Socialize

Facebook
Home » Comunitate » Comunitate locala » La Șimleu Silvaniei, Orașul școlilor își onorează dascălii

La Șimleu Silvaniei, Orașul școlilor își onorează dascălii

Motto : „Faima este dovada valorii“.


Luc de Clapiers, marchiz de Vauvenargues (1715‑1747), scriitor și moralist francez

Orice localitate binecuvântată de Domnul își are cetățenii săi cu faimă, cei care‑i cinstesc numele. Printre acestea se află Șimleu Silvaniei, numit „orașul școlilor“, având în vedere numărul instituțiilor de învățământ, precum și cel al elevilor, în raport cu numărul de cetățeni ai acestei urbe.

În acest context, în rândul cetățenilor cu faimă ai orașului au fost nominalizate două personalități, când, în urma unui Proiect de Hotărâre al Consiliului Local, s‑a acordat titlul de „Cetățean de Onoare al orașului Șimleu Silvaniei“ profesorilor Traian Albu și Marin Ștefan. Pentru a evita subiectivismul meu (pe amândoi îi cunosc „din vremuri de demult“ și‑mi sunt prieteni buni!), chiar dacă laudele sunt justificate și binemeritate, redau cele două „laudatio“ susținute de către Elena Trif Cocoru – agent de turism la Centrul Național de Informare și Promovate Turistică Șimleu Silvaniei, fiind înregistrate audiovideo :

Domnul profesor Traian Albu s‑a născut în localitatea Pietrari, județul Vâlcea. A absolvit cursurile  Școlii Primare și Gimnaziale în localitatea natală, apoi, în perioada 1951‑1955, a urmat cursurile Școlii Pedagogice de Băieți din Râmnicu Vâlcea, devenind, astfel, învățător. Ca învățător, a lucrat un an și trei luni în satul Recea Mică, din comuna Vârșolț (Sălaj), după care a fost încorporat în armată. După armată, în anul 1958, a fost numit îndrumător cultural la Casa de Cultură din orașul Șimleu Silvaniei. Ulterior, a fost numit secretarul Comitetului Raional de Cultură, apoi director al Casei de Cultură Șimleu Silvaniei și director la Casa Pionierilor din orașul nostru. În anul 1964 a absolvit secția Pedagogică a Conservatorului de Muzică Gheorghe Dima, din Cluj‑Napoca, ajungând profesor de muzică la școlile din orașul Șimleu Silvaniei. A obținut toate gradele didactice , în anul 1983 obținând gradul I.

De‑a lungul carierei profesionale a avut preocupări diverse în domeniul cultural‑ artistic, respectiv a fost instructor de formații: taraful de muzică populară, brigăzi artistice, formații de teatru, dirijor de cor. Rezultatele obținute în evoluția pe scenă a acestor formații au fost apreciate de cei în drept și de către presa, radioul și televiziunea din acele vremuri, primind, astfel, numeroase premii, diplome și medalii la festivalurile și concursurile la care a participat. Ca profesor, a instruit cu succes soliști de muzică populară și muzică ușoară, grupuri vocale și, mai ales, coruri de elevi.

După 1989, activitatea sa în domeniul cultural‑artistic mai ales a continuat și mai intens, prezentând momente artistice la aproape toate evenimentele istorice sau de altă natură, răspunzând prompt la toate solicitările Primăriei și Consiliului Local al orașului Șimleu Silvaniei. Cetățenii orașului Șimleu Silvaniei, cei prezenți la aceste evenimente, au apreciat repertoriul bogat de cântece și versuri prezentate de‑a lungul anilor de zeci și sute de elevi, instruiți de către dânsul. Drept recunoștință, a primit din partea Primăriei și conducerii școlilor mai multe diplome de merit și excelență. De mai mulți ani instruiește și conduce corul Bisericii Ortodoxe nr. 2 din Șimleu Silvaniei, cu care, de asemenea, în afară de ceea ce face în Biserică, a fost prezent la diferite evenimente din oraș și la toate concertele de colinde care au fost organizate;

