Socialize

Facebook
Home » Interviuri » „Îmi doresc să se știe că acest lăcaș este unul al calității și al performanței“

„Îmi doresc să se știe că acest lăcaș este unul al calității și al performanței“

Interviu cu prof. Laura Alina Ducescu, directorul Colegiului Tehnic  de Industrie Alimentară Craiova


Când oamenii vorbesc de învățământ de calitate, majoritatea restrâng sfera discuției la marile colegii din țară. Iată că există calitate și dincolo de aceste granițe. Ce stă la baza bunului renume de care se bucură astăzi Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară, Craiova?

De mai bine de 55 de ani, când auzi în Craiova „școală de industrie alimentară“, toată lumea știe de noi. Știe unde ne situăm, dar a și auzit de noi, de rezultatele și de activitatea noastră.

Cu multe bune, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară s-a făcut cunoscut în oraș, în județ, în țară și chiar în Europa. Aici este locul unde se învață meserie. Trebuie doar să îți dorești.

Ne-am înființat într-o perioadă de efervescență și competitivitate. Ne-am străduit să menținem calitatea actului educativ la nivel cât mai înalt, iar parteneriatele ne-au ajutat să cunoaștem și standardele europene, spre care am tins mereu.

Trăim cu o anumită mentalitate care a făcut mai multe generații de români să caute întâi să dețină o diplomă. Bunul renume se câștigă greu și se pierde ușor. Suntem de acord cu toții că pentru o instituție renumele se dobândește în timp, nu este rezultatul efortului unei persoane, ci unul colectiv, care trece dincolo de tradiție, indicatori fiind impactul şi calitatea din statisticile referitoare la nivelul ocupării forţei de muncă din domeniu.

Realitatea socială demonstrează că absol­venții acestei instituții sunt bine pregătiți și au căutare pe piața muncii aflată într-o continuă dinamică. Tot realitatea socială generează moti­vația unui efort comun care, inevitabil, are ca rezultat bunul renume al instituției, dincolo de baza materială a acesteia, de resursa umană specializată și dedicată, dar și de performanțele obținute în timp.

De învățământul dual este o nevoie acută la nivelul întregii țări, de ani buni înregistrându-se o hemoragie de forță de muncă calificată. Colegiul pe care îl conduceți a implementat această formă de învățământ. Cum ați făcut? Cu cine colaborați?

Depăşind prejudecata formată în decenii de derivă istorică, potrivit căreia „meseriaşul“ nu trebuie să „ştie carte“, iar „teoreticianul“ poate fi complet desprins de realitatea pragmatică, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară îşi propune să le ofere elevilor săi un nou model educaţional, permanent corelat cu necesităţile pieţei de muncă româneşti şi europene, bazat în primul rând pe echilibrul dintre teorie şi practică, dintre verbul „a studia“ şi verbul „a profesa“. Iar concepţia noastră despre rolul pe care această instituţie şcolară trebuie să-l aibă în ansamblul învăţământului doljean este sintetizată în noul slogan al Colegiului: „Aici se învaţă o meserie!“/Meseria – brațară de aur. Primele semne le-am simțit tocmai noi, școlile, cărora ni s-au „scurtcircuitat“ traseele de formare ale viitorilor adulți. I-am simțit atât pe elevi că sunt debusolți, cât și piața muncii cerând forță calificată și neavând de unde… În momentul apariției legislației de învățămând dual și având o legătură strânsă și durabilă cu SC Bacolux Hotels, am decis că este momentul să alegem acest drum, către care merge orice societate sănătoasă. A fost o șansă atât pentru noi, cât și pentru partenerii noștri, dar mai ales pentru elevii școlarizați. Un avantaj major al sistemului dual este gradul ridicat de angajament din partea angajatorilor şi al altor parteneri sociali. În România, cunoştinţele profesionale transferabile şi cu utilitate potenţială pentru comunitatea socială sunt valorificate și devin eficiente în urma abordării acestei forme de învățământ ca urmare a necesității adaptării la solicitările pieţei muncii, pe de o parte, şi de adaptare la particularităţile individuale şi cerinţele specifice de formare ale elevului, pe de altă parte.

În acest context, ne-am propus introducerea sistemului dual de învăţământ profesional, cunoscând cerințele partenerilor, dar și studiind piața muncii, cu care, inevitabil, venim în contact.

„Instituţiile competente“ în implementarea acestei forme funcționează pe baza unui parteneriat pentru educația și formarea elevului, între agentul economic, elev și școală.

Câți elevi sunt înscriși la această formă de învățământ și care sunt perspectivele lor după absolvire?

