Socialize

Facebook
Home » Interviuri » „În şcoala noastră, totul porneşte de la Măria Sa, elevul“

„În şcoala noastră, totul porneşte de la Măria Sa, elevul“

Interviu cu prof. George Stoian,  directorul Liceului Teoretic Mihai Eminescu, din Călărași


Stimate domnule director, când începe istoria Liceului Teoretic M. Eminescu, din Călărași – astăzi, unul dintre cele mai importante instituții de învățământ liceal din județ și din țară?

Dezvoltarea învăţământului liceal de cultură generală a determinat, încă din anul şcolar 1965-1966, desprinderea din Liceul Teoretic real-umanist Nicolae Bălcescu  a unui alt liceu de cultură generală. Cunoscut sub numele de Liceul teoretic real-umanist nr. 2, începând din anul 1965, acest liceu a beneficiat de o altă clădire, nou construită, în Str. Prelungirea Bucureşti nr. 8-12 (unde funcţionează astăzi Liceul Teoretic Mihai Eminescu).

Existenţa Liceului teoretic real-umanist nr. 2 a fost de scurtă durată (1965-1977), în condiţiile în care, prin decretele 207/1977 şi 208/1977, unitatea şcolară s-a reprofilat în liceu industrial de construcţii cunoscut sub numele de Liceul industrial nr. 3. Pe lângă localul şcolii (18 săli de clasă, trei laboratoare, cabinete, ateliere moderne), liceul a beneficiat şi de o sală de sport, o cantină cu 200 locuri, un internat cu 304 locuri, o bibliotecă cu peste 28.000 volume. În cadrul liceului s-au remarcat, prin activitatea la clasă şi în comunitatea locală, profesori ca Gheorghe Florea, Grama Eugen, Druc Emilia, Nae Gheorghe, Dumitrescu Petronel, Culică Georgeta, Stoianovici Gheorghe, Deculescu Maria, Mitra Constantin ş.a.

Cum a reușit colectivul de cadre didactice să schimbe statutul liceului din cel de industrial în liceul teoretic?  

Evenimentele din decembrie 1989, prin urmările lor, au permis colectivului de profesori ai Liceului industrial de construcţii nr. 3 Călăraşi să hotărască renaşterea tradiţiei de liceu teoretic real-umanist, de data aceasta sub numele „Luceafărului“ culturii române: Liceul Teoretic Mihai Eminescu.

Domnule director, ce reprezintă performanța, calitatea pentru Liceul Teoretic Mihai Eminescu, din Călărași?

Preocuparea pentru performanță e o realitate/principiu de zi cu zi la Liceul Teoretic Mihai Eminescu. Aşa cum spuneam, în şcoala noastră, totul porneşte de la ,,Măria Sa“, elevul; el e centrul preocupărilor noastre  constante, dar şi barometrul cel mai sensibil al eficienței, deci şi al performanței noastre. Fireşte, interesele şi posibilitățile fiecărui individ sunt realități unice şi, în aceste condiții, e firesc să existe tot atât de multe şi de diversificate definiții ale succesului. Pentru unii dintre liceenii noştri, locul al doilea în ierarhia unui concurs e o aparentă/falsă reuşită – dacă noi şi el ştim că putea mai mult. Şi de obicei ajunge mai sus la proxima ocazie, căci filosofia noastră educațională implică în mod esențial, imperativ, evoluția continuă.

În ultimii ani, elevii dvs. au obținut rezultate foarte bune la olimpiadele școlare.  Aș vrea să ne oprim asupra acestui aspect.

Lotul olimpicilor naționali este format, an de an, din 15-20 de elevi la majoritatea disciplinelor. Totuși, cei mai mulți calificați sunt la discipline precum: istorie, biologie, informatică. Nu există miracole în obținerea unor rezultate remarcabile la olimpiadele școlare în afara unei munci asidue, bine organizate, continuă atât din partea elevilor, cât și din partea colegilor mei, profesorii. Nu sunt de acord cu ideea lansată de unii colegi referitoare la faptul că poți obține ușor rezultate cu elevii care au potențial pentru performanță. Profesorul trebuie să găsească, în primul rând, calea spre sufletul copilului și apoi către intelectul său.

Rezultatele la bacalaureat de anul acesta unde vă poziționează la nivel național?

Sincer, nu știu exact care este locul în clasament, dar știu că procentul de promovabilitate de 95% este unul mult peste media națională și unul excelent dacă ne raportăm la liceele teoretice de provincie ancorate  într-un mediu social, economic și cultural asemănător cu al nostru.

Care este viziunea dumneavoastră managerială?

Experiența managerială mă face să spun că un director performant trebuie să îndeplinească cel puțin trei condițiii: să se implice necondiționat în rezolvarea problemelor școlii, să posede abilitatea de a delega sarcini persoanelor cele mai potrivite pentru acestea, să ia decizii rapide, dar obiective atunci când situația o impune.

Dacă  vorbim despre viziune, reflectată spre o școală a viitorului, eu mi-aș dori o școală în care elevii să fie liberi să își aleagă cel puțin jumătate din curriculum, să existe o colaborare profesor-elev pe diferite proiecte educaționale ancorate în realitățile pe care le trăim, renunțăm încet, dar sigur la presiunea notelor, ierarhiilor.

Este atractivă oferta școlară de la Liceul Teoretic Mihai Eminescu pentru absolvenții de gimnaziu?

Liceul Teoretic Mihai Eminescu cuprinde în oferta școlară a ultimilor ani clase cu profil real: matematică-informatică, intensiv engleză; matematică-informatică, intensiv informatică; științe ale naturii și uman: filologie – intensiv engleză și filologie – bilingv.

De remarcat că oferta școlară a liceului cuprinde ca disciplină de studiu limba germană, fiind singurul liceu din județul Călărași unde se studiază această limbă străină.

Care este portretul absolventului LTME?

Absolventul este dinamic şi competitiv, dezvoltă deprinderi colaborative, bazate pe atitudini şi valori autentice,  conduită personală responsabilă, tolerantă.

În câteva cuvinte, cum ar suna sloganul LTME? Nu în ultimul rând, de ce trebuie să vină absolvenții de gimnaziu aici?

Abolvenții de gimnaziu trebuie să aleagă liceul deoarece există un spirit de toleranță și colaborare între toți actorii educaționali implicați, corpul profesoral este foarte bine pregătit, dar, în același timp, și dispus la efort, desfășurăm trei proiecte cu fonduri europene, există o bază materială propice desfășurării unui act educațional de calitate.

Interviu realizat de Marcela GHEORGHIU