Socialize

Facebook
Home » Actualitate » Evenimente » Lectura şi valenţele sale educative, la Şcoala Gimnazială Nr. 97

Lectura şi valenţele sale educative, la Şcoala Gimnazială Nr. 97

O temă de actualitate, apropierea elevilor de carte şi de învăţăturile ei, a dat esenţa evenimentului complex derulat la Şcoala Gimnazială Nr. 97 din Bucureşti (director, prof. Nicoleta Peltecu), sub genericul „Lectura şi valenţele sale educative, în dezvoltarea interesului pentru carte“, organizat de comunitatea Federaţiei Internaţionale a Comunităţilor Educative Secţiunea România (FICE România) din şcoală, condusă de prof. Gabriela Nicolae. Acţiunea s-a înscris în Festivalul Naţional al Cărţii pentru Copii „Bucuria lecturii“, iniţiativă originală lansată de FICE România, care îşi desfăşoară în această perioadă a XV-a ediţie. În toată ţara, s-au înscris şi participă (din februarie până spre mijlocul lui mai) mii de elevi îndrumaţi de cadre didactice şi susţinuţi de părinţi, multe şcoli beneficiind şi de colaborarea pe plan local a unor scriitori, editori, bibliotecari, autorităţi publice.

Dintr-un asemenea context, ceea ce a prezentat şcoala bucureşteană cu numărul 97 a ieşit în evidenţă prin depăşirea mult şi convingător a freneziei trecătoare, de multe ori acoperitoare a formalismului din asemenea momente. Activitatea a fost cuprinzătoare fără să plictisească şi a inclus teatru, poezie, carnaval, creaţie originală literară şi creaţie originală plastică ale elevilor, dezbatere a cadrelor didactice – toate având ca punct de plecare cerinţa apropierii copiilor împreună cu adulţii din jurul lor de cartea fie tipărită, fie pe suport electronic, folosită ca sursă a cunoaşterii, a informării, a educaţiei.

Creaţie originală inspirată din lecturi

Prima parte a avut un caracter aplicativ. Elevi, îndrumaţi de cadre didactice, au demonstrat ce înseamnă valorificarea practică a interacţiunii cu actul lecturii. Elevi din clasa a II-a G îndrumaţi de prof. pentru învăţământul primar Florentina Zarafu au interpretat o dramatizare a poveştii „Muzicanţii din Bremen“ de Fraţii Grimm. Elevi din clasele a IV-a C şi a IV-a F coordonaţi de prof. pentru învăţământul primar Ramona Badea şi prof. pentru învăţământul primar Raluca Văcăreanu au recitat versuri de Mihai Eminescu, George Coşbuc, George Topârceanu, Dimitrie Bolintineanu. Un fragment din Carnavalul personajelor din basme a fost oferit de elevi ai clasei a III-a D care şi-au creat singuri personajele interpretate, îndrumaţi de prof. pentru învăţământul primar Robertina Oprea. Citind mult, unii elevi scriu la rândul lor pentru a fi citiţi, ascultaţi. Au demonstrat-o, citind din creaţii literare proprii, eleve din clasele a III-a I, a IV-a D, a V-a A, a V-a B, a V-a C îndrumate de prof. Mirela Chirilă, prof. pentru învăţământul primar Loredana Băran, prof. pentru învăţământul primar Olga Cenac. Rezultate ale inspiraţiei produse de lecturi transpuse în desene şi picturi au fost etalate în expoziţia de tablouri cu „Personaje din basme“ realizate de elevi din clasele de gimnaziu îndrumaţi de prof. Cezar Lungu.

Zidul ridicat din cărămizile lecturii

A urmat partea evenimentului consacrată dezbaterii de idei, bune practici, sugestii, date statistice privind organizarea activităţilor de lectură, apelul permanent la carte, la bibliotecă, la oportunităţile de contact direct cu scriitori, editori, difuzori de carte. Experienţa personală de cititor incipient a fost povestită de Eva Nicolae, elevă în clasa a II-a E. De fapt, pentru ea, primul cititor a fost bunica, de la care spune că a învăţat ce rost au literele înşirate. Colegul ei Bogdan Stoica l-a avut ca iniţiator în ale cărţilor pe tatăl său.