Pentru primul an avem 28 de elevi, iar rezultatele învăţării exprimate prin ceea ce cunoaşte, înţelege şi poate face fiecare elev, la terminarea procesului de învăţare, se obțin într-o varietate de contexte (în şcoală, la agentul economic). Formarea elevilor pentru a fi certificaţi într-o meserie are la bază un contract între un agent economic, școală şi cursant, care la sfârșitul perioadei de școlarizare se concretizează prin contract de muncă pe o durată minimă de un an și jumătate.

Care este viziunea dvs. managerială, ce ținte v-ați fixat?

Ca manager, privesc în viitor și văd o școală mai bună într-o lume mai bună. Dar viitorul îl construim în prezent. Analizăm rezultatele, ne propunem țeluri, îndrăznim să visăm frumos și facem eforturi pentru a ne îndeplini visurile.

Elevii noștri trebuie să aibă încredere că le dăm șansa de a putea visa și ei frumos și îndrăzneț și, mai ales, de a-și îndeplini visurile. De fapt, elevii care vin către școala noastră ne demonstrează că au încredere în noi, iar acest lucru ne dă putere să mergem mai departe, să ne unim energiile și eforturile.

Am în vedere ținte din viitor apropiat, dar și pe termen mai lung deoarece conduc o instituție de formare și de educare a noilor generații. Urmărim permanent adaptarea școlii la cerințele unei societăți în continuă schimbare atât prin oferta educațională propusă, cât și prin dezvoltarea parteneriatelor locale sau europene. Ca dascăli, avem în vedere să abordăm strategii didactice moderne care să-i atragă și să-i implice activ pe elevi în propria dezvoltare.

Ce absolvenți de gimnaziu vin la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară?

Toţi oamenii trebuie să rezolve problemele existentei creativ. Așadar, îi învăţăm pe tinerii de azi să colaboreze, să schimbe lucrurile, să inoveze şi să se adapteze unei lumi în permanentă mişcare, dezvoltându-le în acelaşi timp respectul de sine, cu toate că populația școlară provine cu preponderență din mediul rural.

La noi vin elevi care își doresc să învețe cunoștințe teoretice și să exerseze deprinderi practice la un nivel ridicat de profesionalism și seriozitate, care își asumă visul de a se pregăti într-o meserie căutată atât în România, cât și în Europa. Sunt unii dintre ei care au cunoscut deja greutatea vieții pe umerii lor și îndrăznesc să viseze să își construiască un viitor. Iar aceștia sunt primii pași pe care îi fac spre acel viitor.

Cititorii noștri vor să știe câte ceva despre oferta școlară. Pentru ce sunt pregătiți elevii aici?

Dacă noi nu vorbim despre noi, îi facem pe alții să ne vorbească de bine. În fiecare an „ne lăudăm“ și promovăm oferta noastră și ne mândrim cu multe generații de absolvenți realizați. Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară are următoarele niveluri de şcolarizare şi forme de învăţământ: învăţământ primar, învăţământ gimnazial, învăţământ liceal, cursuri de zi și seral (Profil: Resurse naturale şi protecţia mediului, Specializările: Tehnician analize produse alimentare și Tehnician în industria alimentară, Profil: Servicii, Specializarea: Tehnician în gastronomie, dar și Profil: Electromecanic, Specializarea: Tehnician electromecanic), învăţământ profesional de trei ani, de stat și dual în Alimentație publică (cu calificările profesionale Bucătar, Ospătar-chelner, vânzător în unităţi de alimentaţie și Cofetar-patiser). Nivelul 5 este și el bine reprezentat la noi în școală prin clase de școală postliceală și școală de maiştri, în specializările Tehnician controlul calității produselor agroalimentare, Tehnician aparate electromedicale și Maistru frigotehnist.

Dotările sunt o condiţie importantă a calităţii?

Nimic de calitate nu poate fi conceput în afara dotarilor, acesta este un lucru bine știut. Prin urmare, un învățământ de calitate, mai ales profesional, nu se poate desfășura în absența unor dotări corespunzătoare. Beneficiem de o serie de spații și dotări materiale care ne ajută să ne ducem lupta și visul mai departe. De ele se bucură atât elevii, cât și profesorii.

Ca bază materială, dispunem de 22 săli de clasă, șase laboratoare (de fizică, de chimie, de biologie, laborator de informatică AEL 1, laborator de informatică PHARE, cabinet de consiliere psihopedagogică, un cabinet pentru Centrul de Informare şi Consiliere privind cariera, dotat cu aparatură audiovizuală modernă: calculator, televizor, video, cabinet CEAC, un laborator pentru analize fizico-chimice ale produselor agroalimentare, un laborator pentru analize senzoriale, un laborator pentru controlul calității produselor alimentare) – dotate cu aparatura specifică, cu ustensile, reactivi pentru buna funcţionare.

