Socialize

Facebook
Home » Institutii » Casa Corpului Didactic » Managementul conflictelor din mediul școlar

Managementul conflictelor din mediul școlar

Casa Corpului Didactic „Grigore Tăbăcaru”, din Bacău, în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Dolj, a organizat în perioada 27-29 iunie 2014, la Școala Gimnazială Al.I. Cuza, din Bacău, programul de formare continuă Managementul conflictelor din mediul școlar – Nivelul II, desfășurat în cadrul proiectului POSDRU/57/1.3/S/34825, „Medierea – modalitate de soluționare a conflictelor apărute în mediul școlar”.

Programul, coordonat și susținut de prof. Lidia Cozma, de la Școala Gimnazială Liviu Rebreanu, din Comănești, a fost acreditat de Ministerul Educației Naționale, destinat cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, fiind purtător a 10 credite profesionale transferabile.

Scopul acestuia a rezultat din necesitatea cunoașterii unor modalități practice de combatere a conflictelor din mediul școlar.

Dintre obiectivele programului amintim: definirea fenomenului de agresivitate verbală la nivelul învățământului preuniversitar (forme, cauze, strategii abordate etc.), în vederea descoperirii unor soluții de prevenire și combatere a acestuia la nivel școlar; recunoașterea relațiilor de tip agresiv manifestate între adult și preadolescent/adolescent; identificarea tipurilor de comunicare și negociere a conflictelor, precum și elaborarea unui set de metode, tehnici și instrumente pentru medierea educațională, atât pentru directorii unităților școlare, cadrele didactice, consilierii școlari, cât și pentru părinți, cu scopul prevenirii și combaterii situațiilor de agresivitate manifestate la nivelul școlii, dar și în afara acesteia.

Pe parcursul celor 40 de ore ale programului (14 ore de activitate „face to face”, 24 de ore de activitate online, 2 ore evaluare finală), cei 25 de cursanți au avut în vedere următoarea ipoteză generală: cu cât elevii evoluează pe parcursul școlar, de la ciclul gimnazial la ciclul liceal, cu atât tipurile și conținuturile relațiilor din contextul educațional se modifică, existând astfel șanse mai mari ca agresivitatea verbală și fizică să crească.

Prof. Gabriel STAN, directorul CCD Bacău