Socialize

Facebook
Home » Institutii » Inspectorate scolare » „Ne dorim să ne îndeplinim cu succes misiunea asumată în viaţa profesională şi socială a comunităţii“

„Ne dorim să ne îndeplinim cu succes misiunea asumată în viaţa profesională şi socială a comunităţii“

Interviu cu Dumitru Tudosoiu, inspectorul școlar general al ISJ Argeș

Stimate domnule inspector școlar general, cum a început anul pentru școala argeșeană, pentru dumneavoastră, pentru ISJ Argeș?

Ne‑am propus ca anul 2019 să fie plasat sub semnul consecvenței în ceea ce privește asigurarea cadrului funcțional și organizatoric, astfel încât să putem garanta creșterea calității actului educativ. Școala este un reper fundamental al societății și, din acest punct de vedere, se impune asumarea de responsabilităţi multiple, materializate prin eforturi susținute. Consider că, în județul Argeș, este fundamentat un sistem educațional atractiv, inovativ, accesibil și relevant în raport cu exigențele actuale ale societății.

Care au fost cele mai importante realizări ale Inspectoratului Județean Argeș în 2018?

Cu certitudine, principala realizare a anului precedent o constituie funcționarea Inspectoratului Școlar Județean Argeș ca o organizație complexă și modernă, prin intermediul căreia sunt implementate la nivelul județului obiectivele sistemului de învățământ românesc.

Realizările instituţiei sunt, prin ele însele, o carte de vizită a unei reuşite în cadrul sistemului educaţional argeşean. A manageria acest sistem reprezintă o activitate extrem de complexă, iar rezultatele sunt vizibile, măsurabile, cuantificabile prin indicatori de performanță.

Menţionăm desfăşurarea, cu respectarea strictă a metodologiei specifice şi a prevederilor legale în vigoare, a tuturor examenelor şi concursurilor naţionale, fie că ne referim la evaluările la clasele a II‑a, a IV‑a, a VI‑a şi a VIII‑a, fie că vorbim despre Examenul de Bacalaureat, Examenul de Definitivare în Învăţământ ori Concursul de Titularizare. În ceea ce priveşte rezultatele obţinute la examenele şi evaluările naţionale, s‑au înregistrat cele mai mari procente din istoria instituţiei.

De asemenea, sub coordonarea Inspectoratului Şcolar Judeţean Argeş s‑au desfăşurat cu succes olimpiade şi numeroase alte activităţi şcolare şi extraşcolare, proiecte educaţionale, la care s‑au obţinut tot atâtea rezultate deosebite.

Totodată, la nivelul instituţiei noastre, au fost accesate fonduri europene prin două proiecte foarte importante: ,,Creșterea calității procesului educațional prin implementarea de măsuri integrate“  (în valoare de 9.246.931,66  lei) și  ,,Re‑Activ‑Reducerea abandonului școlar printr‑un set de activități educaționale adaptate la nevoile specifice ale copiilor“ (în valoare de 4.814.424,84 lei).

Sintetizând, putem afirma că, în anul 2018, ISJ Argeș și‑a focalizat activitatea pe garantarea şansei fiecărui elev şi a fiecărui cadru didactic de a atinge performanța.

Există discrepanțe între școala urbană și școala rurală? Există suficiente cadre didactice titulare în zona rurală? Există suficiente unități școlare la nivel județean?

Şcoala argeşeană este bine dimensionată, fără discrepanţă vizibilă între zona rurală şi cea urbană. Rețeaua școlară funcționează eficient, fără disfuncționalități în ceea ce privește accesul la educație. De asemenea, resursa umană asigură un act didactic calitativ, mare parte a cadrelor didactice fiind titulare ale sistemului, implicate permanent în procesul de formare continuă, aspecte confirmate și de dinamica examenelor naționale pentru obținerea definitivatului, respectiv a titularizării: în fiecare an avem un număr mare de cadre didactice bine pregătite, care participă în Argeș la concursurile menționate, obținând note mari sau foarte mari și care încearcă să‑și găsească un post în județ.

Care sunt cele mai importante direcții pe care va acționa, sub conducerea dumneavoastră, Inspectoratul Școlar Județean Argeș? Ce priorități aveți în 2019?

Direcţiile primordiale ale Inspectoratului Şcolar Judeţean Argeş vizează: corelarea şi armonizarea funcţionării şi organizării învăţământului argeşean cu sistemul naţional de educaţie, promovarea calităţii în actul instructiv‑educativ, performanţa didactică, realizarea echităţii în educaţie, în scopul asigurării unui climat de normalitate în sistemul de învăţământ, care să permită desfăşurarea unui proces instructiv‑educativ de calitate, precum şi formarea unor tineri competitivi şi valoroşi pentru societate.

S‑ar putea reduce numărul de ore pe săptămână în preuniversitar. Cum comentați acest aspect? Este o întrebare pe care o adresăm tuturor inspectorilor școlari județeni.

Orice scădere a numărului de ore atrage după sine consecinţe serioase în ceea ce priveşte crearea premiselor pentru scăderea numărului de norme. Ar apărea, cu siguranţă, mai multe situaţii de restrângere de activitate a cadrelor didactice.

Din perspectiva elevilor, este necesar ca numărul de ore din programul acestora să se reducă. Modelul educaţional promovat actualmente corespunde unei pedagogii centrate pe elev, activitatea de învăţare şi formare a acestuia fiind situată în centrul procesului educaţional.

Percepția corectă asupra actului didactic implică armonizarea celor două dimensiuni, astfel încât să putem eficientiza procesul de predare‑învățare‑evaluare.

Credeți că se va reintroduce treapta a doua, așa cum a afirmat ministrul Ecaterina Andronescu?

Doamna ministru a declarat că acest tip de evaluare s‑ar putea regăsi printre prevederile noii legi a educaţiei. Aşteptăm şi vom vedea.

În final, cât de predictibilă este școala românească, dacă fiecare ministru care vine modifică ceva în parcursul educațional al elevului?

Din punctul nostru de vedere, indiferent de schimbările care pot surveni la anumite niveluri şi în anumite momente, considerăm că menirea şi obligaţia noastră este să asigurăm desfăşurarea procesului instructiv‑educativ în condiţii optime. Este esenţial să ne asumăm responsabilităţi, să le ducem la bun sfârşit, să ne adaptăm schimbărilor şi să le creăm elevilor cadrul general propice derulării actului educaţional. Valorile fundamentale promovate rămân aceleași, dinamica sistemului integrându‑se firesc într‑un ritm general de evoluție a societății.

Ce așteptări are școala argeșeană de la 2019?

Desigur, ne dorim să parcurgem anul 2019 într‑o stare de echilibru firesc şi de constanţă în sistemul de învăţământ. Stabilitatea constituie o premisă a unei bune desfăşurări a oricărei activităţi. De asemenea, este important ca, pe de o parte, sistemul educațional să garanteze formarea eficientă a fiecărei generații, iar, pe de altă parte, profesorul să‑şi ocupe locul binemeritat în viaţa societăţii, a comunităţii, prin conștientizarea tot mai corectă a rolului său.

Ne dorim să ne îndeplinim cu succes misiunea asumată în viaţa profesională şi socială a comunităţii, să menţinem nivelul ridicat al calităţii în învățământ, cu aceeaşi eficienţă şi cu aceleaşi rezultate de excepţie, deoarece, în mod evident, societatea are nevoie de repere incontestabile, iar școala, prin definiție, este o astfel de instituție.

                  Interviu realizat de Oana PANAIT