Socialize

Facebook
Home » Actualitate » Stiri si comunicate » Ministrul Mircea Dumitru a aprobat constituirea Consiliului de Etică şi Management Universitar

Ministrul Mircea Dumitru a aprobat constituirea Consiliului de Etică şi Management Universitar

8-jos-2Ministrul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Mircea Dumitru, a aprobat, prin ordin, constituirea Consiliului de Etică şi Management Universitar (CEMU) şi Regulamentul de organizare şi funcţionare aferent acestui organism consultativ al Ministerului Educaţiei.

Misiunea Consiliului de Etică şi Management Universitar este dezvoltarea culturii etice şi a integrităţii în universităţile din România. În acest sens, consiliul va determina şi sprijini universităţile să pună în practică, în mod organizat, transparent şi eficient, politicile de etică şi integritate universitară, în conformitate cu prevederile legislaţiei în domeniu.

Consiliul de Etică şi Management Universitar se pronunţă asupra litigiilor de etică universitară şi analizează cazurile referitoare la abateri de la normele de etică şi management universitar, în urma sesizărilor făcute de persoane fizice/juridice sau prin autosesizare, după ce subiectul lor a fost analizat în cadrul facultăţii/universităţii. Termenul de investigare a sesizărilor este de trei luni de la data înregistrării acestora.

Consiliul de Etică şi Management Universitar are unsprezece membri desemnaţi autonom de Consiliul Naţional al Rectorilor, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior, Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice, Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare şi de federaţiile naţionale studenţeşti. Cu excepţia reprezentantului organizaţiilor studenţeşti, membrii CEMU trebuie să fie cadre didactice şi cercetători, având cel puţin titlul de conferenţiar sau cercetător ştiinţific II ori titluri echivalente obţinute în străinătate. Mandatul membrilor este de patru ani, indiferent de eventualele întreruperi. Ulterior constituirii, consiliul îşi va alege preşedintele şi vicepreşedintele şi va numi un secretar general.

Biroul de Comunicare al MENCS