– Profesorul Marin Ștefan s‑a născut la 1 aprilie 1945, în comuna Râmești‑Beica, nu prea departe de Drăgășani. A absolvit Liceul Vasile Roaită, din Râmnicu Vâlcea, secția cu program special de educație fizică și sport  și este licențiat al Institutului de Educație Fizică și Sport din București, specialitatea atletism, având și carnet de antrenor. Are gradul didactic I, cu media 10, carnet de arbitru republican de handbal și de volei, fiind și arbitru de: atletism, fotbal, orientare sportivă, popice, șah și tenis de masă.

Marin Ștefan a venit în orașul Șimleu Silvaniei în luna septembrie 1963, începându‑și activitatea didactică la Școala Tehnică Veterinară, actualul Liceu Tehnologic Ioan Ossian, profesând apoi la: Școala Generală nr.1, Școala Specială, Liceul Teoretic, actualul Colegiu Național Simion Bărnuțiu și, bineînțeles, Școala Gimnazială Silvania. Între anii 1966‑1967 a deținut funcția de instructor sportiv la Consiliul Raional al Uniunii de Cultură Fizică și Sport Șimleu, Regiunea Crișana, iar între anii 1972‑1990 a fost președinte al Consiliului Orășenesc pentru Educație Fizică și Sport Șimleu Silvaniei. În perioada 1990‑2009 a fost profesor titular de educație fizică și sport la Școala Gimnazială Silvania, de unde s‑a pensionat în anul 2008.

În procesul instructiv‑educativ din întreaga sa carieră didactică, profesorul Marin Ștefan a transformat activitatea de educație într‑un act de creație, făcut cu multă dragoste și pricepere, respectându‑și, astfel, cu onoare statutul de om al școlii. A format oameni liberi, a șlefuit caractere, a risipit ignoranța, slujind adevărul pentru ca toți cei pe care i‑a educat în acest spirit să poată da curs orientării naturale cu care au fost înzestrați de Dumnezeu, să se poată bucura de viață și de împlinire, să fie generoși, să aibă certitudini, să iubească și să spere. Cu mulți dintre elevii săi, buni sportivi, a obținut rezultate bune și foarte bune la diferite competiții și concursuri sportive, atât în campionatele Regiunii Crișana, cât și în cele ale județului Sălaj, dar și la nivel interjudețean, național și chiar internațional. La rândul său, a fost un bun sportiv, fiind campion orășenesc, raional, regional, județean,  precum și  național, la mai multe probe sportive. A îndeplinit multe funcții didactice, printre care: membru al grupului de lucru pentru elaborarea programelor școlare de educație fizică la clasele I‑VIII din cadrul Ministerului Educației, Cercetării și Inovării, profesor metodist și formator al Inspectoratului Școlar Sălaj; responsabil al Cercului Pedagogic al profesorilor de educație fizică și sport din Centrul  Metodic  Șimleu; președinte al Comisiei  județene de șah școlar; președinte al Comisiei de Educație și Cultură Olimpică a Academiei Olimpice Române, filiala Sălaj; membru al Consiliului de Administrație din școală; șef de catedră și de comisie metodică; responsabil al Comisiei de disciplină din școală ; președinte al Asociației sportive școlare Viitorul, responsabil al Cercului „Educație rutieră – Educație pentru viață și, bineînțeles, diriginte. Drept recunoaștere și apreciere a activității sale, are titlul de „Profesor Evidențiat“; distincțiile: „Merite deosebite în activitatea sportivă“, „Cercurile Olimpice“ și „Meritul Sportiv Sălăjean“. De asemenea, are placheta omagială „Respect pentru Șimleu“, din 2013 și lângă acestea se mai adaugă numeroase diplome de excelență, de onoare, de aniversare, omagiale, de participare, precum și scrisori de mulțumire din partea unor foruri locale, județene și naționale.

