Socialize

Facebook
Home » Institutii » Inspectorate scolare »  „La nivelul județului Satu Mare, avem o politică de atragere a elevilor din județele învecinate“

 „La nivelul județului Satu Mare, avem o politică de atragere a elevilor din județele învecinate“

Interviu cu prof. Călin Durlă, inspectorul general al ISJ Satu Mare


 

Stimate domnule inspector general, este perioada în care învățământul preuniversitar este foarte ocupat, perioada pe care o traversăm fiind ea însăși plină de evenimente – schimbări, tulburări etc. Ce se întâmplă la nivelul județului Satu Mare?

Viața este într-o continuă schimbare. Învățământul trebuie să țină pasul cu ceea ce se întâmplă în societate. Am realizat modificări în ce privește rețeaua școlară, din cauza scăderii numărului de copii din mediul rural, însă mai puține decât cele de anul trecut. Am încercat să facem un proiect de plan de școlarizare pentru 2018-2019 eficient, având în vedere creșterea calității activității din unitățile de învățământ și flexibil, orientat spre solicitările operatorilor economici pentru învățământul profesional și tehnic.

Simularea examenului de Evaluare Națională s-a desfășurat în condiții normale. Protestul profesorilor membri în cadrul Sindicatului Liber din Învățământ Satu Mare, afiliat Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, nu a perturbat desfășurarea simulării. În județul Satu Mare predomină apartenența personalului din învățământ la Sindicatul Învățământului Preuniversitar, afiliat Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret“. Într-o singură școală din județ, profesorii de Limba și literatura română nu au participat la simulare. Pentru elevi, proba s-a desfășurat conform calendarului, iar lucrările vor fi evaluate de comisia județeană.

Cum se descurcă ISJ Satu Mare cu plata salariilor angajaților din învățământ? Trecerea către ISJ-uri a acestei obligații a generat situații neplăcute la nivelul întregii țări.

În 2018, finanțarea cheltuielilor cu salariile pentru unitățile de învățământ se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației Naționale. Aceste credite bugetare se repartizează de Ministerul Educației Naționale pe inspectorate școlare în vederea repartizării pe unități de învățământ. Un avantaj este faptul că există posibilitatea de a realiza corecții la nivelul județului atunci când pentru unele unități de învățământ sumele repartizate pe baza costului standard sunt insuficiente.

Până în prezent nu am avut probleme în gestionarea acestei noi modalități de alocare bugetară. Salariile s-au plătit la timp. Este un efort suplimentar pentru personalul care realizează în inspectoratul școlar activitatea de gestionare a bugetului destinat salarizării. S-au purtat discuții la nivelul Ministerului Educației Naționale pentru suplimentarea numărului de norme de la compartimentul financiar al inspectoratului școlar.

Ce ne puteți spune despre simulările din acest an? Cât de bine pregătiți sunt elevii în 2018? Cât de mulțumit/nemulțumit sunteți de rezultate și care sunt previziunile pentru rezultatele examenelor din vară?

Simulările examenelor de Evaluare Națională și Bacalaureat sunt bine-venite. La examenul de Evaluare Națională, sperăm să avem rezultate mai bune decât cele de anul trecut. Pentru îmbunătățirea lor, avem un plan de activitate stabilit de anul trecut. După ce vom cunoaște rezultatele de la simularea examenului desfășurată recent, vom stabili în ce direcții avem de acționat pentru a intensifica pregătirea elevilor din clasele a VIII-a. La vară sperăm să ne situăm în prima jumătate a clasamentului realizat în funcție de ponderea mediilor peste 5 obținute în județele din țară.

La examenul de Bacalaureat, rezultatele au fost în creștere în ultimii ani, oarecum putem spune că ne-au mulțumit. La vară sperăm ca numărul absolvenților care reușesc la examen să ne situeze între primele zece județe din țară.

Cum privește comunitatea sătmăreană învățământul dual? Există interes pentru această formă de învățământ care ar rezolva multe din nevoile pieței muncii?

De la reînființarea nivelului de învățământ profesional, în județul Satu Mare s-a simțit implicarea operatorilor economici în fundamentarea planului de școlarizare. Este o nevoie acută de personal calificat pe piața muncii din județ. Am avut exemple de bună practică în ce privește colaborarea școlilor cu operatorii economici încă înainte de apariția reglementărilor privind învățământul dual, având în vedere că în județ sunt firme cu capital german. Este de remarcat că în județul nostru funcționează eficient Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social, structură consultativă cu rol important pentru adaptarea ofertei de școlarizare la nevoile locale. În vederea dezvoltării învățământului profesional și tehnic, colaborăm, de asemenea, cu asociațiile patronale, în special Asociația Economică Germano-Română pentru Regiunea de Nord-Vest, dar și cu Camera de Comerț Satu Mare, AJOFM, autorități locale.

