Socialize

Facebook
Home » Institutii » Inspectorate scolare » „Ne dorim un an școlar de nota 10.00!“

„Ne dorim un an școlar de nota 10.00!“

Interviu cu prof. Leontina Monica Sună,  inspectorul general al ISJ Dolj


Stimată doamnă inspector general Leontina Monica Sună, educația a intrat, din nou, într-o perioadă de provizorat, situație pe care nimeni nu și-o mai dorea să se repete. Afectează în vreun fel începutul acestui an școlar demisia lui Valentin Popa?

Cel mai important factor în schimbare este disponibilitatea de a coopera, de a interconecta activități performante și competitive din sfera cunoașterii, din viața comunității – exigențe cărora școala doljeană trebuie să le răspundă prin acțiuni și rezultate de calitate.

Scandalul manualelor școlare a marcat serios și începutul acestui an școlar. Ce se întâmplă în momentul de față, cum s-a rezolvat această problemă?

Elevii claselor I-VI beneficiază, din acest an şcolar, de manuale noi, iar la nivelul de învățământ primar copiii au fost întâmpinați cu manualele pe bănci în  prima zi de școală.

Se vor tăia, într-adevăr, 4.000 de posturi în învățământ așa cum s-a auzit deja din direcția sindicatelor? Putem să-i liniștim din acest punct de vedere pe dascălii doljeni?     

În județul Dolj, toate posturile didactice sunt ocupate conform Metodologiei de mișcare a personalului didactic. Nu există cazuri de disponibilizări.

Începutul fiecărui an școlar implică o activitate intensă la nivelul ISJ-urilor și al unităților de învățământ. Care au fost/sunt principlalele direcții trasate la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Dolj în această perioadă?

Ne dorim din partea tuturor, cadre didactice, elevi, părinți, implicare, profesionalism și creativitate pentru derularea unui proces de învățământ eficient.

Creșterea siguranței în școli reprezintă unul din obiectivele noastre, instituțiile responsabile fiind interesate să participe activ la consolidarea unui climat şcolar de ordine, de confort şi siguranţă. Sănătatea și securitatea tuturor celor implicați în actul educațional au fost și sunt în atenția ISJ Dolj.

O altă direcție vizează reducerea abandonului școlar și astfel sunt în derulare proiecte pentru a sprijini grupurile vulnerabile din Dolj, pentru a identifica cauzele absenteismului. Activitățile desfășurate în cadrul acestor proiecte vor conduce la creșterea calității și atractivității serviciilor educaționale și la reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu. Și pentru că ne dorim să avem copii sănătoși, ne propunem derularea unor activități care vizează revigorarea orei de educație fizică și sport.

Stimată doamnă inspector general, coordonaţi activitatea unui inspectorat important din ţară. Vă rugăm să ne prezentaţi, sintetic, dimensiunea „şcolii doljene“, a învățământului din acest frumos județ românesc.

Școala doljeană înseamnă tradiție, calitate și competitivitate.

Rețeaua școlară numără 187 de unități de învățământ de masă cu personalitate juridică, patru unități școlare pentru învățământ special și 22 de unități învățământ particular care au acoperire cu personal didactic calificat în proporție de sută la sută, cu experiență în implementarea proiectelor europene, cu premii la concursurile și olimpiadele școlare naționale și internaționale.

În județul Dolj, în prezent sunt 150 de elevi care învață la școlile profesionale în sistem dual. Operatorii economici asigură pregătirea practică a acestor elevi, bursă la nivelul celei acordate din fonduri publice şi alte cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor.

Punem accent pe crearea unui climat favorabil inițiativei personale care să stimuleze competiția în scopul obținerii unor rezultate din ce în ce mai bune: servicii educaționale de calitate care să dezvolte printre tineri abilități antreprenoriale și competențe-cheie pentru o personalitate armonioasă, cu gândire autonomă, critică și creativă.

Cum se prezintă unităţile de învăţământ doljene la acest început de an? Cum răspund acestea cerinţelor actuale  ce definesc un învățământ eficient și de calitate?

În perioada premergătoare începutului de an şcolar s-au efectuat activităţi de monitorizare, la care alături de inspectorii școlari au participat reprezentanți ai Instituţiei Prefectului, Administraţiei Publice Locale, Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Dolj, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Oltenia“. Unitățile de învățământ sunt dotate cu echipamente de supraveghere audiovideo, inclusiv cu pază prin paznici, astfel că nu sunt probleme cu securitatea elevilor.

Dacă vorbim de învăţământul de „masă“, avem o scădere a numărului de structuri, faţă de anul precedent, de la 373 la 367. Consiliile locale au făcut aceste propuneri, le-am avizat şi putem spune că va creşte calitatea procesului educaţional. Astfel, acolo unde s-au luat asemenea măsuri, au dispărut clasele cu predare simultană, iar copiii vor fi transportaţi către unitățile școlare cu microbuzele şcolare.

Cu ce alte probleme, greutăți, urgențe vă confruntați la începutul acestui an şcolar?

Trebuie identificate cauzele care duc la rezultatele scăzute la examenele naţionale – Evaluare, respectiv Bacalaureat. Principalul motiv este absenteismul, astfel că sunt în implementare zece proiecte, cu o contribuţie mare a Uniunii Europene, pentru sprijinirea grupurilor vulnerabile din Dolj. În activitatea noastră primează elevul și calitatea procesului de învățământ.

În încheiere, vreau să ne spuneți, în câteva cuvinte, care sunt prioritățile în activitatea Inspectoratului Școlar Dolj pentru anul școlar 2018-2019?    

Ne dorim un an școlar de nota 10.00! Ne dorim ca elevii noștri să vină cu drag la școală, să fie creativi și să trăiască experiențe școlare benefice și relevante pentru formarea lor ca viitori adulți.

Printre prioritățile ISJ Dolj aș menționa continuarea procesului de reducere a abandonului școlar, îmbunătățirea rezul­tatelor școlare la examenele naționale, valorificarea oportunităților implementării de noi proiecte și parteneriate, colaborarea cu diverse companii pentru trainingul elevilor din învățământul profesional și, nu în ultimul rând,  asigurarea unui climat favorabil învățării.

 Interviu realizat de Oana PANAIT