Socialize

Facebook
Home » Interviuri » „Mi‑am propus să fiu un lider eficient, care să aibă capacitatea de a gândi, talentul de a vorbi și calitatea de a acționa bine și corect“

„Mi‑am propus să fiu un lider eficient, care să aibă capacitatea de a gândi, talentul de a vorbi și calitatea de a acționa bine și corect“

Interviu cu prof. Florina Clarissa Mihai, președintele SIPR Sector 5

Stimată doamnă președintă, anul trecut a fost unul al respectării multor promisiuni din programul de guvernare, dar și unul al multor nemulțumiri. Cum a fost el pentru sindicatul pe care îl conduceți? Ce ați câștigat, ce ați pierdut?

Pentru Educație, anul 2018 putem spune că a fost unul bun, dacă ne gândim la faptul că salariile personalului din învățământul preuniversitar au crescut cu 25%, li s‑au acordat vouchere de vacanță în valoare de 1.450 de lei, este anul în care a început implementarea proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți“ (CRED), lansat de Ministerul Educației Naționale, care are că obiectiv abilitatea curriculară a 55.000 de cadre didactice din învățământul primar și gimnazial, proiect ce se va derula până în anul 2021. Proiectul CRED este absolut necesar pentru sistemul de învățământ românesc, având în vedere faptul că în învățământul primar și gimnazial se implementează noul curriculum pentru predarea căruia cadrele didactice trebuie să fie pregătite.

Am rămas și cu multe restanțe, cum ar fi existența unor clase de elevi suprapopulate în care accentul este pus pe cantitatea și nu pe calitatea actului educațional, investiții încă reduse în educație, lipsa cadrelor didactice calificate într‑un număr mare de școli, lipsa unei strategii naționale în domeniul educației, de unde și consecința poate cea mai  gravă: lipsa siguranței în școli.

Lipsa investițiilor și salariile în continuare nemotivante fac ca România să fie singura țară din Uniunea Europeană unde există cadre didactice fără studii de specialitate, elevi direcționați greșit și un sistem de învățământ neadaptat cerințelor de pe piața muncii și mai ales a realităților din societatea românească. 

 La capitolul pierderi, pentru Sindicatul Învățământului Preuniversitar din Sectorul 5, a fost trecerea în neființă a părintelui acestui sindicat, domnul profesor Theodor Axioti, care a fost, este și va fi un exemplu de modestie, onestitate, demnitate și loialitate pentru noi toți. Învățământul bucureștean și nu numai a pierdut un mare luptător și apărător al drepturilor oamenilor, un lider desăvârșit, un om care a iubit oamenii, a muncit și a trăit pentru binele lor.

Nu pot să nu vă adresez și dumneavoastră o întrebare pe care am adresat‑o și altor colegi ai dvs.  În calitate de lider de sindicat, de dascăl, dar și de cetățean al acestei țări, sunteți mulțumită de felul în care românii și‑au cinstit eroii unirii în anul Centenarului Marii Uniri?

La nivelul sistemului de învățământ preuniversitar din Municipiul București, marcarea unui secol de unitate românească și cinstirea eroilor care, prin jertfa lor, au înfăptuit Unirea de la 1918 și au redat demnitatea națiunii române, s‑au realizat activități specifice pentru dezvoltarea sentimentelor de patriotism și apartenența la cultură și istoria poporului român pe tot parcursul anului 2018. În acest context, au fost organizate numeroase evenimente cultural‑artistice, simpozioane, conferințe, spectacole, vizite de studiu la Alba Iulia și în alte orașe care au contribuit la împlinirea Marii Uniri.

Ce a făcut sectorul 5 al Capitalei în acest sens?

Fără a ne considera lipsiți de modestie, evidențiem faptul că nu a existat unitate de învățământ din sectorul 5 și din Capitală în care să nu se realizeze activități, evenimente care să omagieze cei 100 de ani de la Marea Unire.

