Socialize

Facebook
Home » Actualitate » Ultima ora » Între constituţionalitate și neconstituţionalitate noi semne de întrebare cu privire la politica manualelor și începutul noului an școlar

Între constituţionalitate și neconstituţionalitate noi semne de întrebare cu privire la politica manualelor și începutul noului an școlar

Guvernul a aprobat, joia trecută, o ordonanţă de urgenţă referitoare la Editura Didactică şi Pedagogică, astfel încât activitatea acesteia să poată continua în vederea evitării unei noi crize a manualelor la începutul viitorului an școlar. În motivarea Executivului se spune că „având în vedere decizia Curții Constituționale nr. 249, din 19 aprilie 2018, publicată în Monitorul Oficial în data de 31 mai 2018, cu privire la înființarea Editurii Didactice și Pedagogice SA, se impun mai multe măsuri legislative pentru punerea în aplicare a acestei decizii, astfel încât activitatea editurii să poată continua, iar elevii să poată beneficia la începutul anului școlar de manuale“.

În acest sens, prin intermediul unui comu­nicat remis presei, Ministerul Educației Naționale a făcut public faptul că, în ședința de guvern din 28 iunie, a fost aprobată Ordonanța de Urgență pentru completarea Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale.

Timpul se scurge în defavoarea EDP. Prin acest OUG, se spune în comunicatul amintit, se introduce o prevedere care face referire la faptul că „regiile autonome pot fi reorganizate ca societăți reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin hotărâre a guvernului sau, după caz, prin hotărârea consiliului local/hotă­rârea consiliului județean sau prin hotărârea Consiliului General al Municipiului București, având ca unic acționar/asociat statul român sau autoritatea administrației publice locale“.

De ce adoptarea acestei ordonanțe reprezintă o urgență? Pentru că pe 31 mai a fost publicată în Monitorul Oficial Decizia nr. 249 a Curții Constituționale care a constatat că dispozițiile Legii privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 76 din 2017, privind înfiinţarea Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică SA, sunt neconstituționale, „întrucât dau expresie unei operaţiuni juridice cu caracter individual, drept care nu puteau forma obiectul unui act de reglementare primară, ci a unui act de reglementare secundară, mai precis o hotărâre de guvern“.

Adoptarea acestui act normativ, prin reglementarea modalității de reorganizare a regiilor autonome în societăți pe acțiuni, se precizează în comunicatul Ministerului Educației de săptămâna trecută, va permite emiterea unei HG privind organizarea și funcționarea Societății Editurii Didactice și Pedagogice SA. „Astfel, Editura Didactică și Pedagogică, cu care MEN a semnat un contract de editare, traducere și tipărire de manuale școlare, va putea să își desfășoare, în continuare, activitatea în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, pentru ca elevii din învățământul preuniversitar de stat să primească manualele școlare la timp, la începutul anului școlar, fiind asigurate astfel condițiile optime pentru desfășurarea unui proces de învățământ de calitate“. Practic, Ministerul Educației Naționale a ignorant decizia Curții Constituționale cu privire la neconstituționalitatea transformării EDP în societate pe acțiuni și i-a dat în atribuire direct 24 de milioane de lei. Referitor la acest, aspect, în comunicatul amintit Ministerul Educației specifică, negru pe alb, că a semnat contractul-cadru cu Editura Didactică și Pedagogică pe 5 aprilie, anterior, deci, publicării deciziei CCR. Și tot înaintea publicării în Monitorul Oficial a deciziei Curții Constituționale a fost semnat contractul referitor la editarea, traducerea și tipărirea de manuale pentru următorul an școlar (aproximativ 70% din necesar pentru clasele I-VI, respectiv 65 de titluri și 40 de traduceri pentru minorități, însumând 2.627.855 de exemplare).

Până la această dată, Editura Didactică și Pedagogică a trimis în teritoriu 148.277 de manuale de Geografie pentru clasa a VI-a, urmând ca săptămâna viitoare să fie transmise alte 148.277 de manuale de Istorie pentru clasa a VI-a. De asemenea, se vor trimite și manualele de Religie pentru cultul romano-catolic: 2.171 de exemplare în limba română și 4.601 exemplare în limba maghiară.

În acest sens, MEN mai spune că „în zilele următoare, pe site-ul manuale.edu.ro vor fi publicate, pentru a fi alese de profesori, cele două variante în care se vor tipări fiecare dintre manualele pentru Limba și literatura română (cl. a VI-a), Religie – cultul ortodox (cl. a VI-a),
Biologie (cl. a VI-a), Matematică (cl. a VI-a), Fizică (cl. a VI-a), precum și cele trei variante în care vor fi tipărite manualele pentru Informatică și TIC (cl. a VI-a)“. De asemenea, promite că „până la jumătatea lunii iulie, vor fi finalizate operațiunile de editare pentru toate manualele clasei a VI-a și se va continua cu manualele claselor I-V“.