În perioadele deținerii funcției de instructor sportiv la Consiliul Raional al Uniunii de Cultură Fizică și Sport Șimleu și apoi de președinte al Consiliului Orășenesc pentru Educație Fizică și Sport Șimleu Silvaniei, a avut o contribuție însemnată pentru ca sportul șimleuan să devină o voce însemnată  în „concertul“ regional, județean, național și chiar internațional. O dovedesc faptele atât în sportul de masă, cât și în cel de performanță. În virtutea acestor funcții, profesorul Marin Ștefan s‑a preocupat de organizarea și desfășurarea diverselor activități sportive în: grădinițe, școli și licee, precum și în asociațiile și cluburile sportive școlare și în cele din instituții și întreprinderi  economice. În acest timp, orașul nostru s‑a evidențiat la diferite campionate și întreceri sportive de: atletism, handbal, radiogoniometrie sau vânătoare de vulpi, box, deltaplanorism, întreceri de haltere, șah, tenis de masă, tenis de câmp, karting, ciclism și popice, fiind și gazdă a unor faze, etape județene, interjudețene și naționale. Fotbalul a fost reprezentat cu cinste de echipele școlare sau ale seniorilor, cele care au activat cu succes în campionatele Regiunii Crișana și ale Județului Sălaj, promovând de mai multe ori în Divizia C, sub diferite titulaturi: Măgura, Viitorul Gloria, Izomat, Mobila‑Armătura și Mobila. Voleiul a fost la loc de cinste, fiind foarte îndrăgit de șimleuani. Echipa masculină Cooperatorul a promovat în Divizia B, în anul 1967, iar în anul 1978 a promovat în DiviziaA, sub denumirea de Silvania. În anul 1982, această echipă s‑a clasat pe locul III în campionatul României, iar în anul 1983 a câștigat Cupa Balcanică. În același context, cel al funcției de președinte al sportului șimleuan, profesorul Marin Ștefan a avut un important aport la dezvoltarea bazelor sportive din oraș: terenuri  bituminizate, săli de sport în școli, renovarea stadionului orașului, a pistei de atletism și construirea tribunelor acoperite, sala de sport de la stadion și popicăria, terenul de volei și de handbal din Parcul Cetății, precum și  Baza Sportivă de la Cubic.

Profesorul Marin Ștefan este membru al Asociației Jurnaliștilor Sălăjeni  și al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România și, timp de peste 50 de ani, a avut și are o frumoasă și bogată activitate publicistică în peste 35 de publicații locale, județene și naționale. Articolele sale și galeriile foto, realizate cu destul  profesionalism, redau, în mod detaliat și corect, activitățile educative și spirituale, sociale și economice, culturale și sportive, organizate și desfășurate în Șimleu Silvaniei. Ca atare, orașul nostru este promovat și cunoscut sub toate aspectele vieții cotidiene atât în România, cât și peste granițele acesteia, și grație talentului, muncii și perseverenței  profesorului  Marin Ștefan, în presă.

Cei doi profesori și‑au spus punctul de vedere în legătură cu pledoariile făcute de către Elena Trif Cocoru. Amândoi au prezentat, detaliat aspecte noi ale activităților organizate și desfășurate, precum și rezultatele obținute în cariera lor profesională și nu numai. Fiecare a mulțumit pentru „nominalizare“, spunând că, în continuare, va avea aceleași preocupări educative și social‑culturale, menite să ducă mai departe faima orașului Șimleu Silvaniei.

