Socialize

Facebook
Home » Interviuri » „Ne-am remarcat prin nivelul ridicat al actului educaţional, concretizat în procente de peste 90% la Evaluările naţionale şi la Bacalaureat“

„Ne-am remarcat prin nivelul ridicat al actului educaţional, concretizat în procente de peste 90% la Evaluările naţionale şi la Bacalaureat“

Interviu cu prof. Carol-Emil Kovacs, directorul Colegiului Naţional Ion Minulescu din Slatina


Stimate domnule director Carol-Emil Kovacs, peste doar patru ani, Colegiul Naţional Ion Minulescu din Slatina va deveni o instituţie de învăţământ centenară. Ce înseamnă un veac de existenţă pentru o şcoală? Ce înseamnă această lungime de ani pentru CN Ion Minulescu?

De-a lungul anilor, şcoala noastră a trecut prin multe transformări datorate nenumăratelor reforme de tot felul, politice în primul rând, administrative şi curriculare. De aceea nu a avut acest nume de la început şi nu a funcţionat în spaţiul actual: a fost şcoală de fete, şcoală medie, liceu numărul 2, ajungând în anul 1972 să primească numele lui Ion Minulescu – minunatul poet modernist cu origini slătinene – şi nu în orice condiţii, ci în prezenţa fiicei poetului. Firul călăuzitor şi unificator al acestei perioade, scurte la nivel istoric, a fost, este şi va fi şi în viitor educaţia. În anii trecuţi, cu efortul unui corp didactic de elită, şcoala a dat României şi altor ţări din lume profesori universitari, medici cu renume, ingineri şi specialişti în aproape toate domeniile de activitate din societate. În concluzie, Colegiul Naţional Ion Minulescu înseamnă împlinirea unui vis al dascălilor slătineni de a umple un gol din spaţiul educaţional al unui oraş care a suferit o perioadă îndelungată în plan educaţional şi cultural.

CN Ion Minulescu se numără în prezent printre cele mai importante instituţii liceale din judeţul Olt. Pentru un astfel de statut este suficientă vechimea?

Evident că nu. Noi ne-am remarcat prin nivelul ridicat al actului educaţional concretizat prin procente de peste 90% la Evaluările naţionale şi la Bacalaureat; anul acesta, la Evaluarea naţională am avut 98,9%  promovabilitate, iar la Bacalaureat – 94%. În afară de aceasta, absolvenţii nostri au aplicat şi au reuşit la universităţi de prestigiu din Marea Britanie, Germania, Franţa şi alte ţări. Ca o recunoaştere a nivelului înalt de pregătire al elevilor nostril, am fost invitat să particip la deschiderea anului universitar la Universitatea Politehnica din Bucureşti în principal din două motive: pe de o parte, elevul Chirimbu Liviu Iulian a intrat primul la Facultatea de Automatică, pe de altă parte, un număr mare de absolvenţi ai colegiului nostru au intrat la multe facultăţi din cadrul Politehnicii. În semn de recunoaştere a muncii noastre cu elevii, am primit o Diplomă de excelenţă.

Şcoala noastră şi-a câştigat renumele în judeţ şi în ţară datorită rezultatelor spectaculoase obţinute la învăţătură de elevii noştri. Se vorbeşte de CNIM şi în universităţile de prestigiu din lume unde absolvenţi ai şcolii noastre au ajuns în urma unor selecţii riguroase: în SUA, Anglia, Germania sau Franţa. Este rezultatul efortului conjugat al elevilor şi al cadrelor didactice, care nu s-au mărginit să respecte programele şcolare, nu s-au mărginit la conţinutul manualelor; au mărit timpul de pregătire lucrând în plus sâmbetele, duminicile şi în vacanţe. De asemenea, am fost susţinut de ISJ Olt şi Primăria Municipiului Slatina, care au răspuns solicitărilor noastre pentru a asigura condiţii cât mai bune desfăşurării procesului instructiv educativ, ridicării calităţii educaţiei în şcoala noastră.

Ce loc ocupă performanţa la Colegiul Ion Minulescu? Care sunt coordonatele managementului dvs. pentru creşterea în calitate a colegiului?

În activitatea noastră, avem permanent în vedere creşterea calităţii educaţiei elevilor. La CN Ion Minulescu se face educaţie în orele dedicate tuturor disciplinelor, ne ocupăm în mod egal de educaţia tuturor elevilor. La sfârşitul ciclurilor de pregătire, elevii noştri trebuie să facă dovada că au căpătat deprinderile, abilităţile şi cunoştinţele necesare unei bune orientări în societate. Chiar dacă învăţământul teoretic nu are şi o componentă practică trecută explicit în curricula, noi încercăm, cu rezultate bune, să le insuflăm elevilor ideea, îi şi ajutăm să aplice în practică multele cunoştinţe teoretice pe care le capătă la clasă. Cu elevii dornici de performanţă facem pregătire specială în afara orelor de curs; în anul şcolar trecut am avut 48 de elevi calificaţi la faza naţională a olimpiadelor şcolare la toate disciplinele.

