Socialize

Facebook
Home » Institutii » Inspectorate scolare » „Învățământul profesional dual a fost implementat cu succes în județul nostru din anul școlar 2016-2017“

„Învățământul profesional dual a fost implementat cu succes în județul nostru din anul școlar 2016-2017“

Interviu cu Leontina Monica Sună, inspectorul școlar general al ISJ Dolj

Stimată doamnă inspector școlar general, cum a început anul pentru școala din județ, pentru dvs., pentru ISJ Dolj?

Ne dorim un an 2019 constructiv, sub semnul competitivității și performanței. Elevul și actul educațional sunt în centrul preocupărilor noastre deoarece vocația noastră, prin excelență, este  aceea de a forma caractere.

Ne pregătim intens pentru organizarea concursurilor și olimpiadelor școlare, pentru derularea etapelor de mobilitate a personalului didactic și, nu în ultimul rând, ne preocupăm să asigurăm un climat favorabil învățării și dezvoltării personale pentru ca elevii noștri să vină cu drag la școală, să fie motivați.

Care sunt cele mai importante direcții pe care va acționa, sub conducerea dvs., ISJ Dolj? Care sunt prioritățile școlii doljene în 2019, proiectele pe care le aveți în vedere?

Prioritățile ISJ Dolj vizează asigurarea siguranței în școli, reducerea absenteismului și a părăsirii timpurii a școlii, dezvoltarea învățământului profesional și tehnic și a învățământului profesional dual, asigurarea echitației în educație, promovarea unui act didactic de calitate.

ISJ Dolj are în implementare nu mai puțin de 11 proiecte, în cadrul programelor Erasmus+ și POCU – 2014-2020, atât ca beneficiar, cât și ca partener, având ca obiective promovarea accesului egal la educație, reducerea şi prevenirea părăsirii timpurii a școlii, incluziunea socială, reducerea segregării între copii, la care se adaugă accesul egal pentru un învățământ de calitate.

Pentru dezvoltarea învățământului profesional și tehnic avem în implementare proiectul POCU – Program integrat de sprijin în carieră pentru elevii din județul Dolj, având printre obiective formarea de competențe practice, aptitudini profesionale specifice și îmbunătățirea gradului de ocupare pe piața muncii pentru 335 de elevi înmatriculați în licee/școli profesionale din județul Dolj.

După volumul de fonduri absorbite, în ultimii cinci ani, ocupăm primul loc la nivel național, iar dacă ne referim la numărul de unități de învățământ finanțate în proiecte raportat la numărul total de unități de învățământ din județ, suntem în top 5.

Avem nevoie acută de meseriași în întreaga țară. Ce se întâmplă cu învățământul dual profesional? Există interes pentru această formă de învățământ în Dolj? Ce strategii aplică ISJ Dolj pentru implementarea acestuia?

Învățământul profesional dual a fost implementat cu succes în județul nostru, din anul școlar 2016-2017, la solicitarea operatorilor economici care  doresc să susțină  financiar elevii și să-i pregătească pentru a-i integra apoi în câmpul muncii. În cadrul unităților de învățământ profesional și tehnic sunt școlarizate clase în sistem dual, și anume: la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Craiova – pentru domeniul turism și alimentație publică, calificarea bucătar și ospătar, Liceul Matei Basarab – pentru domeniul construcții, instalații și lucrări publice, calificarea instalator, Liceul Tehnologic Auto – pentru domeniul mecanică, calificarea sudor și operator pe mașini cu comandă numerică, Colegiul  Ștefan Odobleja – pentru domeniul mecanică, calificarea mecanic echipamente hidraulice și pneumatice, precum și pentru domeniul construcții, instalații și lucrări publice, calificarea zidar.

Preocuparea ISJ Dolj este continuă pentru inițierea și medierea a cât mai multor contracte cu operatori economici, astfel încât să răspundem cererii tot mai mari și diversificate de pe  piața muncii. Totul se concretizează prin autorizarea unităților școlare pentru noi calificări solicitate de operatorii economici.

Exemple concrete sunt unitățile de învățământ profesional și tehnic: Colegiul Tehnic Energetic – pentru calificările mecanic agregate rotative termoenergetice și operator cazane, turbine cu aburi, instalații auxiliare și de termoficare și Liceul Traian Vuia – pentru calificările operator mașini cu comandă numerică și confecționer tâmplărie aluminiu și mase plastice.

Învățământul dual a câștigat popularitate deoarece se află în sistemul de burse, iar elevii au întâietate la angajare în compania la care au făcut practică. Oferim servicii educaționale de calitate care să dezvolte printre tinerii doljeni abilități antreprenoriale și motivație pentru exercitarea meseriei în condiții optime.

Credeți că  vom avea în curând și treapta a II-a? E o idee bună sau îi excedează pe elevi?

Reintroducerea examenului de „treapta a II-a“ presupune o testare a cunoștințelor acumulate de elevi în clasele  a IX-a și a X-a, având ca finalitate o selecție și o ierarhizare a acestora. Acest examen ar facilita și orientarea școlară și profesională a elevilor pentru parcursul următorilor doi ani și, de ce nu, spre viitoarea meserie.

400 de milioane de lei va aloca MEN pentru proiectul România digitalizată. Cum vi se pare ideea? Credeți că este viabilă? Table inteligente în fiecare clasă, tablete pentru fiecare elev, chiar și în zonele rurale.

Lumea modernă este cea a noilor tehnologii. Învățământul actual este o îmbinare a mijloacelor tradiționale și moderne, iar folosirea tablelor inteligente/tabletelor se pliază pe generațiile actuale de elevi și sporesc performanța școlară. Materia devine astfel mai  atractivă, iar pe termen lung, accesul la educație digitală conduce la o integrare facilă pe piața muncii.

Vorbiți-ne pe finalul interviului despre raportul școală rurală – școală urbană. E mare discrepanța dintre ele? Ce se face pentru micșorarea acesteia?

Rețeaua școlară din județul Dolj este echilibrată, iar gradul de acoperire cu personal didactic calificat este de  peste 95%. Colegii noștri desfășoară activități instructiv-educative de calitate atât în mediul urban, cât și în cel rural. Toate unitățile școlare au inițiat și implementat proiecte, parteneriate, diverse acțiuni în scopul atragerii elevilor și desfășurării unui act educațional de calitate, de cele mai multe ori în colaborare cu comunitatea locală. Cadrele didactice sunt preocupate permanent de formarea continuă, cele mai multe au gradul didactic I. Avem un parteneriat activ cu Universitatea din Craiova, concretizat în rezultatele bune și foarte bune obținute la examenele naționale de definitivat și titularizare, precum și în rezultatele deosebite obținute de elevii noștri la olimpiadele și concursurile naționale și internaționale. Mulți elevi din mediul rural obțin rezultate bune atât la  Evaluarea Națională, cât și la examenul de Bacalaureat.

Aș vrea să încheiem în cheie optimistă: ce așteptări aveți de la următoarea perioadă de timp, doamnă inspector general Monica Sună?

Ne dorim un an cu rezultate bune și foarte bune la evaluările naționale, bacalaureat, definitivat, titularizare, concursuri și olimpiade școlare; elevi sănătoși și motivați, dezvoltarea în continuare a parteneriatului școală-familie, echilibru și stabilitate pentru a continua misiunea nobilă pe care o avem.

Interviu realizat de Marcela GHEORGHIU