Socialize

Facebook
Home » Institutii » Inspectorate scolare »  „Ne dorim ca implicarea, performanţa şi responsabilitatea să devină priorităţile acestui nou an şcolar“

 „Ne dorim ca implicarea, performanţa şi responsabilitatea să devină priorităţile acestui nou an şcolar“

Interviu cu prof. Valeria Gherghe, inspectorul general al ISJ Teleorman


Stimată doamnă inspector general, care sunt marile probleme cu care se confruntă şcoala teleormăneană la acest început de an şcolar?

Ca în fiecare an, începutul şcolii reprezintă un moment de referinţă în existenţele multora dintre noi, elevi, părinţi, cadre didactice. Şi, tot ca în fiecare an, şi în această toamnă, ne gândim la un viitor an şcolar mai bun şi mai performant, mai dinamic şi mai ancorat în realitatea speranţelor şi a aspiraţiilor.

Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman a fost preocupat ca, la începutul lunii septembrie 2017, în toate unităţile de învăţământ să fie create premisele derulării în condiţii optime a procesului instructiv-educativ, atât în privinţa siguranţei şi securităţii elevilor, cât şi a calităţii actului educaţional.

Astfel, cu prilejul verificărilor efectuate de reprezentanţi ai Instituţiei Prefectului, ai Direcţiei de Sănătate Publică şi ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Teleorman, la nivelul unităţilor de învăţământ din judeţul Teleorman s-a constatat că 85% din acestea deţin autorizaţie sanitară de funcţionare. Unităţile de învăţământ care nu au întrunit condiţiile de autorizare sunt, în totalitate, din mediul rural, cauza principală fiind lipsa apei curente/potabile.

Pe de altă parte, beneficiind de sprijinul/de consultanţa reprezentanţilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Al. D. Ghica“ Teleorman, s-au urgentat demersurile referitoare la întocmirea documentaţiei necesare obţinerii avizului/autorizaţiei de securitate la incendiu pentru clădirile în care nu s-au eliminat aceste deficienţe.

Din punctul de vedere al resursei umane existente, şcolile din judeţul Teleorman au putut începe în condiţii normale, în luna septembrie 2017, finalizându-se încadrarea tuturor unităţilor de învăţământ, cu personal didactic de specialitate, în baza rezultatelor la concursurile de titularizare.

Existenţa în proporţie 99,7% a personalului didactic calificat şi doar 0,3% personal didactic cu studii necorespunzătoare postului la nivelul judeţului Teleorman asigură condiţii optime  derulării unui învăţământ de calitate.

Despre unităţile şcolare din zona rurală ce ne puteţi spune? Cât de pregătite  au fost acestea pentru debutul anului?

Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman  monitorizează constant modul în care se desfăşoară procesul instructiv-educativ la nivelul tuturor unităţilor de învăţământ, atât din mediul urban, cât şi din mediul rural, în vederea soluţionării rapide a tuturor problemelor identificate, dar şi a valorificării aspectelor pozitive constatate.

Printr-un efort susţinut şi printr-o colaborare strânsă cu autorităţile locale, s-au luat o serie de măsuri menite să contribuie la creşterea calităţii actului educaţional, astfel că destul de multe şcoli din mediul rural beneficiază astăzi de săli de clasă noi, moderne, de terenuri şi săli de  sport amenajate corespunzător desfăşurării activităţilor specifice.

În cazul unităţilor şcolare neautorizate sanitar şi al celor la care s-au depistat neconformităţi, compartimentul Control în sănătate publică din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Teleorman desfăşoară, în această perioadă, acţiuni în unităţile de învăţământ din judeţul Teleorman, în vederea verificării respectării termenelor stabilite la controlul anterior, relativ la urgentarea/finalizarea lucrărilor de reparaţii/de igienizare.

După cum se ştie, fenomenul absenteismului/al abandonului, care este frecvent în şcolile din mediul rural, este generat, cu precădere, de migraţia părinţilor în străinătate. Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman a elaborat un plan de măsuri special pentru elevii cu părinţi plecaţi în străinătate, în vederea prevenirii eşecului/abandonului şcolar prin care s-a urmărit asigurarea unor servicii de sprijin educaţional pentru aceşti copii, dar şi colaborarea interinstituţională cu DGASPC Teleorman, cu Serviciile publice de Asistenţă Socială.

