Socialize

Facebook
Home » Calitate si performanta » Maestrul catedrei » Ne‑a părăsit un universitar de vocaţie: Liliana Ezechil

Ne‑a părăsit un universitar de vocaţie: Liliana Ezechil

A trecut în cealaltă lume, a întunericului veşnic, Doamna LILIANA EZECHIL (n. 17 mar. 1955, Berevoieşti, Argeş – 24 oct. 2017, Piteşti), prof. univ. la Universitatea din Piteşti, dr. în ştiinţele educaţiei, organizator al DPPD‑ului de pe lângă această instituţie de învăţământ superior şi ex‑decan al Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei. A fost un eminent profesor, un ales coleg şi un foarte bun colaborator, apreciat de contingentul de pedagogi contemporani, angajaţi în restimularea învăţământului superior din România. Primul său volum cu aderenţă ştiinţifică (şi afectivă) în învăţământul preuniversitar a fost un ghid metodologic, „Laborator preşcolar“ (coautor 2001 şi apoi ediţii anuale), în care analizează problemele metodologice şi curriculare ale învăţării. Este un volum de referinţă pentru orice bibliografie vizând educaţia preşcolară. Grădiniţa este considerată „un laborator preşcolar“, iar volumul clarifică principalele aspecte ale educaţiei în grădiniţă, din punct de vedere organizatoric şi metodologic.

Volumul „Comunicarea educaţională în context şcolar“ (2002) analizeză impactul pe care interacţiunea profesor‑elev îl are asupra creşterii eficienţei procesului de învăţământ, dacă există calitate în tehnicile de comunicare. Cu numele său au apărut volumele „Prelegeri de didactică generală“ (2003), „Didactica. Teoria instruirii“ (2005) în colaborare cu Ion. T. Radu, conducătorul său de doctorat, cu teza „Comunicarea didactică – mijloc de eficientizare a procesului instructiv‑educativ“; „Educaţia adulţilor – o abordare psihopedagogică“ (2007), „Calitatea şi mentorul educaţional“ (coord., 2008).

Avea vocaţia construcţiilor instituţionale, fiind un cadru didactic cu ambiţie pozitivă şi cu excepţionale înzestrări organizatorice. Vestea neaşteptată a îndurerat comunitatea pedagogilor, lăsând un gol irecuperabil în învăţământul superior românesc.

Anton ILICA