Socialize

Facebook
Home » Interviuri » „Împreună, împlinim visul lui Vlaicu de zbor spre înălțimi“

„Împreună, împlinim visul lui Vlaicu de zbor spre înălțimi“

Interviu cu prof. MargaretA Giurgiu, directorul CN Aurel Vlaicu, din Orăștie

Stimată doamnă director, Colegiul Național Aurel Vlaicu, din Orăștie, devine, anul acesta, colegiu centenar. Cum veți marca împlinirea unui secol de viață a unuia dintre cele mai apreciate licee din această  parte a țării?

Haine de sărbătoare va purta  CN Aurel Vlaicu Orăştie pe tot parcursul anului 2019 deoarece şcoala îşi marchează centenarul. Şi cât de frumoasă este potrivirea destinului, care a făcut ca „bătrânul liceu“ să prindă viaţă în an postmergător Marii Uniri. Instituţia care a adus de-a lungul timpului atâta bucurie, şlefuind generaţii întregi de copii, care au devenit, peste ani, oameni de bază ai societăţii, împlinește 100 de ani de existenţă – 1919-2019. Emoţionanta aniversare nu va rămâne doar la evenimentele, deloc puţine, pregătite pentru întregul an şcolar, ci, aşa cum conducerea şcolii a anunţat, întreg anul va fi marcat de aniversarea „Centenarului“. În chip fericit, anul 1918 a reprezentat momentul în care poporul român a înfăptuit cea mai frumoasă pagină din istoria neamului – Marea Unire, dar, în acelaşi timp, pentru micuţa urbe de pe malul Mureşului – Orăştie – semnifică şi anul premergător în care şcoala, ce poartă acum cu mândrie numele marelui aviator Aurel Vaicu, a fost înfiinţată. Vor avea loc simpozioane, expoziţii, concursuri şi dezbateri în care elevii şi profesorii, deopotrivă, susţinuţi de părinţi, vor aduce, prin creativitatea şi implicarea lor, un adevărat omagiu aniversării centenarului.

Cum a apărut superba clădire care găzduiește CN Aurel Vlaicu?

Istoricul dezvoltării învăţământului în Orăştie, vechi centru de cultură în Transilvania, începe cu menţionarea, în diploma lui Apaffi I, la 1663, a unei şcoli ortodoxe; cei mai mulţi cercetători cred însă că este vorba nu despre o şcoală românească, ci despre una calvină, termenul de ortodoxă – care înseamnă cea dreaptă – fiind folosit pentru a sublinia că religia reformată este cea adevărată. Această şcoală, din care mai târziu se va dezvolta colegiul reformat Kun, se presupune că a fost  înfiinţată de Karoli  Sebestyen, fost rector al şcolii din Alba Iulia, în jurul anului 1560. Prima clădire a şcolii s-a ridicat în secolul al XVII-lea pe lotul donat de Rakoczi I, pe locul actualului spital vechi din strada N. Bălcescu. În anul 1716, şcoala reformată devine gimnaziu. Rectorii şi profesorii erau aleşi dintre absolvenţii Colegiului reformat de la Aiud, la început anual, la trei, la patru, apoi la cinci ani, pentru ca din 1799 să fie aleşi pe viaţă. Tot în anul 1799 apare funcţia de vicerector şi colegiul trece sub tutela Consistoriului reformat clujean. În această perioadă, o personalitate importantă în evoluţia gimnaziului reformat, care mai târziu va da şi numele şcolii (1877), este groful Kun Kocsard (1801-1894). Studiază la gimnaziul reformat din Orăştie, apoi la Cluj şi la Aiud, ajunge prefect al Comitatului, iar din 1832 este ales curator principal al Gimnaziului Reformat din Orăştie. În locul clădirii vechi şi aproape ruinate, cu un singur etaj, construieşte în 1847 o clădire cu două etaje (pe acelaşi loc al spitalului vechi de azi), finanţează noi posturi de dascăli şi burse pentru elevi. În timpul Imperiului Austro-Ungar, învăţământul gimnazial s-a bazat pe „Proiectul de organizare a gimnaziilor şi şcolilor reale“, aprobat de împărat în 1854. Se face diferenţierea între gimnaziile inferioare şi cele superioare, putând funcţiona chiar independent unele de altele. De asemenea, se deosebesc gimnazii publice şi private. Prima instituţie de învăţământ secundar românesc din Orăştie – Liceul Aurel Vlaicu – ia fiinţă în noile condiţii istorice de după Unirea de la 1 decembrie 1918, „cu ordinul fostului Resort de Culte şi Instrucţie Publică nr. 7569/1919 din 5 iulie 1919“. Directorul Ion Cheri adună un comitet cu membri dintre intelectualii Orăştiei. Înscrierile încep la 1 august 1919, numărul elevilor înscrişi fiind atât de mare încât clasa întâi e divizată în clase paralele şi directorul şcolii propune Direcţiei regionale Sibiu ca liceul să se deschidă cu opt clase. Internatul va fi aşezat provizoriu în trei case din oraş. La 6 octombrie se face deschiderea festivă, la 7 octombrie se citesc şi se explică legile şcolare şi se aranjează elevii în clase, iar în data de 8 octombrie 1919 încep cursurile.