Cu acest prilej, aș dori să transmit mulțumirile și felicitările mele sincere tuturor cadrelor didactice, elevilor și părinților din școlile bucureștene pentru modul în care au omagiat Ziua Națională a României și pe Eroii Neamului care au înfăptuit Marea Unire, pentru promovarea tradițiilor și valorilor naționale.

La nivelul sindicatului pe care îl conduc, aș vrea să menționez proiectul educațional „SĂRBĂTORIM CENTENARUL MARII UNIRI printr‑o frumoasă lecție de istorie“, proiect realizat în parteneriat cu unități de învățământ din București, sectoarele 1, 4 și 5, din județele Suceava  și Iași, din regiunea Cernăuți – Școala Generală Boian, Asociația Cadrelor Didactice de Etnie Română din Ucraina – ACDERU și, nu în ultimul rând, Primăria Sectorului 5, fără de care nu ar fi fost posibilă realizarea acestui proiect. În cadrul proiectului menționat, 55 de elevi, părinți și cadre didactice din sectorul 5 au efectuat o vizită de studiu în județele Suceava, Iași și regiunea Cernăuți, au omagiat împreună, prin activități cultural artistice și educative, Marea Unire de la 1918, contribuind în acest fel la promovarea tradițiilor și a valorilor neamului românesc. Realizarea acestui proiect nu ar fi fost posibilă fără sprijinul major acordat de Primăria Sectorului 5.

Ce v‑ați propus la preluarea funcției de președinte al Sindicatului Învățământului Preuniversitar Sector 5? Care sunt principalele direcții pe care considerați că va trebui acționat în următoarea perioadă de timp?

Situația sistemului de învățământ din sectorul 5 nu este diferită de întregul sistem de învățământ, așa că și noi vom acționa pentru rezolvarea problemelor sistemului național. Programele școlare nu sunt corelate  cu cerințele de pe piața muncii și nici cu nevoile sociale. De asemenea, unitățile de învățământ au nevoie de multe dotări pentru ca dascălii să își poată desfășura activitatea așa cum trebuie și cea mai mare problemă este lipsa siguranței în școli.

Plecând de la axioma „rolul liderului de sindicat nu este de a exprima idei, ci de a exprima tensiunea ideilor“, la preluarea mandatului de președinte al SIPR Sector 5, mi‑am propus să fiu un lider eficient, care să aibă capacitatea de a gândi, talentul de a vorbi și calitatea de a acționa bine și corect în toate situațiile. Mi‑am fixat pentru început trei direcții de acțiune.

Prima direcție de acțiune la care doresc să mă refer ține de una dintre misiunile asumate în programul cu care am participat la alegerile din toamna anului trecut, respectiv asigurarea caracterului deschis al activității și al muncii mele de lider. În acest sens, vă asigur că toți membrii sindicatului pe care îl conduc au acces deplin la întâlnirile de sindicat, la corespondență, informațiile și arhiva sindicatului, considerând că numai acționând așa putem să ne atingem obiectivele organizației noastre.

A două direcție de acțiune vizează gestio­narea corectă și eficientă a serviciilor de sprijin pe care le acordăm tuturor membrilor de sindicat, în egală măsură, pornind de la consilierea pe probleme juridice, susținerea drepturilor acestora în relația cu angajatorii, inclusiv acordarea de sprijin logistic în diversele litigii de muncă, drepturi salariale, acordarea de cadouri cu prilejul sărbătorilor, sprijin material în diferite situații neplăcute din viața membrului de sindicat. În cadrul acestei direcții de acțiune punem accentul pe urmărirea aplicării legislației în domeniul salarial, al securității și sănătății în muncă, al realizării corecte a normelor de predare pentru cadrele didactice, al aplicării normativelor de încadrare a personalului didactic auxiliar și nedidactic.

Cea de‑a treia direcție de acțiune are în vedere dezvoltarea și diversificarea cooperării interinstituționale, evidențiind aici relația cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București, cu Consiliul Local al Sectorului 5, cu alte autorități ale Administrației Publice Locale, cu organizațiile părinților, agenți economici.