Egalitatea de şanse în învăţământul teleormănean rămâne o prioritate a Inspectoratului Şcolar Judeţean Teleorman, care a derulat şi va derula, în continuare, numeroase programe europene care să ofere servicii avantajoase de formare şi dezvoltare copiilor din comunităţile dezavantajate din mediul rural.

Absenţa manualelor şcolare la clasa a V-a a determinat MEN să elaboreze mult discutatul Compediu introductiv pentru gimnaziu. Vi se pare bună această iniţiativă? Mulţi o critică. După cum este privită cu circumspecţie şi ideea manualului unic şi a editurii unice (EDP)…

Având în vedere cauzele obiective care au întârziat apariţia manualelor pentru clasa a V-a, introducerea Compendiului nu poate să aibă decât o influenţă benefică atât pentru elevi, cât şi pentru profesori, întrucât, fiind în posesia beneficiarilor încă din prima zi de şcoală, acest suport de lucru  a prevenit apariţia sincopelor în actul educaţional.

Cu distribuţia celorlalte manuale sunt probleme în Teleorman?

În unităţile de învăţământ teleormănean, nu sunt probleme legate de acest aspect.

Manualele pentru clasele I-IV, VI-XII au fost integral distribuite unităţilor de învăţământ înainte de 11.09.2017, astfel încât toţi elevii le-au avut pe bănci încă din prima zi de şcoală.

S-au realizat, de asemenea, la timp comenzile pentru manualele de clasa a V-a, pentru titlurile aprobate.

Ce şi-a propus ISJ Teleorman în anul şcolar 2017-2018? Cu ce speranţe priviţi spre acest nou an şcolar?

Rolurile şi responsabilităţile pe care le avem toţi partenerii educaţionali impun o redimensionare a şcolii teleormănene, o cultură a schimbării la care trebuie să aderăm, pentru că doar  împreună le vom putea oferi copiilor noştri un mediu şcolar prietenos, apt să-i pregătească pentru a se adapta la schimbare, care este definitorie pentru omul modern.

Ne dorim ca implicarea, performanţa şi responsabilitatea să devină priorităţile acestui nou an şcolar, premisele apte să confere învăţământului din judeţul nostru orizonturi noi, rezultate mai bune la toate nivelurile de studiu, la examenele naţionale, la concursuri şi olimpiade şcolare.

Implicarea presupune asumarea profundă a ceea ce ne revine şi dacă această asumare dezvoltă potenţialul intelectual şi creativ, energia şi dorinţa de a învinge mediocritatea, de a depăşi zona eşecului sau a resemnării, de a asigura deschideri şi mai generoase inteligenţelor şi spiritului competitiv, atunci speranţa unui an mai bun în raport cu cel care a trecut nu este zadarnică.

Performanţa pe care ar trebui să ne-o dorim în acest an şcolar are două aspecte complementare: aceea care se reflectă în datele oficiale, oglindă obiectivă a nivelului de pregătire între anumiţi parametri, dar şi performanţa faţă de noi înşine, ceea ce presupune depăşirea nivelului anterior, dar şi asumarea unui parcurs mereu ascendent.

Responsabilitatea se va conjuga armonios cu celelalte exigenţe, iar prin raportarea lucidă la calitatea actului educativ care se realizează în clasă şi prin acţiunile extracurriculare în care ne vom angaja vom reuşi să plasăm rezultatele judeţului nostru la un nivel mai bun.

Avem convingerea că cele trei priorităţi asumate de noi toţi încă de la începutul acestui  an şcolar 2017-2018 ne vor aduce satisfacţii autentice în plan profesional şi uman, în evoluţia noastră ca elevi, dascăli, părinţi, pe fondul unei cât mai bune colaborări cu reprezentanţii autorităţilor publice locale şi judeţene.

Interviu realizat de Marcela Gheorghiu