Sunteți Centru de excelență, deci să vorbim despre excelență, despre performanță. Ce reprezintă aceste concepte pentru Colegiul Național Aurel Vlaicu? Ce loc ocupă în preocupările dvs.?

Colegiul Național Aurel Vlaicu din Orăștie are numeroase motive de mândrie și anul acesta, datorită olimpiadelor și concursurilor școlare, informatica fiind, din nou, pe primul loc la colecția de premii, distincții și mențiuni. Munca serioasă, efortul, dăruirea și sacrificiile, timpul și pasiunea, sclipirile de inteligență, elevi și profesori, o echipă care a funcționat perfect, aceasta este rețeta succesului la noi.

Și aș completa ultima dumneavoastră întrebare. Pentru un bun manager, performanţele elevilor din instituţia şcolară pe care o conduc reprezintă  prioritatea zero. Este o profesiune de credinţă pe care am preluat-o în calitate de director de la predecesorii mei, care au făcut din această instituţie orăşenească, ajunsă la vârsta centenarului, unul dintre cele mai apreciate licee din ţară.

Despre performanțele elevilor ce ne puteți spune? Dar despre cei care îi pregătesc?

Performanţele elevilor, dacă ne raportăm doar la ultimii ani, reflectate în rezultatele obţinute la examenele naţionale, dovedesc calitatea muncii pe care profesorii o depun zi de zi. Dacă la acestea adăugăm rezultatele elevilor noştri la olimpiadele şi concursurile şcolare la nivel judeţean, naţional şi în acest an şcolar chiar internaţional, putem vorbi de o reală performanţă şcolară. Existenţa centrului de excelenţă în informatică, cu o activitate neîntreruptă încă din 2006, şi cu reuşitele multor elevi informaticieni de a fi admişi în facultăţile de profil încă de pe băncile liceului adaugă şi nota de excelenţă. Surpriza de anul acesta a fost însă juniorul din clasa aVII-a, Alexandru Todoran, cel care, trecând prin mai multe etape ale concursurilor și olimpiadei de informatică mereu pe locul I, la categoria sa de vârstă, a devenit membru al lotului național de informatică, cel care a reprezent România la Olimpiada Internațională de Informatică și la concursurile internaționale EJOI, JBOI sau SCHUMEN, obținând bronzul la Balcaniadă. Fără modestie, la Liceul Teoretic Aurel Vlaicu, conceptele de performanţă şi excelenţă sunt fapte concrete deja, iar dorinţa noastră este de a fi şi mai buni.

Care sunt domeniile în care excelează elevii de la Aurel Vlaicu? Cât de dinamică, de flexibilă este oferta școlară?

În prezent, unitatea de învăţământ are o filieră teoretică cu profil real și uman. În şcoală funcţionează 24 de clase în care învaţă aproximativ 600  de elevi, atât la gimnaziu, cât şi la liceu. De-a lungul istoriei sale centenare, Liceul Teoretic Aurel Vlaicu s-a remarcat prin rezultatele deosebite obţinute atât de foştii elevi, cât şi de profesorii lor. Cu toţii au contribuit la ridicarea prestigiului şcolii lor. Raportându-ne la evaluarea pregătirii absolvenţilor noştri, prin prisma rezultatelor obţinute la examenele naţionale, remarcăm situarea colegiului pe un loc fruntaş în ierarhia şcolară hunedoreană, dovadă a preocupării permanente a cadrelor didactice pentru realizarea unui învăţământ eficient şi competitiv.

Informatica este domeniul care aduce cele mai multe diplome școlii: în ultimii trei ani, elevii de la Vlaicu au obținut peste 200 de diplome la olimpiade și concursuri. Dorința elevilor de aprofundare a unui domeniu dinamic, de interes, care oferă nenumărate posibilități de carieră, este susținută de o dotare bună a școlii și de profesori devotați.

Limbile străine sunt un alt domeniu de interes pentru elevi, iar profesorii școlii susțin dorința de studiu și afirmare a celor care doresc să deprindă tainele și subtilitățile unei limbi străine, astfel, elevii din Vlaicu reușesc, an de an, să obțină rezultate bune la olimpiade.

