Socialize

Facebook
Home » Institutii » Inspectorate scolare » „În județul nostru, interesul pentru ocuparea posturilor/catedrelor este în continuare ridicat“

„În județul nostru, interesul pentru ocuparea posturilor/catedrelor este în continuare ridicat“

Interviu cu prof. Nicolae Angelescu, inspectorul general al ISJ Prahova


Stimate domnule inspector general, cum a fost, pentru județul Prahova, anul școlar 2017-2018? Cu ce probleme, cu ce urgențe v-ați confruntat?

Și acest an școlar, 2017-2018 a adus o serie de provocări pentru echipa managerială a Inspectoratului Școlar Județean Prahova, dar ne-am străduit să le depășim prin dialog, urmărind în permanență aplicarea fermă a prevederilor legale. De la preocupările firești ale unui început de an școlar, asigurarea unor încadrări corespunzătoare, a unor echipe manageriale adecvate, acolo unde funcțiile de conducere erau vacante, asigurarea manualelor școlare, în special la clasele de început de ciclu, cu accent la clasa a V-a, o preocupare constantă în echipa de inspectori școlari a fost aceea de a asigura activități educaționale, lecții de calitate, de a satisface la nivel superior nevoia de dezvoltare a elevilor.

Reorganizarea rețelei școlare, în conformitate cu noile realități sociale, asigurând o educație de calitate, sustenabilă economic, a reprezentat un subiect permanent în discuțiile purtate cu autoritățile administrației publice locale. Buna colaborare cu Prefectura Prahova, Consiliul Județean Prahova a generat premisele unei corecte colaborări cu toate autoritățile locale, a permis promovarea elementelor de bună practică sau intervenția rapidă acolo unde situația o impunea, asigurându-se, în același timp, și o corectă punere în practică a măsurilor fiscal-bugetare aprobate la începutul anului 2018. În acest moment, este o preocupare permanentă a serviciului financiar-contabil încadrarea în bugetul aprobat, fără a afecta desfășurarea activităților din unitățile de învățământ. Pentru a asigura o utilizare eficientă a fondurilor, s-au purtat discuții cu directorii unităților de învățământ, s-au realizat ședințe de instruire cu contabilii și secretarii, au fost organizate întâlniri cu reprezentanți ai autorităților locale. În urma unor astfel de acțiuni, s-a asigurat o funcționare în parametrii proiectați pentru Centrul Județean de Excelență, instituție cu mare aport la obținerea rezultatelor de excepție ale elevilor prahoveni la diferite competiții și concursuri școlare. Putem spune că suntem în continuare preocupați cu identificarea celor mai bune soluții pentru îmbunătățirea activității la depozitul de carte școlară și pentru mărirea numărului de posturi la compartimentul financiar-contabil, pentru a asigura o mai corectă repartizare a sarcinilor de lucru.

Cum a decurs evaluarea națională la nivelul județului Prahova?

Pentru buna desfăşurare a Evaluării Naționale, pe teritoriul judeţului Prahova, au fost organizate 153 de Centre de Examen  la care au  fost arondate cele 161 de  unităţi şcolare cu clase a VIII-a. În toate cele 153 de unităţi în care s-au desfășurat probe s-au asigurat condiţii optime de desfăşurare a Evaluării Naţionale prin eforturile conjugate ale comisiei judeţene, ale cadrelor didactice din comisiile de la nivelul unităţilor şcolare cu personalitate juridică, apreciind că, în toate momentele, Evaluarea Naţională   s-a desfăşurat în depline condiţii de normalitate.

La probele evaluării au fost înscrişi  5.154 elevi, prezenţi fiind  4.987 elevi la Limba şi Literatura Română şi 4.986 elevi la proba de Matematică, ceea ce reprezintă o prezență de 96,74% la ambele probe.

Rezultatele obţinute pe discipline, de candidații din județul Prahova, după contestaţii,  arată astfel: Limba și Literatura Română, procentul notelor cel puțin egale cu 5 fiind de 94,24%, iar la Matematică procentul acestora a fost de 74,32%.

Din prespectiva dumneavoastră, rezultatele au fost mulțumitoare, comparativ cu anul trecut?  

