Socialize

Facebook
Home » Institutii » Inspectorate scolare » În judeţul Sălaj, şcolile sunt pregătite pentru începerea anului şcolar

În judeţul Sălaj, şcolile sunt pregătite pentru începerea anului şcolar

Interviu cu prof. Maria POP, inspectorul şcolar general al ISJ Sălaj


Stimată doamnă inspector general, a fost bacalaureatul de vară. Cu ce rezultate s-a încheiat această sesiune pentru Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj? Cum preconizaţi că va fi sesiunea din toamnă şi câţi candidaţi se vor înscrie?

În fiecare an, examenele naţionale sunt o prioritate pentru întreaga echipă a Inspectoratului Şcolar Judeţean Sălaj, implicarea colegilor mei fiind totală, dovadă fiind buna organizare constatată nu numai de către conducerea inspectoratului, ci şi de persoanele desemnate de la nivel central să monitorizeze această activitate.

Din datele consemnate în Raportul Comisiei judeţene care a gestionat toate activităţile derulate în judeţul Sălaj, din totalul de 1.787 candidaţi înscrişi la examen (serie curentă şi serii anterioare), 1.665 elevi au fost prezenţi, din care au fost declaraţi reuşiţi 1.188 elevi (71,35%). De menţionat faptul că în judeţul Sălaj, rata de promovabilitate a crescut la 71,35%, cu aproape 9% mai mult faţă de anul 2016. Ne mândrim, de asemenea, cu faptul că în anul acesta cinci absolvenţi de liceu au obţinut media 10 la examenul maturităţii.

Pentru sesiunea din toamnă s-au finalizat pregătirile în inspec­torat, centrele organizate la nivel de judeţ dispun de toate dotările necesare pentru ca activitatea să se desfăşoare în cele mai bune condiţii. Avem înscrişi pentru această sesiune 370 de candidaţi, din care 258 din seria curentă şi 112 din serii anterioare. Ne dorim ca ei să aibă succes şi rezultate îmbucurătoare.

Vă rog, acum, să faceţi o scurtă trecere în revistă a Evaluării Naţionale de la clasa a VIII-a şi a Examenului de Titularizare. Apropo de acest ultim aspect, cu câţi suplinitori va intra ISJ Sălaj în noul an şcolar?

Evaluarea elevilor din clasa a VIII-a este un examen naţional ce poate fi considerat o evaluare externă sumativă a competenţelor dobândite pe parcursul învăţământului gimnazial. În sesiunea iunie 2017 a examenului, în urma soluţionării contestaţiilor, procentul mediilor peste 5 a fost de la 75,27%. La examen s-a obţinut o medie de 10 şi 45 de note de 10, din care 14 note la Limba şi literatura română, 28 de note la matematică şi trei note la Limba şi literatura maternă. Pentru aceste rezultate, merită felicitările noastre atât elevii şi părinţii lor, cât şi profesorii care i-au pregătit.

În ceea ce priveşte examenul de titularizare, merită precizat faptul că promovabilitatea în judeţul Sălaj este, de această dată, peste cea obţinută la nivel naţional: 45,73% înainte de contestaţii şi 47,63% după contestaţii. De asemenea, avem două note de 10, obţinute de cadre didactice de la învăţământul primar şi disciplina educaţie fizică şi sport.

Cu toate că rezultatele au fost bune, la nivelul judeţului Sălaj există doar 63 posturi titularizabile, prin urmare, nu toate cadrele didactice cu note peste 7 se vor putea titulariza în acest an. În şedinţa publică din 26 iulie 2017 s-au titularizat 40 de cadre didactice, pe 40 din cele 63 de posturi titularizabile. Pentru ocuparea celor 416 posturi disponibile la nivel de judeţ vor putea opta, în calitate de suplinitori, conform calendarului, toţi cei care au obţinut note peste 5 la acest examen.

Ne dorim ca la începutul lunii septembrie, aceste posturi să fie ocupate toate, astfel încât la începutul anului şcolar copiii şi elevii să fie aşteptaţi în pragul şcolii de către toate cadrele didactice.

Cum se pregăteşte ISJ Sălaj pentru debutul noului an şcolar? Ce probleme aveţi la nivelul învăţământului rural, acesta fiind cel mai sensibil, la nivel naţional?

