Socialize

Facebook
Home » Reforma » Radiografii » Învăţământul bucureştean, reper pentru educaţia naţională

Învăţământul bucureştean, reper pentru educaţia naţională

Şcoala bucureşteană şi-a prezentat rezultatele din anul de învăţământ precedent şi a deschis o perspectivă de actualitate imediată odată cu expunerea de către Inspectoratul Şcolar al Muncipiului Bucureşti a raportului „Starea învăţământului din municipiul Bucureşti – anul şcolar 2016-2017”. Evenimentul s-a derulat în Aula Magna a Universităţii Titu Maiorescu, participarea la nivel de conducere ministerială, de învăţământ preuniversitar şi de învăţământ superior, sindical, organizaţional şi mediatic reprezentând un argument în sine că problematica unităţilor de educaţie şi formare ale Capitalei serveşte drept reper pentru întregul nostru sistem educaţional. Faptul a fost reliefat ferm de ministrul educaţiei naţionale, Liviu Marian Pop: „Ceea ce se întâmplă în Bucureşti este important pentru starea educaţiei la nivel naţional. Tot ce faceţi aici valoros trebuie exportat ca bune practici la nivelul tuturor inspectoratelor şcolare”.

La rândul său, Florian Lixandru, inspectorul şcolar general al municipiului Bucureşti, a reamintit că învăţământul Capitalei constituie structura cea mai complexă din întreaga ţară şi formează zece la sută din întregul efectiv al celor cuprinşi în activităţile de profil, diversitatea şi dificultatea situaţiilor specifice fiind pe măsură.

Cei mai mulţi elevi, în ciclul primar

Din mulţimea şi diversitatea informaţiilor cuprinse în analiza oferită de specialiştii ISMB, reliefăm aici doar câteva cu valoare exponenţială. Totalul personalului didactic a înregistrat în 2016 o creştere faţă de anul precedent: 16.497, faţă de 16.324, acoperirea posturilor cu personal calificat fiind de 98,26 la sută.

Reţeaua şcolară a cuprins 421 de unităţi de stat şi 222 particulare.

În anul şcolar trecut, Capitala a înregistrat 240.713 elevi; cei mai mulţi au fost în ciclul primar: 80.086. De asemenea, 3.154 de elevi au fost înscrişi în învăţământul special. O subliniere se cuvine grijii pe care în anul 2016-2017 ISMB a acordat-o elevilor aflaţi în situaţii fizice şi psihice deosebite, care au necesitat ocrotire pe măsură, fără diminuarea accesului la învăţătura de carte prin şcoală: 1.127 de elevi au fost integraţi în 124 de unităţi şcolare de masă şi au beneficiat de asistenţa şi consilierea a 81 de cadre didactice, 146 de elevi nedeplasabili din şcoli speciale şi 28 din şcoli de masă au fost şcolarizaţi la domiciliu, 111 elevi au fost şcolarizaţi în spitale.

Invocată frecvent, pregătirea tinerilor în concordanţă cu cerinţele economiei poate fi apreciată ca o constantă a preocu­părilor inspectoratului bucureştean. Statis­tica, după cum s-a spus şi în contextul reuniunii de prezentare şi analiză, nu este deocamdată spectaculoasă, însă dovedeşte o ascensiune cel puţin încurajatoare. Dovezi se regăsesc în existenţa, din actualul an şcolar, a primelor patru clase de învăţământ profesional dual, la Colegiul Tehnologic Viaceslav Harnaj (două clase), la Colegiul Tehnologic Mircea cel Bătrân şi la Colegiul Economic Costin C. Kiriţescu (câte o clasă), în total, cu 73 de elevi.

Patriotismul, revitalizat prin programul Centenarul României Mari

Retrospectiva a fost întregită cu o proiecţie ce se anunţă de substanţă: a fost lansat programul de activităţi privind sărbătorirea Centenarului României Mari. Promotor este Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. Se derulează în perioada 1 octombrie 2017-20 decembrie 2018. Prezentând reperele noului demers, prof. Diana Melnic, inspector şcolar general adjunct, a subliniat: „Prin acest program vrem să ne întoarcem la valorile cetăţeniei active, să dăm putere noţiunii de patriotism”. Scopul programului este „conştientizarea rolului reprezentat de Marea Unire în dezvoltarea României moderne”, având ca obiective: „Reactualizarea memoriei colective privind locurile, evenimentele, personalităţile Marii Uniri; cultivarea valorilor cetăţeniei active; revitalizarea sentimentului patriotic şi a identităţii naţionale în rândul elevilor”. Aceştia formează grupul-ţintă, împreună cu personalul didactic, personalul didactic auxiliar, părinţi. Programul se anunţă angajant: concurs de istorie cu tema „Centenarul României Mari”, expoziţie de portrete ale unor personalităţi care au contribuit la făurirea României Mari, concurs de eseuri cu tema „Marea Unire în literatură”, festival naţional de teatru pentru elevi, festival naţional de muzică folk „Toamna baladelor”, conferinţă  privind Primul Război Mondial şi Marea Unire etc. (F.A.)