Socialize

Facebook
Home » Univers editorial » Noutati editoriale » Istoria românilor. Date. Fapte. Oameni

Istoria românilor. Date. Fapte. Oameni

Istoria românilor. Date. Fapte. Oameni. Autori: Valentina Bilcea, Stan Stoica, Mirela Grădină, George Marcu, Stănel Ion, Felicia Galiceanu, Angela Bilcea. Coordoator: Valentina Bilcea. Cuvânt-înainte: prof. univ. Adrian Cioroianu. Referenţi ştiinţifici: prof. univ. Ion Bulei, prof. univ. Stelian Brezeanu. Editura Meronia, decembrie 2018, 400 pag., 11 hărţi istorice.

„Istoria este considerată de obicei succe­siunea evenimentelor trecute. Trecutul nu este însă un depozit amorf de evenimente izo­late, acestea sunt rezultatul unor procese sau a unor înlănţuiri de procese, a căror logică în­tru­pată în oameni, decizii, indecizii, locuri, întâmplări, dinăuntrul şi dinafara unui spaţiu, trebuie desluşită. De aceea fiecare prezent poate descifra în evenimentele trecute o altă «logică» sau, cel puţin, alte nuanţe ale ei, poate «citi» altfel vechile mărturii sau aduce la lumină altele noi şi alţi «martori», care obligă la schimbarea, mai mult sau mai puţin, a percepţiei anterioare şi generează noi explicaţii pentru prezent“, scrie în argumentul lucrării, Istoria românilor. Date, fapte, oameni, coordonatorul Valentina Bilcea.

Când este alcătuită sub forma unei sinteze cronologice, o carte oferă o perspectivă mai clară asupra întregului, iar evenimentele sunt mai uşor de înţeles şi de reţinut. Înşiruite cronologic, spun ele însele o po­veste sau o com­pletează, iar im­pac­tul lor e mai puternic decât orice demonstraţie. Nu este simplă alcătuirea unei istorii cronologice a românilor, pentru că implică multe întrebări, referitoare la selecţia datelor sau a anilor obligatoriu de menţionat, la evenimentele care merită să apară într-o cronologie, la personalităţile care au fost implicate în acestea. Iar pentru un profesionist al istoriei, toate datele şi toate personalităţile sunt la fel de importante, chiar dacă doar unele, prin consecinţe şi prin faptele lor, sunt cruciale în istoria unui popor.

Acest volum, care are ca punct de plecare o lucrare anterioară, din 2015, „Istoria românilor. O sinteză cronologică“, este realizat de o parte din autorii acesteia, dar şi de alţii noi – Valentina Bilcea, Stan Stoica, Mirela Grădină, George Marcu, Stănel Ion, Felicia Galiceanu, Angela Bilcea. S-au avut în vedere fapte din sfera politică, economică, socială, culturală şi spirituală, din Antichitate până în zilele noastre, care nu doar că pot contura atmosfera unui moment sau a unei perioade, dar ale căror consecinţe au trecut dincolo de data la care s-au petrecut. Ele sunt plasate, când s-a considerat necesar, într-un context mai larg, istorico-politic, local şi european, prezentate într-o succesiune cauzală şi surprinde rolul unor personalităţi în istoria românilor.

Fiind concepută ca un instrument de lucru şi de informare în principal pentru elevi şi studenţi, dar şi pentru orice pasionat de istorie, lucrarea are un limbaj accesibil, este clară şi concisă, informaţiile fiind prezentate cu acurateţe. Volumul cuprinde, de asemenea, mai multe anexe menite să întregească informaţia: un glosar de termeni istorici, biografii esenţiale ale personalităţilor care au marcat decisiv istoria noastră, liste ale unor personalităţi politice (domni ai Ţărilor Române, şefi de stat, prim-miniştri), date referitoare la constituţiile şi recensămintele României, hărţi istorice sugestive, care întregesc tabloul mersului societăţii româneşti.

„De ce recomandăm astfel de cărţi? – se întreabă prof. univ. Adrian Cioroianu, cel care semnează şi prefaţa cărţii. Pentru că istoria este ca o oglindă pusă în faţa fiecăruia dintre noi: cunoscându-ne trecutul ceva mai bine, ne vom vedea – şi cunoaşte – pe noi înşine mai bine.“