Socialize

Facebook
Home » Examene » Concursuri » Matematica sărbătorită acasă la Giurgiu

Matematica sărbătorită acasă la Giurgiu

În zilele de 13 şi 14 mai 2017, s-a desfăşurat, la Giurgiu, Concursul Interjudeţean de Matematică şi Fizică Laurenţiu Panaitopol, pentru clasele III – XII, ajuns la a şaptea ediţie, sub patronajul profesoarei Maria Elena Panaitopol.

 Reuşita acestei activităţi se bazează pe o serie de oameni inimoşi şi profesionişti de la Colegiul Naţional Ion Maiorescu, Şcoala Gimnazială Mihai Eminescu şi Societatea de Ştiinţe Matematice din România – Filiala Giurgiu, cu susţinerea Inspectoratului Şcolar Judeţean Giurgiu. Începând cu această ediţie, concursul este inclus şi în Calendarul Activităţilor Educative Regionale – CAER 2017, poziţia 1425, activitatea fiind completată cu sesiuni de comunicări pentru elevi şi profesori, tematica lucrărilor fiind „Clasic şi modern în didactica actuală“.

La această ediţie, numărul elevilor participanţi a fost de 250, din judeţele limitrofe şi din municipiul Bucureşti, în urma rezultatelor obţinute acordându-se 122 de premii şi menţiuni.

Calitatea competiţiei este rezultatul unei echipe coordonate de profesoarele Monica
Zimnicaru, director al Şcolii Gimnaziale Mihai Eminescu, Mirela Delea, director al Colegiului Naţional Ion Maiorescu, Daniela Boanţă, preşedinte al Filialei Giurgiu a Societăţii de Ştiinţe Matematice din România, precum şi de Rodica Mărăcineanu, cu sprijinul căreia această iniţiativă a fost pusă în practică acum şapte ani şi căreia i se dedică anual, alăturându-se lor profesori de prestigiu din municipiu şi din judeţ.

Preşedintele de onoare al acestui concurs este profesoara Maria Elena Panaitopol, domnia sa acordând anual premiile de excelenţă, prin contribuţie proprie în bani, mecenatul exercitându-l nu numai la acest concurs, ci şi la Concursul Naţional de Matematică Panaitopol – Bucureşti, concursul similar de la Tulcea, precum şi prin acordarea unui premiu de excelenţă la Etapa Naţională a Olimpiadei de Matematică.

Concursul poartă numele matematicianului şi mentorului Laurenţiu Mircea Panaitopol, ca recunoştinţă a giurgiuvenilor atât pentru perioada în care domnul Panaitopol a fost profesor la Colegiul Naţional Ion Maiorescu, cât şi după, în calitate de formator al multora dintre actualii profesori de matematică din judeţ.

Trebuie menţionat interesul manifestat de comunitatea locală. Oficialităţile, dar şi mediul de afaceri şi alte organisme, sprijină, promovează şi sponsorizează această iniţiativă, asigurându-se astfel, fiecăruia dintre elevii premiaţi, premii în cărţi de specialitate şi/sau obiecte.

Ca o recunoaştere a importanţei acestei competiţii, au participat, în calitate de invitaţi, profesorii Ana Elisabeta Naghi, membru al Comisiei Naţionale de Matematică a MEN, Ion Cicu, redactor al Gazetei Matematice, Gabriel Vrînceanu, vicepreşedinte al Filialei Bucureşti a Societăţii de Matematică, alăturându-se lor o serie de mari profesori de matematică din Giurgiu, care, deşi pensionari, celebrează evenimentul alături de mai tinerii lor colegi, dovedind că matematica este crezul lor de viaţă.

Un astfel de crez l-a exprimat profesoara Maria Elena Panaitopol, în cadrul festivităţii de premiere, spunând că „matematica nu poate aduna iubirea, nu poate scădea ura, dar, cu siguranţă, învaţă pe oricine să caute soluţia pentru o viaţă împlinită“.

Pentru cei interesaţi, detalii privind competiţia, participanţii şi subiectele se pot accesa pe paginile dedicate concursului: www.concurspanaitopol.ro şi http://maiorescu.ro.

Felicitări elevilor şi mulţumiri colegilor care confirmă faptul că faptele bune se petrec decent, continuu şi cu rezultate în învăţământul matematic.

Gabriel Vrînceanu,
Director, Casa Corpului Didactic Bucureşti