În judeţul Sălaj, şcolile sunt pregătite, în general, pentru începerea anului şcolar, prioritare fiind igienizările, reabilitările, asigurarea combustibilului şi obţinerea autorizaţiilor de funcţionare. Din datele pe care le avem până la această oră, au fost alocate sume consistente pentru igienizări şi reparaţii curente (aproximativ 2.200.000 lei), dar şi pentru reabilitări (aproximativ 7.800.000 lei) şi lucrările sunt în curs de finalizare în majoritatea cazurilor, autorizaţiile sanitare de funcţionare sunt obţinute în proporţie de 97,58% de către unităţile de învăţământ, iar restul fac demersuri şi sunt în curs de a obţine aceste documente.

În mediul rural se continuă aprovizionarea cu combustibilul necesar încălzirii pe perioada iernii, îndeosebi în acele şcoli care folosesc lemn, dar, din experienţa anilor precedenţi, avem certitudinea că în septembrie-octombrie această problemă va fi rezolvată în totalitate.

Securitatea unităţilor de învăţământ este îmbunătăţită continuu, o parte din unităţile de învăţământ au instalate sisteme de supraveghere video, altele au pază proprie sau au întocmit protocoale de colaborare cu poliţia, astfel încât procesul instructiv-educativ să se desfăşoare în condiţii de maximă siguranţă.

O întrebare pe care nu puteam să nu v-o adresez, fiind legată tot de debutul anului: ce părere aveţi despre manualele de Educaţie fizică şi de Dirigenţie?

Consider că manualele de Educaţie fizică şi Dirigenţie sunt un material util pentru elevi, care îi vor ajuta pe aceştia să înţeleagă mai bine că aceste discipline au un fundament ştiinţific, iar fiecare temă abordată este relevantă pentru dezvoltarea armonioasă atât din punct de vedere fizic, cât şi psiho-social.

Manualul de educaţie fizică, de exemplu, poate explica elevilor de ce este important să facă anumite mişcări, îi ajută să conştientizeze importanţa activităţii în echipă sau de ce este bine să adoptăm cu toţii un regim de viaţă sănătos. Sunt instrumente care îi ajută în procesul educativ pe profesori, pe părinţi şi pe elevi şi reprezintă doar un ajutor pentru copii, pe care îl pot consulta acasă, deoarece cuprinde şi exerciţii care pot fi practicate şi în timpul liber, pe calităţi şi deprinderi motrice.

Astfel, după ce profesorii vor începe să lucreze cu elevii pe baza acestor manuale, se vor putea observa rezultatele.

Cum comentaţi hotărârea ministrului educaţiei de anulare a avizelor pentru auxiliarele didactice?

Este cunoscut faptul că în ultimii 15 ani  piaţa auxiliarelor didactice a fost îmbogăţită an de an cu noi materiale, iar unele dintre ele nici nu mai sunt în acord cu schimbările efectuate la nivelul programelor şcolare şi reglementărilor aprobate între timp de Ministerul Educaţiei Naţionale. De asemenea, din câte ştiu, metodologia de avizare a acestora nu a mai fost reactualizată după apariţia Legii nr. 1/2011.

În acest context, consider bine-venită măsura de a se revizui metodologia de elaborare, evaluare, avizare şi aprobare a auxiliarelor didactice, iar faptul că se preconizează ca cererea cadrului didactic de a utiliza un anumit auxiliar să fie aprobată de către consiliul profesoral al unităţii de învăţământ cu avizul conform al inspectoratului şcolar şi al asociaţiei de părinţi va face să se mai tempereze tendinţa unora de a utiliza, poate, într-un mod excesiv acest tip de suport în activitatea didactică şi vor fi încurajaţi să crească ponderea altor mijloace didactice şi a metodelor activ-participative în procesul de predare-învăţare-evaluare.

Pentru că debutul anului şcolar este aproape, le urez tuturor celor implicaţi în procesul de învăţământ multă sănătate, împliniri şi rezultate pe măsura dorinţelor.

Să avem un an şcolar bogat în realizări atât în plan profesional, cât şi în plan personal.

Interviu realizat de Marcela GHEORGHIU