Socialize

Facebook
Home » Interviuri »  „Filosofia noastră educaţională implică în mod esenţial, imperativ, evoluţia continuă“

 „Filosofia noastră educaţională implică în mod esenţial, imperativ, evoluţia continuă“

Interviu cu prof. George Stoian, directorul Liceului Teoretic Mihai Eminescu din Călăraşi


Stimate domnule director, Liceul Teoretic Mihai Eminescu este astăzi una dintre cele mai apreciate instituţii de învăţământ din judeţul Călăraşi, un reper al calităţii. Când a început frumoasa aventură şi prin câte metamorfoze a trecut această şcoală până la ce este ea astăzi?

Dezvoltarea învăţământului liceal de cultură generală a dus, încă din anul şcolar 1965-1966, la desprinderea din Liceul Teoretic real-umanist Nicolae Bălcescu a unui alt liceu de cultură generală. Cunoscut sub numele de Liceul Teoretic real-umanist Nr. 2, începând din anul 1965 acest liceu a beneficiat de o altă clădire, nou construită, în strada Prelungirea Bucureşti nr. 8-12 (unde funcţionează astăzi
Liceul Teoretic Mihai Eminescu).

Existenţa Liceului Teoretic real-umanist Nr. 2 a fost de scurtă durată (1965–1977), în condiţiile în care, prin decretele 207/1977 şi 208/1977, unitatea şcolară s-a reprofilat în liceu industrial de construcţii cunoscut sub numele de Liceul Industrial Nr. 3. Pe lângă localul şcolii (18 săli de clasă, trei laboratoare, cabinete, ateliere moderne), liceul a beneficiat şi de o sală de sport, o cantină cu
200 de locuri, un internat cu 304 locuri şi o bibliotecă cu peste
28.000 de volume. În cadrul liceului s-au remarcat, prin activitatea la clasă şi în comunitatea locală, profesori ca Florea Gheorghe, Eugen Grama, Emilia Druc, Gheorghe Nae, Petronel Dumitrescu, Georgeta Culică ş.a.

Evenimentele din decembrie 1989, prin urmările lor, au permis colectivului de profesori ai Liceului Industrial de Construcţii Nr. 3 Călăraşi să hotărască renaşterea tradiţiei de liceu teoretic
real-umanist, de data aceasta sub numele Luceafărului culturii române: Liceul Teoretic Mihai Eminescu.

Pe ce vă axaţi în programul educaţional? Care sunt performanţele care vă certifică acest statut?

Echipa pe care o conduc a crezut întotdeauna că şcoala trebuie să fie mereu gata de schimbare, în sensul de evoluţie, racordându-se mereu la nevoile societăţii şi ale indivizilor pe care, în fond, îi slujeşte. Este evident, dacă privim în jur, că a apus epoca în care şcoala
şi profesorul erau simpli distribuitori de informaţii: şcoala de azi şi, evident, Liceul Teoretic Mihai Eminescu îi oferă fiecărui tânăr şi o consistentă pregătire ştiinţifică, dar şi oportunităţi de a se descoperi pe sine, de a-şi evalua şi optimiza potenţialul. În acest sens se desfăşoară de ani buni procesul educativ în liceul nostru: aptitudinile elevilor pentru un domeniu sau altul (ştiinţific, artistic, sportiv etc.) sunt puse în valoare prin orientarea lor şcolară (pe diverse profiluri: matematică-informatică, ştiinţele naturii sau filologie), prin participarea lor la olimpiade şi concursuri, dar şi prin multitudinea de activităţi extracurriculare (programe ample de voluntariat, cerc de lectură, club de film, proiecte de artă dramatică sau artă plastică etc.). De asemenea, consider că interesul tot mai crescut al media, al comunităţii întregi, dar şi al absolvenţilor de gimnaziu pentru oferta noastră educaţională este o probă concretă, certă a calităţii serviciilor educative pe care le oferim.

Există o preocupare reală pentru performanţă la Liceul Mihai Eminescu? Mă refer aici inclusiv la tot ceea ce înseamnă construirea treptată a personalităţii intelectuale a fiecărui elev în parte.

Preocuparea pentru performanţă e o realitate, un principiu de zi cu zi la Liceul Teoretic Mihai Eminescu. Aşa cum spuneam, în şcoala noastră totul porneşte de la Măria Sa Elevul; el este centrul preocupărilor noastre constante, dar şi barometrul cel mai sensibil al eficienţei, deci şi al performanţei noastre. Fireşte, aşa cum evidenţiaţi şi dumneavoastră, interesele şi posibilităţile fiecărui individ sunt realităţi unice şi, în aceste condiţii, e firesc să existe tot atât de multe şi de diversificate definiţii ale succesului. Pentru unii dintre liceenii noştri, locul al doilea în ierarhia unui concurs e o aparentă/falsă reuşită – dacă noi şi el ştim că putea mai mult. Şi de obicei ajunge mai sus la proxima ocazie, căci filosofia noastră educaţională implică în mod esenţial, imperativ, evoluţia continuă.

