Socialize

Facebook
Home » Interviuri »  „Ne dorim să rămânem Prima Şcoală nu doar prin valoarea pe care i‑o conferă întâietatea întemeierii“

 „Ne dorim să rămânem Prima Şcoală nu doar prin valoarea pe care i‑o conferă întâietatea întemeierii“

 

Interviu cu prof. Irina Alexe, directorul Școlii Gimnaziale Ioan Bob, din Cluj‑Napoca


Stimată doamnă director Irina Alexe, conduceți o instituție de învățământ care a reușit, de‑a lungul îndelungatei sale existențe, să se impună cu autoritate în peisajul educațional clujean, dar și național. Pentru cine nu știe, Școala Gimnazială Ioan Bob este cea mai veche școală românească din Cluj, cea mai bună școală din Cluj‑Napoca și una dintre cele mai bune din țară, aflându‑se într‑un top 50, la nivel național, al celor mai performante astfel de instituții de învățământ preuniversitar. Ce stă la baza acestui succes, acestui interes pe care îl manifestă cumunitatea locală față de această instituție de învățământ de prestigiu?

Şcoala Gimnazială Ioan Bob a promovat încă de la înființare și continuă să promoveze un sistem de valori specific, clădit într‑o perioadă îndelungată de activitate (165 de ani). Personal, consider că sunt apreciate în școala noastră: disciplina în muncă și în atitudine, rigurozitatea în desfășurarea activităților didactice și axarea pe obținerea unor rezultate de excelență, deschiderea spre inovaţie, centrarea pe elev, precum și climatul de siguranță,  grija pentru sănătatea fizică și emoțională a elevilor.

Care este, doamnă director, misiunea școlii pe care o conduceți astăzi, într‑o epocă în care volumul informațional în creștere ne cere o upgradare permanentă, un ritm de evoluție din ce în ce mai alert, pentru a ține pasul cu schimbările din jurul nostru, cu cerințele din ce în ce mai ridicate?

Pregătirea elevilor la standarde ridicate de calitate şi de performanţă, educarea şi instruirea acestora în funcţie de potenţialul intelectual, de motivaţiile şi de personalitatea proprie, astfel încât să aibă la sfârșitul ciclului gimnazial deprinderile necesare adaptării la noi contexte sociale şi de învăţare. Elevilor noștri li se oferă posibilitatea de a cunoaşte şi de a preţui valorile naţionale şi europene, de a‑şi construi  un set de valori şi de a‑şi cultiva trăsături pozitive de caracter.

De fapt, aș dori să ne spuneți, în câteva cuvinte, care este viziunea dumneavoastră managerială?

Ne dorim să rămânem Prima Şcoală nu numai prin valoarea pe care i‑o conferă întâietatea întemeierii, ci şi prin capacitatea de adaptare a ofertei educaţionale la nevoile unei societăţi dinamice.

Pentru un învățământ de calitate, astăzi nu mai sunt suficiente calitatea actului educațional și pregătirea înaltă a cadrelor didactice. De ce dotări se bucură copiii care vin să învețe la Școala Gimnazială Ioan Bob?

Toate sălile de clasă sunt dotate cu mobilier nou, adecvat unor activități interactive, cu videoproiectoare şi calculatoare performante, conectate la internet.

La clasele gimnaziale, orele se desfășoară în cabinete, care dispun de materiale didactice specifice, iar o parte dintre acestea și de table interactive.

Existenţa unui cabinet de informatică, dotat și cu tablă interactivă, şi cu videoproiector, permite desfășurarea orelor de TIC în bune condiții, precum și accesul la platforme educaționale.

Din păcate, creșterea numărului de clase din ultimii ani a condus la o supraaglomerare a școlii și la necesitatea de a desfășura ore și după‑amiaza (patru clase, dintr‑un total de 40).

Pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor, un rol extrem de important îl au activitățile extracurriculare. Ce pondere au aceste acțiuni în programul de învățământ, la Școala Gimnazială Ioan Bob? 

Cea mai mare pondere în activitățile extracurriculare o au proiectele de mediu, târgurile și acțiunile caritabile, excursiile tematice și vizitele la obiectivele turistice din oraș. Acestora li se adaugă activități particularizate în funcţie de nivelul fiecărei clase. De un real interes se bucură revista școlii, care de foarte mulți ani este premiată la nivel județean și național.

Spuneam mai devreme că nu se poate face învățământ de calitate fără un corp profesoral de calitate. Ce fel de cadre didactice predau la cea mai veche școală românească din Cluj‑Napoca?

Resursa umană reprezintă fundația pe care s‑a clădit Școala Ioan Bob. Sunt oameni cunoscuți și recunoscuți, atât pentru rezultatele obținute cu elevii, cât și pentru ceea ce le împărtășesc celorlalți prin publicații, participări la simpozioane și auxiliare didactice. Sunt oameni al căror nume se confundă cu cel al școlii, iar imaginea școlii și calitatea actului didactic se asociază cu ei.

Și cred că cel mai important aspect este acela că oamenii care aleg să facă parte din viața școlii înțeleg și își asumă faptul că tot ceea ce se desfășoară în acest spațiu de învățământ trebuie să răspundă unui anumit nivel de exigență.

Care sunt legăturile Școlii Gimnaziale Ioan Bob cu mediul educațional european? Vorbiți‑ne, vă rog, despre proiecte, parteneriate, schimburi de experiență, recunoaștere la nivel național și internațional.

Pentru colaborări internaționale, se utilizează platforme educaționale, cum ar fi platforma eTwinning, prin intermediul căreia, atât cadrele didactice, cât și elevii pot desfășura activități comune cu alte școli europene. Unitatea noastră a primit distincția eTwinning School Label 2018 pe baza proiectelor desfășurate la nivel european pe platforma eTwinning.

Mai mulți ani la rând, proiectele elevilor noștri din cadrul Science on Stage au fost selectate pentru etapa internațională a acestui festival.

În ultimii opt ani, elevii școlii noastre au participat la cursurile de vară de învățare a limbii engleze în Marea Britanie în cadrul proiectului SOL.

De asemenea, cadrele didactice au participat la diferite manifestări științifice sau cursuri desfășurate la nivel internațional.

Doamnă director, am ajuns la finalul interviului, dar nu vreau să încheiem această discuție fără a ne spune, în câteva cuvinte, de ce vin copiii la Școala Gimnazială Ioan Bob?

De fapt, alegerea o fac părinții, Școala Gimnazială Ioan Bob și‑a dobândit prestigiul prin rezultatele elevilor confirmate și reconfirmate pe parcursul unei îndelungate existențe.

Interviu realizat Marcela GHEORGHIU