Socialize

Facebook
Home » Conexiuni » Stiinta » Forumul Internațional de Medicină Integrativă, Ediția a III-a

Forumul Internațional de Medicină Integrativă, Ediția a III-a

Poza Revista• Tema „Apa – Esența Vieții”
• Expoziția medicală specializată „MedIntegra”
• Biblioteca Academiei Române, Amfiteatrul „Heliade Rădulescu”

Pe plan național este necesară crearea cadrului propice pentru efectuarea unei informa­tizări medicale pe scară largă. Să știi, să poți, să vrei – sunt cele trei laturi ale triunghiului educației pentru dezvoltare. Depindem în egală măsură de ceea ce noi construim împreună serios și temeinic.

În acest sens, Clubul Investitorilor 01 din România s-a organizat și funcționează ca ONG care are în statutul său și dreptul de a desfășura evenimente științifice. Schimbările științifice, tehno­logice și organizaționale în domeniul sănătății care se produc actualmente în majoritatea țărilor a determinat Clubul Investitorilor 01 să ia în considerare organizarea de manifestări științifice cu caracter medical. Această necesitate a fost impulsio­nată în mare măsură de întărirea culturală și economică a populației, care a devenit preocupată de problemele de sănătate publică și asistență medicală.

Cu greu ne putem imagina organizarea Forumului fără participarea activă a celor mai buni oameni de știință tineri și activi colegi sau fără a unor companii din domeniul medicinei.

Pentru a fi percepuți pozitiv și credibil în afară, este nevoie mai mult ca oricând să ne unim forțele, alegând ca repere respectul și recunoașterea reciprocă a valorilor.

Necesitatea stringentă de a prezenta profe­siunii medicale o manifestare științifică de tip Forum și-a găsit anul trecut o fericită concretizare, interesând practic pe toți medicii, indiferent de specialitate.

Orice început este un examen dificil pentru calitatea și randamentul unei munci susținute, pentru atingerea unor obiective ambițioase. Forumul de Medicină Integrativă, ediția I, cu tema „Pacientul, beneficiar al medicinii alopate și alternative”, urmat de ediția a II-a, cu tema „Nutriterapia – orientări actuale și de perspectivă”, iar acum de ediția a III-a, cu tema „Apa – esența vieții” (27-28 iunie 2014), s-au aflat în fața unui astfel de examen.

Întreg programul științific a fost dens, de mare actualitate, iar expunerile experților prestigioși au stârnit interesul numeroșilor participanți.

Fiecare profesie își aduce propria contribuție de cunoștințe și de îndemânare la promovarea sănătății și la îngrijirea pacienților, dar este necesară o mai accentuată muncă multi- și interdisciplinară, desfășurată în spiritul recunoașterii și respectului reciproc pentru autoritatea, responsabilitatea, abilitatea și pentru contribuția fiecăruia.

Immanuel Kant, în 1786, afirma: „Nicio activitate de cercetare a fenomenelor naturii nu poate pretinde că reprezintă o știință decât atunci când își bazează investigația pe metode matematice”.

Beneficiul major al acestor ediții este reprezentat de o participare entuziastă de medici, farmaciști, fizicieni, chimiști, geneticieni, care au ca scop optimizarea tratamentului și redarea demnității și echilibrului psihic al omului bolnav.

Sănătatea este o problemă majoră pentru populație, bunăstarea socială și dezvoltarea economică. În lumea medicală este recunoscut faptul că investiția în prevenție este mai bună decât cea în tratamentul bolilor.

În multe țări, speranța de viață a omului a crescut simțitor, în parte datorită ultimelor progrese realizate în domeniul patologiei moleculare.

Forumul de Medicină Integrativă, ediția a IV-a se va desfășura la Biblioteca Academiei, Amfiteatrul „Heliade Rădulescu”, în perioada 28-29 noiembrie 2014, cu tema „Mecanismele îmbătrâ­nirii”. Eveni­mentul științific se va bucura de participarea unor personalități de prestigiu din diferite domenii.

Pentru mine, cuvântul „medicină” are un farmec special, încât formularea lui Kierkegaard „Nu înțeleg adevărul decât atunci când el devine viață în mine” capătă o trăire organică, în matricea naturalului și într-o solidă articulare socială și culturală.

Importanța aspectului practic al problemelor dezbătute îmi pare deosebit de bine ilustrată de ponderea mare a lucrărilor științifice referitoare la temele alese.

Prezența la Forum a numeroase personalități de marcă din țară și din străinătate, cu prezentări de lucrări de înaltă ținută academică, a conferit Forumului nostru o valoare științifică de cel mai înalt nivel, iar prin discuțiile purtate, conținutul tematicii Forumului a fost în mod apreciabil îmbogățit.

Considerăm de utilitate practică lansarea programului de formare medicală continuă de către Clubul Investitorilor 01 din România. Cele trei evenimente științifice mă îndreptățesc să sper mai mult.

Dorim să mulțumim tuturor celor care au acceptat să ne sprijine în activitatea noastră.

Prof. univ. dr. Vasile DUMBRAVĂ, Membru Asociat al Academiei Oamenilor de Știință din România