Socialize

Facebook
Home » Institutii » Casa Corpului Didactic » Incluziunea socială a educabililor- context european (III)

Incluziunea socială a educabililor- context european (III)

 Casa Corpului Didactic Bucureşti este partener în cadrul proiectului ERASMUS, Incluziunea socială a educabililor (SoIL)  – Incluziune socială prin educaţie, formare şi tineret

 Partenerul slovac din proiectul SoIL, reprezentant de Tina Gazovicova, a fost desemnat să fie gazdă pentru unul dintre seminariile SoIL, la acesta participând şi echipa de profesori români. La seminarul care a implicat formarea a 20 de profesori s-au prezentat metodele SoIL şi pe ateliere de lucru, participanţii au fost formaţi pentru a implementa pe grupuri de elevi aceste metode. În acest context, Tina Gazovicova  a prezentat în intervenţia sa detalii privind participarea la seminar, precum şi date asociate feedback-ului furnizat de aplicanţii metodelor SoIL, în raport cu fiecare dintre acestea, evidenţiindu-se atât oportunităţile, cât şi limitările în implementare.

Reprezentanţii partenerului român, Gabriel Vrînceanu şi Ana Elisabeta Naghi, au realizat o prezentare care a completat firesc prezentările anterioare, în sensul că s-au evidenţiat aspecte care reprezintă perioada de implementare a metodelor SoIL, la nivelul şcolilor de la care au participat profesori la seminarul din Bratislava, punctându-se care dintre metode au fost alese de profesori şi ce rezultate au înregistrat în termeni de evaluare NUEVA, prin chestionare aplicate atât profesorilor, cât şi elevilor. Feedback-ul a fost unul în general pozitiv.

De asemenea, menţionându-se faptul că Margret Rasfeld a evidenţiat experienţa sa prin metodele dezvoltate la nivelul Şcolilor în mişcare, fiind răspunsuri la provocările societăţii de astăzi, Gabriel Vrînceanu a evidenţiat o serie de întrebări esenţiale asupra educabilului şi societăţii, ca o concluzie fiind faptul că lipsa de acţiune în orice domeniu care este conectat cu educaţia costă mai mult decât investiţia în educaţie.

Conferinţa s-a încheiat cu un panel de discuţii şi concluzii, din care am considerat relevant să punctăm următoarele:

Identitatea şi individualitatea sunt dificil de conturat în actuala societate.

Schimbare necesară: ne dorim oameni care să fie capabili de omenie, de a face alegeri corecte, de a-şi asuma riscuri controlabile, oameni creativi.

Realitatea este că există excludere, există competitivitate, există intoleranţă, însă astfel de proiecte aduc o speranţă în ceea ce priveşte şansa fiecărui individ la o viaţă împlinită.

În curriculumul şcolar din majoritatea ţărilor se menţine problema abandonului educaţional datorită menţinerii strategiilor într-un context fix, care nu favorizează decât succes pe tipare, nu şi pe individualităţi.

Este nevoie de o concordanţă între idei, decizie şi acţiune, între practicieni, decidenţi şi teoreticieni.

Este necesar ca în curriculum să se regăsească mai des, semnificativ teme care să înveţe educabilul despre democraţie, drepturi, societate, educaţia fiind cea răspunzătoare de a furniza răspunsuri la construcţiile societale viitoare.

Paşii mici contribuie la o viziune de amploare, proiectul de faţă fiind un pas mic, dar esenţial pentru un alt fel de viitor.

Referitor la metodele SoIL, precum şi la viziunea expusă de Margret Rasfeld, acestea sunt încurajatoare şi participanţii la panel reconfirmă replicarea acestora în cât mai multe locuri.