Socialize

Facebook
Home » Univers editorial » Noutati editoriale » Ghidul profesorului de limba şi literatura română pentru şcolile şi secţiile cu predare în limba maghiară

Ghidul profesorului de limba şi literatura română pentru şcolile şi secţiile cu predare în limba maghiară

Pentru profesorii de limba şi literatura română care predau la secţiile cu predare în limba maghiară, apariţia acestui ghid se doreşte a fi un auxiliar adresat atât profesorilor implicaţi în predarea-învăţarea la clasă, cât şi studenţilor care îşi vor începe ulterior activitatea didactică, dat fiind faptul că, din acest an şcolar, pentru clasa a V-a se aplică noua şi mult aştepatata programă, ideea fiind sugerată de Burus-Siklodi Botond, director al Casei Corpului Didactic „Apáczai Csere János” din Miercurea-Ciuc, în prefaţa ghidului. Acesta este scopul acestui ghid, apărut la Editura Abel, Cluj-Napoca, 2017, editor fiind Conf. Univ. dr. Erika-Mária Tódor, cuprinzând 190 de pagini şi structurat în două părţi, prima – o prezentare a circumstanţelor actuale ale predării limbii române la secţiile cu predare în limba maghiară, iar a doua – modele care pot fi aplicate la clasă din experienţa profesorilor la catedră. Lista autorilor este inedită, deoarece, pe lângă numele onorante, precum conf. univ. dr. Mina-Maria Rusu,  prof. univ. dr. Alina Pamfil, prof. univ. dr. Mariana Norel, conf. univ. dr. Erika – Mária Tódor, lector univ. dr. Enikő Pál şi lector univ. dr. Ioana Tămăian, apar şi   numele profesorilor care au alcătuit grupul de lucru la programa specifică şi au contribuit practic cu modele din experienţele proprii la catedră la elaborarea acestui ghid. De menţionat este faptul că, în debutul celei de a doua părţi, intitulată „Din experienţele profesorului la catedră. Modele de aplicare”, apar numele a două profesoare din ciclul primar, Emese-Marta Makai şi Agnes Carp, sugerându-se astfel continuitatea predării limbii române la şcolile şi secţiile cu predare în limba maghiară de la ciclul primar la ciclul gimnazial.

Ceea ce atrage atenţia noastră, a profesorilor de limba şi literatura română care predau la şcolile şi secţiile cu predare în limba maghiară, este importanţa temei abordate. Suntem în posesia unei noi programe, una specifică, şi se pune întrebarea cum se va aplica aceasta? Ghidul profesorului, încă din primele pagini, sugerează importanţa temei: sunt circumstanţe noi, care necesită înţelegerea lor, şi tratează, apoi, modul de aplicare.

Acest ghid este prima lucrare de acest tip care vine în ajutorul profesorilor care predau limba română la şcolile şi secţiile cu predare în limba maghiară. Cuprinde paradigmele din programa specifică, dar şi elementele de gramatică contrastivă română-maghiară, în prima parte, numită sugestiv „Reorientări”. Tot aici sunt specificate noile aspecte relevante ale Programei şcolare pentru disciplina Limba şi literatura română pentru şcolile şi secţiile cu predare în limba maghiară: se aduce în prim-plan rolul limbii române, a doua limbă de comunicare pentru minoritatea maghiară, se bazează pe modelul comunicativ-funcţional, cuprinde cele trei componente (lingvistică, interrelaţională şi estetică-culturală), abordarea învăţării inter- şi transdisciplinară, promovează dezvoltarea personală a elevului într-un cadru socio-cultural lărgit.

Rolul ghidului se accentuează în partea a doua, unde modelele de activităţi sunt luate din realitatea practică a autorilor, evidenţiindu-se capacităţile solicitate în plus ale profesorului, care predă la clase de elevi, care nu sunt vorbitori nativi de limba română: capacitatea de a corecta greşelile de limbă şi de gramatică, capacitatea de a preda elevilor pe lângă cunoştinţele de literatură şi gramatică şi elementele de bază, de care se vor servi în viaţa cotidiană, capacitatea de a dezvolta anumite competenţe în limba ţintă, care sunt cu adevărat necesare, capacitatea de a produce diversitatea strategiilor şi competenţelor de predare şi învăţare, capacitatea de a face elevii să se simtă bine în limba-ţintă.

În concluzie, profesorului de limba română care predă la şcolile şi secţiile cu predare în limba maghiară îi revine sarcina de a deţine şi de a-şi forma competenţe speciale, mai ales acelea de a preda cunoştinţe necesare după terminarea studiilor, în viaţa de zi cu zi, iar „Ghidul profesorului de limba şi literatura română pentru şcolile şi secţiile cu predare în limba maghiară” oferă un sprijin în activitatea celor implicaţi în procesul didactic, astfel încât elevii din clasele V-VIII să-şi însuşească cunoştinţele despre limbă şi despre literatura română indicate de programa în vigoare şi necesare la susţinerea examenului naţional, dar mai ales în comunicarea în limba română.

Prof. Zoica ROMAN,
Şcoala Gimnazială Petőfi Sándor Tg. Secuiesc, jud. Covasna