarea SUDOR, etapă necesară reluării concursurilor pe meserii, colaborând cu inspectoratele şcolare judeţene din Regiunea Sud-Est, iar în aprilie 2018 am fost gazda etapei naţionale a olimpiadei la disciplinele din aria curriculară Tehnologii, domeniile Electric, Electrotehnic, Electromecanic şi Electronică şi Telecomunicaţii – proba practică.

Ajungem, cum era de așteptat, la oferta educațională. Ce li se oferă elevilor? Ce posibilități de pregătire au aceștia?

Oferta educaţională 2018-2019 conţine, pe lângă calificările existente din domeniile Mecanică, Electric, Protecţia mediului, bursa profesională, bursa Bani de liceu, decontarea navetei, iar pentru învăţământul profesional dual şi de stat, echipament de lucru şi de protecţie, rechizite, bonuri de masă. Pentru susţinerea elevilor cu posibilităţi materiale reduse, împreună cu un agent economic partener, derulăm de patru ani un proiect social-educativ numit Paşi spre viitor care oferă în fiecare zi o masă caldă, program de pregătire suplimentară, activităţi de dezvoltare personală timp de patru ore, dar şi activităţi extracurriculare –  excursii tematice, spectacole, jocuri sportive, mar­carea celor mai importante momente din viaţa de elev – majorat, absolvire, Sărbătorile de Iarnă şi de Paşte, 1 Iunie, Ziua Educaţiei. Proiectul ROSE (Romanian Secondary Education), coordonat de MEN, completează oferta educaţională cu activităţi de pregătire suplimentară, de dezvoltare personală şi de voluntariat în scopul îmbunătăţirii promovabilităţii examenului de bacalaureat şi a performanţelor şcolare.

Care este profilul absolventului Liceului Tehnologic Dimitrie Filipescu? Nu în ultimul rând, pentru ce trebuie să vină aici absolvenții de gimnaziu?

Fii elev la Filipescu! este deviza propusă şi promovată de elevii liceului nostru şi se bazează pe succesul personal, pe aşteptările împlinite şi pe deschiderea către viitor.

 Interviu realizat de Marcela GHEORGHIU