Conform standardelor de calitate în învăţământ ale UE, în urma unor evaluări riguroase, Colegiul Naţional Ion Minulescu a obţinut Certificatul de „Şcoală Europeană” în doi ani: 2009 şi 2014. De asemenea, Ministerul Educaţiei Naţionale a acordat colegiului nostru Diploma de excelenţă pentru rezultate deosebit de bune la învăţătură mulţi ani la rând: 2007, 2009, 2010, 2013, 2015 şi 2016.

Domnule director, vorbiţi-ne şi despre corpul profesoral, despre calitatea cadrelor didactice de la CN I. Minulescu.

Corpul profesoral a fost tot timpul unul de înalt profesionalism. I se datorează în bună măsură rezultatele foarte bune obţinute la învăţătură în şcoala noastră. Sunt şi profesori cu o activitate îndelungată, şi profesori tineri, veniţi în urma unor selecţii riguroase. Sunt oameni care ştiu să comunice cu elevii, cu părinţii, cu autorităţile locale, cu lumea de afaceri, mulţi dintre ei absolvenţi eminenţi ai colegiului nostru. Este un corp profesoral unit, care răspunde tuturor solicitărilor conducerii în direcţia asigurării condiţiilor pentru ca elevii să capete o educaţie de calitate.

Pentru viitor ne gândim să atragem cadre didactice tinere şi bine pregătite profesional cu dragoste pentru profesia de dascăl, care să iubească copii. Aceşti dascăli vor trebui să facă faţă noilor cerinţe ale învăţământului din România şi din UE. Din anul şcolar următor ne propunem să trecem la un singur schimb, de dimineaţă, odată cu finalizarea celor două clădiri aflate în construcţie. Cel puţin pentru următorii opt ani, toţi cei care îşi vor desfăşura activitatea la CNIM, elevi şi profesori, vor avea o viaţă deosebit de frumoasă; este vorba totuşi de două promoţii.

Se pune un tot mai mare accent pe ieşirea din tipare, pe un învăţământ flexibil. Ce rol joacă creativitatea, inovaţia, în procesul de învăţământ de la CN Ion Minulescu?

Le-am cerut permanent profesorilor să comunice cu elevii, lecţiile să se desfăşoare sub forma dialogului între profesor şi elev, cum se spune „interactiv”, pe sistemul întrebare şi răspuns. La orele mele de informatică, nu numai eu pun întrebări, îi încurajez pe elevi să pună cu curaj întrebări legate de temele puse în discuţie. Pentru a-i ajuta pe profesori să introducă elemente de creativitate şi inovaţie în lecţii, am instalat în 12 săli de clasă table interactive (videoproiector şi laptop conectat la internet) şi procesul va continua şi anul viitor. Nu este uşor pentru că avem 58 de clase, de la clasele pregătitoare până la clasele a XII-a.

În epoca actuală se pune un mare accent pe interactivitate, pe schimbul de experienţă, sincronizarea  cu învăţământul european şi nu numai. Vorbiţi-ne despre legăturile CN Ion Minulescu cu exteriorul, cu străinătatea.

În bună parte, am răspuns la această întrebare. În ceea ce priveşte legăturile şcolii noastre cu şcoli din alte ţări, pot spune că avem asemenea legături cu şcoli din Italia, Turcia, Spania, Bulgaria, Ungaria şi Norvegia rezultate în urma implementării unor proiecte mai vechi Comenius sau mai noi Erasmus+. Avem un responsabil cu realizarea şi implementarea proiectelor internaţionale care a reuşit să mobilizeze un număr mare de profesori să participe la o serie de schimburi de experienţă, care s-au regăsit în modernizarea procesului instructiv educativ din şcoală.

Către ce se îndreaptă, în prezent, absolvenţii Colegiului Ion Minulescu?

Anul acesta, cei mai mulţi dintre absolvenţii noştri s-au îndreptat către facultăţile tehnice, matematică şi medicină, însă sunt şi alte domenii către care s-au îndreptat, de exemplu către şcolile de ordine publică şi siguranţă naţională şi armată. După cum spuneam mai devreme, i-am pregătit pe elevii noştri să se orienteze rapid către domeniile de activitate cele mai căutate de pe piaţa mincii din România şi din UE.

Pentru că ne apropiem de finalul interviului, creionaţi-ne, vă rog,  portretul absolventului CN Ion Minulescu din Slatina? 

Elevii din Minulescu, deci şi absolvenţii noştri, sunt recunoscuţi imediat pe stradă: au ţinută îngrijită, sunt disciplinaţi, sunt politicoşi, vorbesc frumos cu oamenii, ştiu să se şi distreze, îi vezi la un film sau la un altfel de spectacol, unde de multe ori participă activ, sunt sportivi. Cu alte cuvinte, sunt tineri pregătiţi să dea piept cu bucuriile şi cu greutăţile vieţii viitoare.

Interviu realizat de Marcela GHEORGHIU