Analizând rezultatele la nivelul fiecărei unități, se observă că, din cele 161 de unități cu absolvenți de clasa aVIII-a, un număr de 32 de unități au procentul mediilor mai mari sau egale cu 5 de 100%. Rezultatele obținute sunt unele bune, reflectând o pregătire de calitate, peste media pe țară, în statistica oficială clasându-ne pe poziția a treia în ordonarea după procentul mediilor peste 5. Desigur, aceste rezultate bune au condus la o concurență ridicată la admiterea în liceele de prestigiu din Prahova, mediile de admitere în colegiile naționale fiind unele ridicate, de exemplu la Colegiul Național Mihai Viteazul, din Ploiești, ultima medie la profilul matematică-informatică, bilingv engleză, a fost 9,68%. După prima etapă de repartizare, am avut 11 elevi nerepartizați, iar 21 nu s-au prezentat pentru înscriere în unitatea de învățământ liceal la care au fost repartizați. Aceste situații, alături de alte 42 de cereri de schimbare de repartiție, care au fost înregistrate la secretariatul inspectoratului școlar, au fost analizate și soluționate în conformitate cu legislația în vigoare, de Comisia Județeană de Admitere.

Prima sesiune de bacalaureat cu ce rezultate s-a soldat?

Experiența acumulată în anii în care am mai organizat această sesiune, dar și abordarea responsabilă a sarcinilor din partea tuturor celor implicați au asigurat o sesiune de examen corectă, fără evenimente.

Ținând cont de particularitatea organizării susținerii probelor de competențe în luna februarie, au fost organizate 43 de centre de examen, iar pentru probele scrise, în sesiunea iunie-iulie 2018, s-au organizat 16 centre de examen cu patru subcomisii  și trei centre zonale de evaluare.

Comisia județeană de bacalaureat a luat toate măsurile privind finanțarea acțiunilor legate de organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat 2018, astfel încât, la data începerii probelor, în fiecare centru de examen/evaluare să existe logistica necesară desfășurării examenului de bacalaureat, să fie funcțională și să fie asigurate condițiile pentru o corectă desfășurare a examenului. Tot pentru buna desfășurare a probelor, au fost solicitate asigurarea serviciilor de calitate operatorilor/furnizorilor de energie electrică, internet și telefonie, asigurân-du-se desfășurarea corespunzătoare a examenului.

Centrele de Examen și Centrele Zonale de Evaluare, respectiv Centrul Zonal de Contestații, au dispus de un număr suficient de copiatoare în stare de funcționare, calculatoare, în general, toată dotarea necesară pentru buna funcționare a lor, evident, s-a asigurat supravegherea audiovideo.

În sesiunea iunie-iulie 2018, s-au înscris un număr de 5.612 candidați, proveniți din 52 de unități de învațământ liceal. Rezultatele obținute sunt satisfăcătoare, un procent de promovabilitate, după contestații, de 70,89%, mai mic decât cel de anul trecut, care a fost de 78,18%, dar mai mare decât media pe țară, 69,70%, în clasamentul realizat de MEN, județul Prahova fiind pe locul 14.

Așa cum bine se știe, și în această sesiune a examenului național de bacalaureat, evaluarea lucrărilor scrise s-a realizat în centre de evaluare din alt județ, iar la rândul nostru, în Prahova, s-a realizat evaluarea lucrărilor candidaților dintr-un județ. În etapa de contestații, s-a remarcat o creștere a numărului de contestații, s-au depus 1.998, față de 1.500 anul trecut, cele mai multe fiind înregistrate la Limba și Literatura Română – 879.

S-au înregistrat și medii de 10?

De remarcat că trei candidați au reușit să obțină media generală 10, câte unul de la Colegiul Național Mihai Viteazul, din Ploiești, Colegiul Național Ion Luca Caragiale, din Ploiești, și Colegiul Național Nicolae Iorga, din Vălenii de Munte. În clasamentul unităților de învățământ realizat în baza procentului de promovare, găsim în fruntea acestuia: Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza, din Ploiești, Colegiul Național Militar Dimitrie Cantemir, din Breaza, Colegiul Național Nicolae Grigorescu, din Câmpina, Colegiul Național Nichita Stănescu, din Ploiești, Colegiul Național Mihai Viteazul, din Ploiești, Colegiul Național Ion Luca Caragiale, din același oraș.

Să trecem și la cadrele didactice care, la rândul lor, au avut de susținut fie titularizarea, fie definitivatul. 

În Prahova, interesul pentru ocuparea posturilor/catedrelor este în continuare ridicat, ca și în anii anteriori. Numărul de 1.109 de cereri plasează județul Prahova în primele cinci județe. Această situație poate fi explicată și prin oferta de posturi/catedre declarate vacante pentru ocupare pe perioadă nedeterminată (titularizare) – 193 posturi/catedre, mai multe decât alte județe la un loc.

