Socialize

Facebook
Home » Actualitate » Programe si proiecte » Finalizarea proiectului „Drumul către o carieră Studiu – Explorare – Necesitate – Ştiinţă“

Finalizarea proiectului „Drumul către o carieră Studiu – Explorare – Necesitate – Ştiinţă“

Liceul Tehnologic Teodor Diamant cu sediul în Boldeşti –Scăeni, în calitate de beneficiar al proiectului „Drumul către o carieră Studiu – Exoplorare – Necesitate – Ştiinţă”, având numărul de referinţă 2015-1-RO01-KA101-01466, finanţat de Comisia Europeană prin programul Erasmus +, Acţiunea cheie 1, Educaţie Şcolară, proiect de mobilitate pentru formare profesori, a finalizat proiectul, ce a avut ca partener de formare organizaţia  „NGO Motivated Learning for Everyone”, cu sediul în Sofia, Bulgaria, pentru toate cele patru mobilităţi realizate.

Beneficiarii direcţi ai acestui proiect au fost şase profesori,  iar activităţile de formare s-au desfăşurat pe durata a câte cinci zile, în cadrul cărora au fost implementate metode de educaţie non-formală/informală, prin care s-a urmărit creşterea calităţii procesului didactic în şcoală, schimbul de cunoştinţe şi experienţe, creşterea gradului de conştientizare asupra necesităţii dezvoltării creativităţii, inventivităţii şi dezvoltarea de abilităţi şi competenţe în domeniul educaţiei şcolare.

Valoarea totală a proiectului a fost de 15.360 de euro şi s-a derulat pe o perioadă de doi ani, între  1 iunie 2015 şi 31 mai 2017, iar durata schimbului de mobilităţi a fost între  6 martie 2016 şi 1 aprilie 2017.

Acest proiect a avut patru fluxuri în cadrul cărora au plecat câte doi profesori, iar  perioadele  şi  locaţiile cursurilor desfăşurate au fost: 7-11 martie 2016, Londra, UK – „Impact Hub Praha”,18-22 aprilie 2016 Barcelona Spania – „Escola Turbula”, 5-9 decembrie 2016  Praga, Cehia – „Language Link” şi 27-31 martie 2017 Barcelona, Spania – „Escola Turbula”.

Grupul-ţintă al proiectului a fost format din cei 24 de  profesori şi 365 de elevi ai şcolii şi a avut ca obiectiv  general îmbunătăţirea nivelului de pregătire al elevilor din şcoală prin utilizarea de metode, tehnici şi instrumente eficiente,  cu aplicabilitate  practică, în integrarea acestora pe piaţa muncii;

Liceul Tehnologic Teodor Diamant şi-a propus realizarea şi a altor obiective pe termen lung care se refera la: scăderea numărului de absenţe, îmbunătăţirea rezultatelor şcolare, dezvoltarea competenţelor cheie ale elevilor, precum şi dezvoltarea unor viitoare parteneriate strategice între participanţii la cursurile de formare.

Erasmus+  reprezintă  oportunităţi pentru profesorii din învăţământul preuniversitar  de a se forma profesional şi de a dobândi experienţă la locul de muncă, experienţă care să le permită  dezvoltarea de noi abilităţi şi metode moderne interactive ce pot fi aplicate la clasă, dar şi  competenţe de comunicare într-o limbă străină. Stagiile de formare profesională în altă ţară îmbunătăţesc procesul de tranziţie de la educaţie şi formare către piaţa muncii, consolidând în acelaşi timp cooperarea europeană în domeniul educaţiei şi formării profesionale.

Prin acţiunile, activităţile propuse, ateliere de lucru, reuniuni, munca în echipă, participanţii  în mobilităţi vor fi ei înşişi multiplicatori informaţionali ce vor transmite informaţiile colegilor, elevilor, dar şi  comunităţilor  din care fac parte.

Mobilităţile au contribuit la  dezvoltarea  personală a participanţilor, prin care şi-au îmbunătăţit şi  cunoştinţele de limbă engleză, abilităţile de comunicare, de relaţionare şi socializare, totodată,  aceştia  şi-au  dezvoltat noi abilităţi, spirit creativ şi  vor dobândi  motivaţia de a implementa noi proiecte menite să contribuie la îmbunătăţirea calităţii vieţii fiecăruia.

Printr-un permanent schimb de idei între managerul organizaţiei, traineri şi participanţi, scopul comun pentru care aceştia au conlucrat a fost îndeplinit, iar proiectul şi-a atins obiectivele propuse în formularul de aplicaţie.

Informarea şi promovarea s-au realizat prin intermediul site-urilor de socializare Facebook, Twitter, Academia.eu, eTwinning, iTeach, Edmodo, Slide Share, dar şi prin site-urile liceului:

www.induststiclei.ucoz.org, www.didactic.ro.

Acest proiect a fost  finanţat cu susţinere din partea Uniunii Europene prin Programul Erasmus+.

Această comunicare reflectă doar punctul de vedere al  autorului, iar Comisia Europeană nu poate fi făcută responsabilă pentru utilizarea informaţiei pe care o conţine.

Coordonator proiect: Prof. Lidia RISTEA