Socialize

Facebook
Home » Calitate si performanta » Maestrul catedrei » Lecţia uitată a educaţiei

Lecţia uitată a educaţiei

2 pag 14 josEmil Stan este profesor de pedagogie la Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, recunoscut între specialişti prin opiniile sale critice despre efectele sistemului de învăţământ naţional şi european. Stilul său – din volumele despre autoritatea profesorului, despre pedagogia postmodernă ori despre managementul clasei de elevi etc. – rămâne eseistic şi în „Lecţia uitată a educaţiei”, un fel de eseu ştiinţific, în care literatura pedagogică este analizată, interpretată prin transsubstanţierea culturii sale filosofice, dar şi a experienţei sale ca profesor universitar.

De această dată, sub metafora „întâlnirii dintre Micul Prinţ cu vulpea”, Emil Stan pledează pentru redesenarea sistemului de învăţământ, în conturul căruia să aibă mai multă vizibilitate educaţia. Căci, constată autorul, din şcoli şi facultăţi ies „personalităţi pestriţe şi cu identităţi deficitare” (p. 76), întrucât aici are loc „înlocuirea educaţiei cu învăţarea”, iar şcoala s-a mcdonaldizat (de la McDonald), uniformizând copiii şi furnizând societăţii şabloane „prefabricate”.

Pentru „generaţia zappiens”, şcoala pare mai degrabă „inadecvată”, dominată de „apatie”, de tirania ceasului, de „împopoţonări metodico-didactice” etc.

Cu aceeaşi atitudine critică, Emil Stan justifică absenţa din şcoală a componentei paideutice (umaniste) în detrimentul „formării de competenţe”, altfel spus, în subsidiar, „procesul şcolar nu mai e unul de educaţie, ci unul economic”. Pledoaria pedagogului ploieştean vizează reconstrucţia curriculară pentru reintegrarea idealului uman „în peisajul ştiinţelor sociale” (p. 32) pentru ca şcoala să fie un spaţiu deopotrivă de educaţie şi de învăţare, nu doar unul de risipă şi de convenţionalitate.

Punctarea unor idei despre îmbunătăţirea formării paideutice atrage atenţia decidenţilor asupra unor grave probleme de organizare şi funcţionare deficitară a instituţiilor de învăţământ. Modul de justificare şi de utilizare a argumentelor ştiinţifice, claritatea discursului, stilul eseistic şi limbajul agreabil propun un text atractiv şi provocator, stimulativ pentru o lectură analitică.

Prof. dr. Anton ILICA, Universitatea Aurel Vlaicu, Arad

Așteptăm la redacție materiale (educație, didactică, pedagogie, reformă, cultură, societate, opinii etc.) pentru a le publica în revista tipărită și pe site-ul revistei “Tribuna învățământului”.
Email: tribuna@megapress.ro