Fizica și Astronomia reprezintă două discipline înrudite și care contribuie la educația pentru viață a elevilor noștri, iar Şcoala de vară de Astronomie a devenit tradiție la Orăștie și reprezintă un bun prilej pentru promovarea şi popularizarea astronomiei în rândul tinerilor, elevilor şi a publicului larg.

Mai sus au fost enumerate doar câteva dintre domeniile la care excelează elevii de la Aurel Vlaicu. Un elev care dorește să se afirme poate găsi în școală un cadru didactic care să-l susțină, fapt demonstrat de rezultatele la nivel național obținute de elevi la informatică, limbi străine, matematică, astronomie, religie și lista poate continua.

În prezent, școala le oferă elevilor posibilitatea de a alege între profilele matematică-informatică, științe ale naturii și filologie, acoperind peste 95% din opțiunile elevilor din zona Orăștiei. Pentru cei care doresc să aprofundeze în domenii care nu se regăsesc în curricula școlară sunt oferite cursuri/cercuri de rețele de calculatoare, robotică, programare la nivel avansat, limbi străine, activități sportive.

Cât de implicați sunt elevii de la Aurel Vlaicu în activități extracurriculare? 

Gradul de implicare a elevilor în activități extracurriculare este influențat de cultura organizațională a școlii. Conștientă de noile conotaţii ale educației, date mai ales de schimbările fără precedent din toate domeniile vieţii sociale, organizația noastră valorizează și susține diversitatea activităților extracurriculare. Implicarea elevilor în activităţi extraşcolare are o vechime mare în sistemele formale de educaţie. Printre numeroasele activități extracurriculare de la Aurel Vlaicu se numără: activităţi prosociale, referitoare la voluntariat – coordonați de echipa de profesori, elevii realizează săptămânal activități în centrele rezidențiale pentru vârstnici și cu copiii instituționalizați; activităţi sportive de echipă – foarte valorizate de elevi, care se implică în campionate de fotbal, baschet, tenis de câmp și de masă, volei; activităţi de organizare a şcolii – în școala noastră, Consiliul Elevilor este o voce recunoscută și respectată, având reprezentanți atât la nivel de Consiliu de Administrație, cât și în organizarea activităților extracurriculare; activităţi artistice – în școala noastră funcționează un Club de lectură, în parteneriat cu edituri din țară. Alte activități demne de menționat sunt excursiile şi vizitele la muzee, atât în țară, cât și în afara ei. În ultimul timp, având un foarte bun parteneriat cu părinții, se organizează tot mai multe excursii în străinătate, foarte apreciate de elevi, cu scopul cunoașterii altor culturi și tradiții, vizitării unor monumente și muzee din afara țării (Scala din Milano, Muzeul Prado din Madrid etc). De asemenea, vizionarea de filme sau piese de teatru se numără printre activitățile extracurriculare în care sunt implicate elevii noștri.  

Anual, elevii participă la târgurile universitare organizate de instituții de învățământ superior din țară. De asemenea, participă la taberele de vară ce se desfășoară în cadrul universităților (Cluj-Napoca, Timișoara, Sibiu). Un rol semnificativ îl au aici activitățile de învățare din cadrul proiectelor Erasmus+  desfășurate în parteneriat cu școli din alte țări, la care elevii iau parte. Amintim aici de parteneriatul din cadrul proiectului Comenius 2013-2015 Young Food Education cu școli din Italia, Letonia, Austria și Olanda. Un alt proiect este Erasmus+ Design Pedagogic Creativ pentru Cariere de Succes 2016-2018, cu parteneri din Spania, Italia și Portugalia, precum și Strategii Antibullying și Antidiscriminare 2017-2019, cu parteneri din Spania, Islanda, Grecia, Turcia și Polonia.

În sfârșit, excursiile și vizitele didactice sunt activități organizate în natură sau la diferite instituții culturale sau agenți economici în vederea realizării unor obiective instructiv-educative legate de anumite teme prevăzute în programele de învățământ. Nu în ultimul rând, trebuie spus că Consiliul Elevilor din școala noastră coordonează revista Miastra, care an de an obține premii, iar elevii găsesc în paginile sale refugiul pentru lectură.

Dacă ar fi să formulați un slogan pentru Colegiul Național Aurel Vlaicu, acum la împlinirea a 100 de ani de existență, cum ar suna?

Concluzionând, acum, la ceas aniversar, nu putem decât să ne exprimăm satisfacţia pentru trecutul bogat şi rodnic şi mândria apartenenţei la o valoroasă instituţie de învățământ. Viziunea liceului nostru este: Menținerea statutului de școală a performanței și a educației europene, accentul fiind pus pe dezvoltarea valorilor promovate prin filosofia educațională a școli, iar sloganul nostru este – Împreună împlinim visul lui Vlaicu de zbor spre înălțimi.

Interviu realizat de Marcela GHEORGHIU