Pe de altă parte (dar la fel de important!), trebuie să recunoaştem, este bucuria din ziua afişării rezultatelor la bacalaureat, de exemplu (unde suntem de mai mulţi ani pe locul întâi în clasamentul judeţean şi cu mult peste media naţională), satisfacţia uriaşă pe care ne-o aduce revelaţia unei note de şapte obţinute de către un elev care a întâmpinat dificultăţi la disciplina respectivă. E şi aceasta tot o performanţă şi dacă îmi permiteţi să fiu sincer, aş îndrăzni să afirm că uneori e mai dificil să lucrezi cu un astfel de elev, cu acela care nu prea ştie drumul (spre deosebire de un elev supradotat care, adesea, are nevoie numai de un partener de aventură spirituală, nu neapărat de o călăuză).

Toate celelalte probleme ale societăţii – discriminarea, marginalizarea, bullying-ul, abandonul şcolar – sunt şi provocările noastre, iar faptul că asemenea cazuri apar extrem de rar în viaţa liceului nostru reprezintă o adevărată performanţă, obţinută de fiecare dintre noi prin atenţie, răbdare şi implicare.

Cum sunt profesorii de la L.T. Mihai Eminescu? Ceea ce ne spuneţi mă face să mă gândesc că un colectiv de oameni foarte bine pregătiţi din toate punctele de vedere se află la temelia reuşitelor acestor copii.

Profesorii de la Liceul Teoretic Mihai Eminescu sunt în primul rând oameni: unici, complecşi, cu părţi bune (pe care le pun în slujba şcolii noastre), cu părţi ,,neşlefuite“, şi tocmai imperfecţiunea aceasta şi lupta lor continuă de a deveni mai buni îi transformă în adevărate modele de viaţă pentru elevii lor. Niciunul dintre ei nu-şi construieşte statuie, toţi se străduiesc să-şi facă sincer şi neobosit meseria, păstrându-şi intacte idealurile, demnitatea, valoarea şi făcând din ele reper şi temelie pentru copiii pe care-i educă.

Cred că e inutil să mai spun că sunt foarte bine pregătiţi; cel mai tare frapează, atunci când cineva ajunge în mijlocul nostru, calitatea lor umană deosebită, firescul, căldura, disponibilitatea. Prietenia lor cu elevii, faptul că împreună formează la modul autentic echipe de succes dezvăluie mai mult decât o mie de cuvinte.

De ce dotări se bucură tinerii care aleg să înveţe la Liceul Teoretic Mihai Eminescu din Călăraşi?

Liceul dispune de o bază materială modernă, care se află în plin proces de reabilitare (terenul de sport va fi finalizat în vara acestui an, corpul B va fi extins şi reabilitat prin PNDL, cantinei i se va construi o şarpantă, corpul principal al liceului, dar şi corpul C vor suferi lucrări de reabilitare termică prin POR).

La acest moment, liceul funcţionează cu 40 de săli de clasă dotate cu videoproiectoare sau LCD-uri, toate conectate la internet. Există trei laboratoare de informatică, câte unul de chimie, biologie şi fizică, cabinete de limbă română, educaţie plastică, geografie, istorie.

Sala de sport, reabilitată în anul 2012, dispune de aparate noi, vestiare moderne, birou pentru profesori. Liceul este dotat şi cu o cantină şcolară autorizată din punct de vedere
sanitar, care oferă masa de prânz celor 70 de elevi înscrişi în programul „Şcoala după şcoală“, primul deschis în municipiul Călăraşi, în anul 2013.

Astăzi nu se mai poate concepe educaţie fără legături externe. Vorbiţi-ne despre deschiderea naţională şi internaţională de la L.T. Mihai Eminescu.

În ultimii zece ani, liceul a stabilit numeroase
legături naţionale şi internaţionale. La nivel naţional desfăşurăm parteneriate de tradiţie cu Universitatea Bucureşti, Politehnica, Universitatea Lumina, Academia de Studii Economice, Muzeul Naţional de Istorie a României şi Grădina Botanică.

La nivel internaţional am desfăşurat proiecte
europene de mare impact pe diverse axe europene, în urma cărora am îmbunătăţit considerabil baza materială a liceului, am creat adevărate prietenii cu profesori şi elevi din Franţa, Bulgaria şi Republica Moldova. Elevii performanţi ai liceului sunt premiaţi de prof. univ. dr. Corina Bondi de la Universitatea din Pittsburg, fostă absolventă a liceului.

Ştim de ani buni că finanţarea este cea mai mare suferinţă a sistemului de învăţământ din ţara noastră, dar mai ştim şi că o instituţie de învăţământ de calitate, aşa cum este cea pe care
o conduceţi, are în permanenţă nevoie de fonduri. Cum reuşiţi să obţineţi banii pentru toate nevoile şcolii? Cât de deschise sunt autorităţile şi comunitatea la nevoile şcolii?

Primăria Municipiului Călăraşi şi Consiliul Local Călăraşi sunt parteneri de încredere ai liceului. Beneficiem de sprijin financiar, de consiliere, de susţinere pentru activităţile extraşcolare din partea autorităţilor locale, fapt pentru care le mulţumesc în numele meu, dar mai ales în numele profesorilor, elevilor şi părinţilor.

Personal, domnule director, ce vă doriţi de la Liceul Teoretic Mihai Eminescu? Unde îl vedeţi în viitor?

Nu îmi rămâne decât să apelez la geniul poetului căruia îi purtăm numele: „La trecutu-ţi mare, mare viitor!“

Interviu realizat de Marcela GHEORGHIU