În toată şcoala sunt active cluburi de lectură pe clase, a subliniat Florentina Zarafu, profesor pentru învăţământul primar, care a adus cu ea probe concrete: „Cărămizile lecturii“, închipuite dintr-un soi de etichete pe care fiecare elev, cum termină de citit o carte, scrie titlul, autorul şi se semnează, iar „cărămizile“ sunt lipite pe câte un panou care devine „zidul lecturii“. Concomitent, fiecare elev cititor ţine un jurnal de lectură. Periodic, este premiat „Cel mai mare cititor“, într-o competiţie caracterizată de doamna profesoară drept „o efervescenţă, o nebunie“.

Într-o expunere privind „Metode şi tehnici de lucru pentru a stimula interesul pentru lectură“, Daniela Istodor, profesor pentru învăţământul primar, a reliefat, între altele, succesul de care se bucură la ciclul primar povestirile scurte, a căror citire în clasă este întreruptă în câte un moment interesant al acţiunii, cu indicaţia de a continua fiecare acasă lectura. Alte metode pentru atragere către carte cu priză la şcolari doamna profesor a enumerat indicarea unui termen până la care trebuie citit ceva, schimburile de cărţi între copii, alegerea de către ei a unor volume, desfăşurarea unor mici concursuri tip cine ştie mai mult din citit.

Aglomeraţie la biblioteca şcolii

În calitate de bibliotecară a şcolii, Maria Pahide a evidenţiat prin câteva date statistice interesul ascendent al elevilor pentru lectură: de unde acum trei ani numărul utilizatorilor era de 525 pe an, în prezent numai de la începutul anului în curs numărul lor a ajuns la 1.000. Media este de 1.700 de volume împrumutate anual. Semnalând că, în special, elevii din ciclul primar stau la coadă la uşa bibliotecii, doamna bibliotecară a remarcat şi un interes care i-a atras atenţia în ultima vreme: eleve de clasa a VII-a care caută carte veche. „Cartea este o pasiune a copiilor şcolii noastre“, a accentuat prof. Nicoleta Peltecu.

Cartea, mijloc de protecţie în faţa riscurilor

Cartea poate avea şi darul de a atrage parteneri şi prieteni în jurul şcolii. S-a confirmat aceasta prin componenta de deschidere spre comunitate relevată de evenimentul de la Şcoala Gimnazială Nr. 97. Oaspete, în dialog cu elevi şi cu cadre didactice, a fost scriitorul Petre Crăciun.

De la Agenţia Naţională Antidrog (ANA), partener al şcolii în multe proiecte, Mihaela Bebu, însoţită de colega sa Miruna Toniţa, a apreciat că valorile învăţate de copii în urma lecturilor se vor aduna, îi vor urma în viaţă, „îi vor proteja în faţa multor riscuri, pentru că pericolul comportamentelor de risc e mare“. În context s-a anunţat că tradiţionalul proiect „Mesajul meu antidrog“, derulat de ANA, va include şi o secţiune de creaţie literară pentru elevi.

Exemple de bune practici în promovarea lecturii au fost aduse şi de la Şcoala Specială Gimnazială Nr. 4 Bucureşti şi de la Şcoala Gimnazială Mircea Sântimbreanu din Bucureşti. „Facem multe lucruri frumoase, dar le vedem pe grupuri mici, noi între noi, nu ne vede nimeni din afara şcolii“, a remarcat Cristina Daniela Neagu, profesor pentru învăţământul primar, care a propus desfăşurarea unor activităţi având ca pretext cartea în aer liber, în parcuri, poate la un început de vacanţă, eventual spre atragerea atenţiei oamenilor ieşiţi la plimbare.

„Un om al şcolii, când îşi propune ceva, găseşte resurse să şi facă“, a afirmat prof. Toma Mareş, preşedintele FICE România, apreciind preocuparea pentru orientarea copiilor spre carte dovedită de participanţii la evenimentul desfăşurat la Şcoala Gimnazială Nr. 97 din Bucureşti.

F. IONESCU