Anul trecut, face precizarea Ministerul Educației, s-a tipărit aproximativ același număr de exemplare, dar numai 25 de titluri la un preț/exemplar ușor mai mare și fără traduceri. În plus, în 2018, Editura Didactică și Pedagogică a cumpărat editarea și drepturile de autor pentru patru ani, iar în următorii ani urmează ca ministerul de resort să plătească doar tipărirea, ceea ce înseamnă că, pentru aproximativ 42% din tiraj, se va plăti, în următorii trei ani, mai puțin de jumătate din prețul actual.

Decizia care a declarat neconstituțională înființarea EDP ca societate pe acțiuni

Trebuie să reamintim că, în luna aprilie, Curtea Constituțională a României a constatat, prin Decizia nr. 249, art. 54, că reorganizarea Editurii Didactice șii Pedagogice în societate pe acțiuni este o operațiune cu caracter individual, reglementându-se, așadar, în acest fel, un singur raport juridic, respectiv transformarea regiei autonome în societate, prima încetându-și activitatea, iar a doua fiind, astfel, înființată. Or, concretizarea actului juridic al reorganizării, în sens de negotium juris – perfect posibilă –, se realizează însă printr-un act administrativ individual, respectiv hotărârea de guvern. Totodată, în continuarea aceluiași articol, Curtea Constituțională a reținut că „utilizarea ordonanțelor de urgență cu privire la rezolvarea unei situații punctuale, precum cea de față, este exclusă din punct de vedere constituțional“.

Prin intermediul aceluiași document normativ, la art. 53, Curtea Constituțională constata, în luna aprilie, că „unitățile economice de interes republican se organizează ca societăți comerciale prin hotărâre a Guvernului (…)“. În consecință, CCR a reţinut, la art. 56, că „înfiinţarea/reorganizarea sau încetarea activi­tăţii unei edituri, precum cea de faţă, se dispune printr-un act de reglementare secundară, care se subsumează competenţei autorităţii administraţiei publice centrale“.

În continuare, în comunicatul MEN se mai spune că, la art. 38 al Deciziei nr. 249, Curtea Constituțională arată că statul „își poate rezerva activități economice pe care să le desfășoare în mod exclusiv cu titlu de monopoluri de stat. (…) Operatorul economic nou-înființat prin reorganizarea unei regii autonome prin transformare nu este o simplă societate pe acțiuni și niciun simplu agent economic privat, ci este o întreprindere publică, persoană juridică română cu capital integral de stat, având drept scop îndeplinirea strategiei naționale privind editarea manualelor școlare, la solicitarea Ministerului Educației Naționale, potrivit legii. Începând cu data înființării acestei întreprinderi publice, activitatea de editare a manualelor școlare obligatorii nu mai este supusă prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, ceea ce presupune eficientizarea și scurtarea perioadei de timp în care manualele școlare obligatorii vor fi puse la dispoziția elevilor“.

De asemenea, este important de precizat că în conformitate cu prevederile Deciziei Curții Constituționale, art. 39, „domeniul reglementat prin actul normativ criticat nu este unul exclusiv economic, al comerțului sau al pieței, unde primează libera inițiativă, concurența și libertatea comerțului, și niciunul ce privește piața bunurilor și serviciilor economice, ci este unul de interes public în care primează dreptul fundamental la învățătură, statul exercitându-și prerogativele constituționale și legale prin atribuirea în exclusivitate unei societăți cu capital integral de stat, persoană juridică de drept public, o activitate destinată protejării intereselor naționale în domeniul învățământului obligatoriu“.

Guvernul – obligat să transforme, din nou, Editura Didactică și Pedagogică în societate pe acțiuni

Așadar, în momentul de față, Editura Didactică și Pedagogică, instituția cu care Ministerul Educației Naționale a încheiat contractul, nu mai este societate pe acțiuni, deoarece ordonanța de urgență care o transforma în societate pe acțiuni  fost declarată, de către CCR,  neconstituțională, situație în care ministerul nu are voie să încheie un contract direct cu o regie autonomă. Conform agenției de presă Hotnews.ro, manualele școlare ar urma să fie tipărite la Monitorul Oficial, doar dacă Guvernul va reuși să transforme, din nou, Editura Didactică din regie autonomă în societate pe acțiuni. Și dacă Executivul nu va reuși acest lucru? Cine va tipări manualele școlare în aceste condiții nou create? Se va reveni la sistemul de licitații? Copiii vor învăța după manualele vechi? Sunt doar câteva dintre întrebările care se nasc în fața acestei situații.

Oricum, lucrurile s-au dovedit a fi mai complicate decât și-a imaginat Ministerul Educației atunci când a luat, anul trecut, hotărârea să pună capăt „crizei manualelor“ și să lucreze, în beneficiul elevilor, cu o singură editură, în speță cu EDP.

Timpul este deja scurt, noul an școlar e mai aproape decât realizăm, iar certitudinea existenței manualelor școlare pe băncile elevilor, la 1 septembrie, pierde contur. Ministerul Educației Naționale este pus în situația, în acest moment, de a face tot ce îi stă în putință pentru a-și onora, la timp, această promisiune. În cele din urmă, nimic nu este mai important decât interesul elevului (care este sau ar trebui să fie sacrosanct). Să sperăm că ceea ce numim, de ani buni, criza manualelor școlare va lua sfârșit anul acesta.

Marcela GHEORGHIU