Socialize

Facebook
Home » Conexiuni » Spiritualitate »   Lumina credinţei lor jertfelnice a biruit întunericul regimului ateu

  Lumina credinţei lor jertfelnice a biruit întunericul regimului ateu

 

 Conferinţa „Speranţă întru credinţă“, organizată de Penitenciarului Ploieşti, în colaborare cu Patriarhia Română, la Centrul social-pastoral „Sfânta Cruce“ – Caraiman, Buşteni, doreşte să evidenţieze necesitatea exprimării recunoştinţei faţă de jertfa mărturisitorilor Ortodoxiei în închisorile comuniste din România.

Tema acestei conferinţe se înscrie în linia manifestărilor tematice ale anului 2017, care a fost declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române drept Anul omagial al sfintelor icoane, al iconarilor şi pictorilor bisericeşti şi Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului pe tot cuprinsul Patriarhiei Române.

Comemorarea apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului este o datorie morală faţă de înaintaşii noştri, care în vremuri ostile Bisericii şi religiei în general au mărturisit credinţa lor în Hristos Cel răstignit şi înviat cu preţul pierderii libertăţii sau chiar al vieţii lor. De asemenea, comemorarea mărturisitorilor Ortodoxiei în temniţele comuniste este „o mărturie importantă despre ceea ce a însemnat puterea de jertfă creştină în România, într-un răstimp în care s-a urmărit îndepărtarea, pe orice căi şi cu orice mijloace, a Mântuitorului Iisus Hristos din sufletele şi din viaţa oamenilor“11 † TEOCTIST, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, „Binecuvântare“, în volumul Martiri pentru Hristos, din România, în perioada regimului comunist, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2007 (volum retipărit la aceeaşi editură în anul 2017), p. 6.

Mulţimea mărturisitorilor şi a martirilor credinţei din timpul regimului comunist ne îndeamnă mereu să nu uităm cât de mare a fost suferinţa lor pentru a păstra credinţa vie şi demnitatea poporului român creştin, în vreme de teroare şi prigoană, când puterile diavoleşti ale iadului s-au arătat adesea în ura şi violenţa celor care i-au torturat şi chinuit pe cei aflaţi în închisorile comuniste.

Lumina martirilor trebuie comemorată cu recunoştinţă şi veneraţie, ea fiind totodată izvor de putere spirituală în viaţa şi misiunea Bisericii astăzi. De aceea, învăţăm de la aceşti mărturisitori şi martiri din timpul regimului comunist că iubirea lor pentru Hristos este mai tare decât teama de suferinţă şi de moarte şi că mărturisirea lui Hristos cu preţul vieţii lor este o jertfă sau o ofrandă de sine în care se vede iubirea jertfelnică a lui Hristos Cel răstignit şi înviat, suferind împreună cu martirul şi întărindu-l pe acesta în momentele de tortură. „Prin jertfele fiilor creştinătăţii româneşti, Însuşi Hristos a biruit puterile necredinţei şi ale întunericului“22 Ibidem.

. În acest sens, Sfântul Apostol Pavel zice: „Cine ne va despărţi pe noi de iubirea lui Hristos? Necazul, sau strâmtorarea, sau prigoana, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia, sau sabia (…). Precum este scris, pentru Tine suntem omorâţi toată ziua, socotiţi am fost ca nişte oi de junghiere. Dar în toate acestea suntem mai mult decât biruitori prin Acela Care ne-a izbăvit“ (Romani 8, 35-37), adică prin Iisus Hristos.

Reiterăm faptul că în rândurile mărturisitorilor şi ai martirilor credinţei din timpul regimului comunist, alături de Patriarhul Justinian, la loc de cinste, se numără numeroşi ierarhi, profesori de teologie, studenţi, monahi, intelectuali creştini, dar mai ales cei peste 1.800 de preoţi ortodocşi care au fost arestaţi şi anchetaţi, aruncaţi în închisori, trimişi să lucreze la canalul Dunăre – Marea Neagră, pentru curajul mărturisirii lor şi apărarea Ortodoxiei.

Ne rugăm Domnului Iisus Hristos Cel înviat din morţi să-i binecuvânteze pe organizatorii şi participanţii la lucrările Conferinţei „Speranţă întru credinţă“ şi îi felicităm pentru comemorarea apărătorilor şi mărturisitorilor dreptei credinţe, care, prin viaţa şi jertfa lor, nu sunt pentru noi doar învăţători sau pilde luminoase, ci şi rugători sau sprijinitori când în situaţii dificile sau ostile ne străduim să urmăm lui Hristos spre a dobândi mântuirea şi viaţa veşnică din Împărăţia Preasfintei Treimi.

 † DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române