Anul acesta nu au fost înregistrate tentative de fraudă. De asemenea, în centrele de evaluare nu a fost anulată nicio teză, fapt ce denotă atenția pe care comisia județeană a acordat-o instruirii candidaților. În județul Prahova, având în vedere cele 385 medii peste 7 din care una de 10, medii care reprezintă 52,88% din totalul rezultatelor, consider că ele sunt meritorii, fiind peste media înregistrată la nivel național (47,4%). Ele reprezintă baza pentru ocuparea celor 1.725 de posturi catedre complete/incomplete vacante/rezervate.

În ședințele de repartizare din luna iulie au fost repartizați 185 de candidați (care au ocupat 216 coduri), etapele de repartizare urmând să se încheie după parcurgerea celor 12 ședințe care vor avea loc în perioada 20-29 august 2018. Evident, ne gândim și la colegii profesori, care au dreptul la condiții cât mai bune în care să își desfășoare activitatea, la oportunități pentru avansare în carieră, ajutând astfel la promovarea calității, competenței și profesionalismului.

Ce procent de suplinitori are, în prezent, județul Prahova?

În județul Prahova, în anul școlar 2017-2018  am avut un număr de 7.204 norme didactice, din care 5.262, reprezentând 73,04%,  ocupate de profesori titulari, 912 au fost la plata cu ora și 899 ocupate de profesori suplinitori, reprezentând 12,47%, 874 dintre acestea  au fost ocupate de profesori suplinitori cu studii corespunzătoare.

Cum s-a rezolvat, domnule inspector general, trecerea plății salariilor din sarcina administrațiilor locale în cea a inspectoratului?

Trecerea salariilor de la administația locală la finanțarea Ministerului Educației Naționale a presupus un efort suplimentar într-o perioadă destul de aglomerată. Astfel, începutul de an financiar 2018 ne-a găsit implicați atât în încheierea exercițiului financiar pe anul 2017, cât și în organizarea  într-un timp scurt a finanțării cheltuielilor de personal, a unităților de învățământ aflate în finanțarea Consiliului Local (învățământ de masă) sau Consiliului Județean (învățământ special). Aceasta a presupus achiziționarea unui program pentru centralizare bugete și deschidere credite bugetare pe fiecare unitate de învățământ astfel încât, pe data de 14 ale fiecărei luni, personalul din învățământ  să își primească retribuția aferentă lunii anterioare. Menționăm că ne-am încadrat de fiecare dată în termen chiar dacă suntem subnumeric, dar așteptăm rezolvarea favorabilă la adresele trimise la Ministerul Educației Naționale.

Cum se pregătește Inspectoratul Școlar Județean Prahova pentru debutul noului an școlar?

Suntem în perioada de vacanță școlară, dar așa cum v-ați dat seama, programul la Inspectoratul Școlar a fost și este în continuare unul extrem de încărcat, organizarea acestor examene naționale, pentru elevi, dar și pentru profesori, admiterea în liceu și școala profesională, examenele de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal,  sunt activități de mare răspundere și responsabilitate, planificate să se desfășoare în acestă perioadă. Începând cu 13 august, vom accentua preocupările pentru organizarea examenului de bacalaureat, sesiunea august-septembrie, prima probă scrisă desfășurându-se pe 20 august,  pentru buna organizare a  examenelor de corigență  și a etapei a doua de admitere în învățământul liceal și profesional.

O preocupare constantă în această perioadă este legată de activitatea de la depozitul de carte, acum realizându-se comenzile de manuale și recepția celor deja comandate.

Suntem în legătură cu administrațiile locale pentru a interveni acolo unde este necesar, astfel încât, la 1 septembrie, toate unitățile școlare să posede toate autorizațiile necesare, asigurând astfel condiții prielnice începutului noului an școlar. Evident, Inspectoratul Școlar, reprezentant al Ministerului Educației Naționale în teritoriu, joacă un rol important în implementarea și dezvoltarea măsurilor prevăzute în programul de guvernare.

Suntem interesați să avem școli dotate corespunzator, să asigurăm un învățământ de calitate, care să ofere o șansă reală de integrare în societate a fiecărui tânăr. Asigurăm consiliere și urmărim buna desfășurare a programelor sociale promovate de guvern,  depunem eforturi pentru dezvoltarea programului „Școală după școală“, aici fiind inițiate parteneriate cu autoritățile locale, sunt implicați în dezvoltarea învățământului profesional dual, în acest sens avem un sprijin important din partea Prefecturii Prahova și a Consiliului Județean și, în general, promovăm inițiativele care încurajează dezvoltarea abilităților de antreprenoriat.

 

Interviu realizat de Oana PANAIT