Cum vi se pare dialogul social cu MEN, respectiv cu guvernul?

Federația noastră și‑a arătat tot timpul disponibilitatea pentru a lucra cot la cot cu ceilalți parteneri sociali la ceea ce  înseamnă îmbunătățirea condițiilor de lucru pentru angajații din învățământ, creșterea gradului de finanțare, precum și schimbarea opticii în ceea ce privește pregătirea elevilor.

La nivel local, dialogul social între Inspectoratul Școlar al Municipiului București și organizațiile sindicale se realizează permanent și eficient în cadrul Comisiei Paritare, care se întrunește lunar, sau ori de câte ori este nevoie, pentru luarea deciziilor care îi privesc pe salariații din învățământ. Dialogul permanent de la nivel local este demonstrat și de semnarea Contractului Colectiv de Muncă la nivelul grupului de unități ISMB, semnat în luna noiembrie a anului trecut de toate organizațiile sindicale locale și ISMB. Acest document stabilește, în condițiile legii, drepturile și obligațiile reciproce ale angajatorului și ale salariatiilor, precum și condițiile specifice de muncă și urmărește promovarea și garantarea unor relații de muncă echitabile, de natură să asigure protecția salariaților.

Care este situația acum, la început de an, în ceea ce privește creșterile salariale din domeniul învățământului. Sunt mulțumite cadrele didactice din sectorul 5 al Capitalei?

În 2018, așa cum am mai spus, au fost creșteri salariale, dar nemulțumiri există. Prin Legea nr. 153/ 2017, prin care a fost stabilit raportul  de 1/12 între cel mai mic și cel mai mare salariu de la stat, personalul didactic de predare este poziționat între 1,64 și 2,76 (coeficienți de salarizare), ceea ce înseamnă că personalul didactic de predare este situat în treimea inferioară a grilei de salarizare. În România, salariul mediu net din administrație este de aproximativ 3.850 de lei, în timp ce în educație acesta este de aproximativ 2.350 de lei. În țările dezvoltate și cu o democrație avansată, lucrurile stau invers, adică salariile din educație sunt mai mari decât cele din administrație și ordine publică. O mare nemulțumire s‑a creat prin acordarea sporului neuropsihic de 10% doar la  „cadrele didactice de predare“,  excluzând  profesorii logopezi, profesorii consilieri din CMBRAE și CJRAE, directorii unităților de învățământ, inspectorii școlari, care sunt profesori și au ore de predare. Consider că acest spor trebuia aplicat pentru toate aceste categorii, toți suntem profesori și ne confruntăm cu situații deosebite care ne solicită neuropsihic chiar dacă unii sunt în funcții de conducere. Acest lucru a făcut ca directorii instituțiilor de învățământ și inspectorii școlari să beneficieze de salarii mult mai mici decât cadrele didactice din unități. După părerea mea, și o parte din personalul didactic auxiliar, mă refer la contabilii și secretarii din unitățile de învățământ, trebuie să beneficieze de un spor la salariu, având în vedere volumul de muncă și presiunea sub care lucrează. Mai mult decât atât, aceștia nu‑și pot efectua nici măcar șapte zile  legate de concediu din cauza solicitărilor și a volumului de muncă, ca să nu mai vorbim de îmbolnăvirile și decesele care au avut loc în ultima vreme la aceste categorii de personal.

Eu sper ca guvernanții să analizeze serios aceste probleme și  să găsească soluții pentru toate aceste categorii pentru a avea un învățământ de calitate. Școlile nu funcționează doar cu profesori.

O altă nemulțumire în rândul membrilor de sindicat este legată de neplata sentințelor judecătorești, conform promisiunilor făcute de Guvernul României, plată care trebuia făcută până la 31 ianuarie 2019.

Interviu realizat de Marcela GHEORGHIU