Deținem și cinci ateliere de microproducţie dotate cu utilaje de specialitate: un atelier carne și preparate din carne, un atelier lapte și preparate din lapte, un atelier panificaţie, un laborator de gastronomie și alimentație publică, un atelier electromecanic.

Pâinea și produsele de panificație realizate zilnic în atelierul nostru de profil ajung la cantina școlii, pe masa fiecărui elev din internat.

Ne mai lăudăm cu o bibliotecă, o sală de sport multifuncţională, terenuri de sport, baschet, volei, atletism, un cămin cu 180 de locuri, o cantină în care pot servi masa peste 100 de elevi pe serie.

 

Ce proiecte sunt în derulare la Colegiul de Industrie Alimentară Craiova? De ce sunt ele importante pentru comunitatea din care faceți parte?

Începând cu data de 27.06.2017, unitatea de învățământ pe care o conduc a devenit beneficiara unui grant în cadrul Schemei de Granturi pentru Licee (SGL) a Proiectului pentru Învățământul Preuniversitar – ROSE, proiect ce se va desfășura pe parcursul a patru ani.

Beneficiarii direcți ai proiectului sunt elevii cu performanțe slabe pe parcursul liceului și la bacalaureat, precum și cei care prezintă riscul de părăsire timpurie a școlii.

Beneficiarii indirecți ai proiectului sunt profesorii școlii, părinții elevilor din grupul-țintă și comunitatea locală. Obiectivul general al proiectului este Sprijinirea tranziției liceenilor din Colegiul Tehnic de Industrie Alimen­tară către învăţământulterţiar“.

Obiectivele specifice ale proiec­tului: reducerea abandonului şcolar prin activități de consiliere şi activităţi extracurriculare desfăşurate pe parcursul proiectului; dublarea ratei de promovabilitate la examenul de bacalaureat față de anul de referință 2016 până la sfârşitul proiectului prin activități educaționale de pregătire suplimentară.

Prin acest proiect, școala bene­ficiază de dotarea unui laborator de informatică cu 25 de calculatoare și mobilier, dotarea a 20 de săli de clasă cu laptopuri, videoproiectoare și/sau imprimante, amenajarea unui laborator de limbi străine.

Pe parcursul derulării proiectului vor fi realizate întâlniri de analiză și evaluare pentru a creşte eficiența activităților următoare, dar și pentru a adapta activitățile la specificul gru­pului, întâlniri la care vor participa și reprezentanți ai comunității locale, care sunt implicați în implementarea proiectului.

Ce vă doriți pentru această instituție de învățământ în viitor, doamnă director?

Îmi doresc să pot fi mândră de ceea ce construim în fiecare zi eu, colegii mei, partenerii noștri, elevii și părinții lor. Îmi doresc să se știe că acest lăcaș este unul al calității și al performanței. Îmi doresc elevi și profesori care vin cu bucurie și drag la școală, care fac lucruri frumoase și bune pentru ei și pentru comunitatea din care facem parte.

Visez la ziua în care Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară să facă parte dintr-un sistem de educație bazat pe calitate reală, tangibilă și demonstrabilă practic, din toate punctele de vedere. În care partenerii noștri să creadă în educație și să aibă parte de practicanți sau absolvenți cu adevărat pregătiți pentru ce îi așteaptă în viitor.

Nu putem ghici în stele sau în globul fermecat, dar putem să ne proiectăm munca și speranțele pentru a fi mai bine an de an.

Ca profesor, simt deseori presiunea ce se exercită asupra tânărului de a se înclina în faţa autorităţilor, inclusiv a autorităţii şcolare. Unele lucruri care mie mi se par simple, pentru tineri nu sunt şi atunci au nevoie de altceva.

Educaţia şi formarea profesională reprezintă elementul esenţial pentru asigurarea unei oferte de formare profesională prin învăţământul profe­sional şi tehnic, relevantă în raport cu nevoile previzionate ale pieţei muncii, de anticipare timpurie a cererii de forţă de muncă şi planificare a ofertei de educaţie şi formare profesională din perspectiva dezvoltării naţionale. A învăța înseamnă mai mult decât a sta în clasă. A învăța înseamnă a progresa alături de ceilalţi.

Interviu realizat de Marcela GHEORGHIU