La solicitarea lui Radu Ioan Lazăr – președinte de ședință, despre cei doi profesori și activitățile acestora, au vorbit: prof. Ioan Abrudan – director al Școlii Gimnaziale Mihai Eminescu Zalău (fost inspector școlar general al Sălajului), Doru Dinu Glăvan – președinte al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, Teofil Chiș – maestru emerit al sportului (Cetățean de Onoare al orașului), Ioan Moș – președinte al Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Șimleu Silvaniei, prof. Maria Pîrvu – pensionară, prof. Marioara Ghile – director adjunct al Școlii Gimnaziale Silvania Șimleu Silvaniei, Ioan Ghilea – consilier local, Oláh Ștefan – maestru al sportului (Cetățan de Onoare al orașului) și prof. Rodica Tala – președinte al Comisiei de Educație, Cultură și Sănătate din cadrul Consiliului Local Șimleu Silvaniei. Aceștia au avut discursuri pertinente, atât în ansamblul împrejurărilor și al condițiilor create de acest eveniment, cât și al particularității fiecăruia pentru a primi acest titlu onorant. Felicitându‑i pentru ceea ce au realizat, au întărit meritul acestora, susținându‑i în această oportunitate.

În alocuțiunea sa, Septimiu Cătălin Țurcaș, primarul orașului Șimleu Silvaniei, a vorbit cu competență despre relația cu cei doi profesori, prezentând câteva elemente definitorii ale activității acestora. Mulțumindu‑le, i‑a felicitat pentru ceea ce au făcut, de‑a lungul timpului, pentru promovarea orașului Șimleu Silvaniei la nivel județean, național și internațional.

A urmat oficierea conferirii titlului de Cetățean de Onoare al orașului Șimleu Silvaniei, de către Primărie și Consiliul Local, ca urmare a votului în unanimitate al consilierilor. Astfel, Septimiu Cătălin Țurcaș a citit conținutul diplomelor personalizate, înmânându‑le protocolar, alături de nelipsitele felicitări și strângeri de mâini: profesorului Albu Traianpentru profesionalism și dăruire în pregătirea muzicală a elevilor și consecvența în promovarea cu talent artistic a ideilor și valorilor spiritualității românești“ și profesorului Ștefan Marin „pentru activitatea jurnalistică, implicarea în activități culturale și sportive și promovarea în presă a orașului Șimleu Silvaniei“. În același cadru, Rodica Tala a oferit fiecăruia „cheia orașului Șimleu Silvaniei“, iar Viorel Crețanu – consilier local, medaliile „Cetățean de Onoare al orașului Șimleu Silvaniei“ personalizate, în aplauzele asistenței.

Așadar, cei doi Domni Profesori (așa li se spune în oraș) au făcut și încă fac multe lucruri bune pentru orașul care i‑a adoptat cu generozitate și în care s‑au adaptat bine, având familii onorabile, colegi de breaslă admirabili și prieteni pe măsura așteptărilor acestora. Activitățile celor doi Domni Profesori relevă o mare dragoste pentru educație și învățământ, pentru cultură și istorie, pentru sport și turism, pentru binele făcut aproapelui de lângă ei. Amândoi se regăsesc în Dicționarele Biobibliografice „OAMENI DE SEAMĂ AI SĂLAJULUI“ și „SĂLAJ – OAMENI și OPERE“, editate de către Biblioteca Județeană „Ioniță Scipione Bădescu“ Sălaj. Și încă ceva, prin tot ceea ce au făcut, au promovat orașul Șimleu Silvaniei în țară, în Europa și în lumea largă, fiind vajnici promotori și apărători ai românismului! Pot spune că cu astfel de dascăli nimic dintre valorile educației și culturii șimleuane ne este pierdut. Amândoi și‑au pus întreaga existență, cu mult devotament, în slujba colectivității din care fac parte și nu numai, aducând o stare de spirit pozitivă. Pentru toate acestea, Primăria și Consiliul Local Șimleu Silvaniei i‑a onorat cum se cuvine! Bravo, Domnilor!

Felicitări, Domnilor Profesori Traian ALBU și Marin ȘTEFAN!

Prof. Octavian GUȚU, Colegiul Național Simion Bărnuțiu, Șimleu Silvaniei