Socialize

Facebook
Home » Actualitate » Stiri si comunicate » Ministerul Educaţiei a publicat procedurile privind şcolarizarea românilor de pretutindeni în învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul 2017-2018

Ministerul Educaţiei a publicat procedurile privind şcolarizarea românilor de pretutindeni în învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul 2017-2018

Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul pentru Românii de Pretutindeni au aprobat, prin ordin comun, metodologiile ce reglementează procedurile de şcolarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul preuniversitar şi superior de stat din România în anul de învăţământ 2017-2018.

În raport cu anul precedent, metodologia de şcolarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul superior de stat din România introduce câteva elemente de noutate prin care se urmăreşte facilitarea accesului la studii. În primul rând, concursul de admitere la studii universitare de licenţă a românilor de pretutindeni se va realiza de către universităţi, pe locurile alocate românilor de pretutindeni, pe baza concursului de dosare şi a criteriilor stabilite de acestea.

Pentru anul universitar 2017-2018,  candi­daţii au ocazia să aplice pentru un număr nelimitat de universităţi, domenii şi specializări, situaţie restricţionată în anii anteriori la un singur domeniu şi cel mult trei instituţii de învăţământ superior.

Totodată, au fost reduse costurile de timp sau deplasare pentru depunerea dosarelor de candidatură, fiind aprobate următoarele mo­da­lităţi: electronic (pe o adresă de e-mail stabilită de instituţia de învăţământ superior), prin poştă pe adresa universităţilor, la târgurile educaţionale organizate pe teritoriul Republicii Moldova, potrivit legislaţiei în vigoare şi la sediile extensiunilor universitare care funcţionează pe teritoriul Republicii Moldova. De asemenea, tinerii din Republica Moldova pot trimite dosa­rele pe e-mail (dosarerepmold@edu.gov.ro), la Ministerul Educaţiei Naţionale, în timp ce candidaţii din diaspora au la dispoziţie adresa dosarerompret@edu.gov.ro sau misiunile diplo­­matice ale României din ţările învecinate/străi­nă­tate, care vor transmite dosarele la minister şi de aici mai departe la instituţiile de învăţământ superior dorite. Pe aceleaşi adrese de e-mail pot fi solicitate şi detalii suplimentare sau clarificări privind procedurile de şcolarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul de stat din România.

În ceea ce priveşte şcolarizarea în învăţă­mântul preuniversitar, elementul de noutate din metodologia de şcolarizare pentru anul şcolar 2017-2018 vizează tot modalitatea de depunere a dosarelor de candidatură pentru toţi românii de pretutindeni. Mai exact, dosarele cu acte de studii vor fi transmise direct sau prin poştă, în perioada  10-17 iulie, fie la Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi (str. Nicolae Bălcescu 26, Iaşi 700117), fie la Ministerul Educaţiei Naţionale (str. Spiru Haret nr. 10). MEN va înainta ulterior dosarele de candidatură către ISJ Iaşi, în vederea desfăşurării concursului de admitere computerizat.

Pentru anul universitar 2017-2018, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 136/2017 privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat şi pentru învăţământul superior de stat în anul şcolar/universitar 2017-2018, au fost alocate românilor de pretutindeni  în învăţământul preuniversitar 1.800 de locuri. Dintre acestea, 950 de locuri sunt fără plata taxelor de şcolarizare, cu bursă, iar 850 de locuri sunt fără plata taxelor de şcolarizare şi fără bursă.

Biroul de Comunicare al MEN