Dacă în 2012 am avut 345 de elevi înscriși în clase de învățământ profesional, în toamna anului 2017 am ajuns la 833 de elevi în clasele a IX-a de învățământ profesional și învățământ dual. Odată cu introducerea învățământului profesional cu durata de trei ani, în județul Satu Mare a crescut ponderea filierei tehnologice în raport cu filiera teoretică și vocațională, în structura claselor a IX-a constituite după etapele de admitere, de la 49%, în 2014, la 54%,  în 2017. Pentru anul școlar 2018-2019, proiectul planului de școlarizare cuprinde 56% locuri pentru învățământul profesional și tehnic. Dorim să ajungem treptat la o pondere de 60%.

În ce privește învățământul dual, pentru anul școlar 2017-2018, sunt opt operatori economici parteneri în formarea profesională a 200 de elevi cuprinși în opt clase. În proiectul planului de școlarizare pentru 2018-2019 au fost cuprinse 387 de locuri în 14 clase, la solictarea unui număr de 16 operatori economici. Pentru a dezvolta învățământul profesional este necesar să intensificăm și eficientizăm activitățile de informare și popularizare a oportunității de continuare a studiilor în învățământul profesional, în general, și dual, în special, cu implicarea operatorilor economici parteneri.

Județul Satu Mare și Ostalbkreis, din landul Baden–Württemberg, Germania, fac parte dintr-un parteneriat, în cadrul căruia colaborează în domeniile gestionării deșeurilor, serviciilor de sănătate și învățământului profesional dual. În acest context, la invitația prefectului districtului Ostalb, o delegație sătmăreană a participat, în perioada 24-25 noiembrie 2017, la o vizită de lucru în Germania pentru a se informa referitor la modalitățile de organizare și funcționare a învățământului profesional dual. Delegația sătmăreană a fost alcătuită din reprezentanți ai Consiliului Județean Satu Mare, ai sistemului de învățământ și ai mediului de afaceri din județul Satu Mare.

Principalele activități din cadrul vizitei de lucru au fost: informări reciproce referitoare la organizarea și funcționarea învățământului profesional dual, vizite în atelierele de practică dintr-o școală profesională, vizită la o companie care școlarizează elevi în sistem dual, participare la un târg de studii și meserii destinat elevilor care intenționează să urmeze cursurile unei școli profesionale. Înfrățirea celor două județe va permite cooperarea pe teme specifice învățământului profesional dual, cu implicarea directă a unităților de învățământ profesional și a operatorilor economici parteneri în pregătirea practică a elevilor.

În februarie, o a doua delegație sătmăreană a avut ocazia să participe la o vizită în Germania. De această dată au fost directori de licee tehnologice și reprezentanți ai unor operatori economici implicați în sistemul de învățământ profesional dual. Intenționăm să dezvoltăm acest parteneriat prin organizarea de activități adresate elevilor, profesorilor de specialitate și persoanelor care sunt implicate în orientarea școlară și profesională a elevilor din învățământul gimnazial.

Sunt zone din țară în care o mare problemă o constituie depopularea cu elevi. La nivelul județului aveți o asemenea problemă?

În ce privește depopularea cu elevi, în județul Satu Mare este aceeași tendință ca și la nivelul țării, cauzată de scăderea demografică și de migrația populației spre comunitatea europeană, pentru locuri de muncă mai bine plătite. Acest fenomen a scăzut ca intensitate. În anul școlar 2017-2018, numărul de elevi care au revenit împreună cu părinții în țară este mai mare decât al celor care au plecat în străinătate. Avem o politică la nivelul județului Satu Mare de a atrage elevi din județele învecinate, mai ales în învățământul profesional dual, datorită ofertei de calificări profesionale și susținerii pe care le oferă operatorii economici parteneri.

Pe ce direcții va acționa ISJ Satu Mare în următoarea perioadă de timp? Ce vă propuneți până la finele anului?

Până la finele anului școlar 2017-2018 ne propunem să alocăm toate resursele disponibile pentru a obține rezultate bune la examenele de Evaluare Națională și Bacalaureat, pentru scăderea absenteismului elevilor de la cursuri și pregătirea elevilor capabili de performanță, atât la nivelul unităților de învățământ, cât și în cadrul Centrului Județean de Excelență. Ne preocupă derularea de programe pentru susținerea copiilor care provin din medii defavorizate, pornind de la exemplele de bune practici din Carei, Ardud, Turulung și Terebești.

O provocare importantă pentru sistemul de învățământ din județul Satu Mare este și faptul că suntem gazde pentru organizarea și desfășurarea etapelor naționale a Olimpiadei de Matematică și a Olimpiadei la discipline din aria curriculară „Tehnologii“, domeniul Fabricarea produselor din lemn.  Ne dorim să reușim să asigurăm cele mai bune condiții pentru desfășurarea competițiilor naționale în spiritul principiilor olimpice: fairplay, curaj, educație, cultură, înțelegere.

În altă ordine de idei, suntem în stadiul aproape final de elaborare a unei lucrări privind istoria învățământului sătmărean.

Interviu realizat de Oana PANAIT