Socialize

Facebook
Home » Interviuri » „Ne mândrim cu performanţele obţinute la Examenul de Bacalaureat şi cu un număr remarcabil de olimpici naţionali şi chiar internaţionali“

„Ne mândrim cu performanţele obţinute la Examenul de Bacalaureat şi cu un număr remarcabil de olimpici naţionali şi chiar internaţionali“

Interviu cu prof. Călin Leon Boambă, directorul CN Vasile Alecsandri, Bacău


Stimate domnule director, la 1 octombrie se împlinesc 127 de ani de la înfiinţarea Colegiului Naţional de astăzi Vasile Alecsandri. Atunci, în 1890, a luat fiinţă Externatul Secundar de Fete din Bacău. Care este istoricul acestei instituţii de învăţământ? Ce s-a petrecut în decursul a peste un secol de existenţă?

Prima marcă a  liceului, care, de altfel, s-a întipărit în conştiinţa colectivă,  a fost cea de „Liceu de fete“,  cu tentă umanistă, profilat pe filologie, studiul limbilor moderne şi al ştiinţelor sociale. Într-adevăr, denumirea întemeietoare a fost cea de „Şcoala secundară de fete“. Abia în 1928 ea capătă titulatura de liceu, devenind de atunci marcă distinctă în învăţământul băcăuan.

Se pare că acordarea numelui liceului „bardului de la Mirceşti“ vine de la propunerea elevilor, preluată apoi de conducerea şcolii, ajunsă la vot şi aprobată în Consiliul Profesoral. De-a lungul timpului,  tradiţia umanistă a acestei prestigioase  instituţii de învăţământ a fost corelată, după cum a fost şi politica educaţională a vremurilor, cu specializările industriale, apoi cu cele ale ştiinţelor  naturii, pentru ca în 2001 să devină „Colegiu Naţional“. În toată această perioadă de la începutul existenţei acestei instituţii şi până în prezent, multe generaţii de profesori devotaţi şi de directori înţelepţi au clădit un renume de care toţi ne mândrim.

Ce a caracterizat, domnule director, această instituţie de învăţământ băcăuan de-a lungul acestei apreciabile existenţe?

Caracterizând în câteva cuvinte existenţa de până acum a instituţiei noastre, enumăr: calitate, umanism, profesionalism, tradiţie, altruism, progres, artă. Printr-o extensiune, dar şi cone­xiune a celor enumerate, personal, înţeleg mai bine ceea ce defineşte renumele colegiului nostru. Iar peste toate acestea, a existat o CONSTANTĂ care a zidit şi consolidat un nume în renume şi a construit  conştinţele într-un mod specific de a fi Alecsandrin, ceea ce se aplică atât elevilor, cât şi profesorilor.

Conduceţi un Colegiu despre care se vorbeşte mult în termeni laudativi, o instituţie performantă, care a dăruit de-a lungul timpului absolvenţi de calitate. Pentru ce sunt pregătiţi elevii dvs. astăzi, care sunt direcţiile de studiu, într-o societate şi o lume aflate în continuă schimbare?

Această instituţie a reuşit întotdeauna să se plieze pe coordonatele sociale şi economice ale timpurilor pe care le-a traversat. Astfel, s-a menţinut tradiţia disciplinelor Ştiinţelor naturii, dar şi a formaţiei umanistea elevilor. În prezent, clasele de Ştiinţele naturii (nouă la număr) dau facultăţilor de medicină tineri de înaltă calitate, iar cele de Ştiinţe sociale, Matematică-informatică sau Filologie justifică tendinţa societăţii spre comunicare şi globalizare.

Despre oferta de studii aş dori să vorbim acum. Cât de bogată, de variată este aceasta? Şi pentru ce îi pregăteşte pe elevii alecsandrişti?

La specializările pe care le-am amintit se adaugă discipline proprii Colegiului nostru, care fac parte din plaja curriculară, o ofertă de studiu care cuprinde zeci de opţionale. Oferim de la ceea ce este stringent, imperios, la ceea ce înseamnă artă şi tradiţie. Astfel, tinerii se pot adapta unei societăţi în schimbare, având abilităţile, caracterul şi valorile necesare acestui fapt.

Deschiderea internaţională este foarte importantă astăzi, într-o societate globalizată, ca cea în care trăim. Cum staţi la capitolul proiecte, parteneriate, schimburi de experienţă cu alte ţări?

O latură bine conturată a prezentului Colegiului nostru o reprezintă parteneriatele internaţionale. Astfel, în ultimii trei ani s-au derulat sau sunt în derulare trei proiecte Erasmus+ prin care am stabilit legături, concretizate în schimburi de experienţă rodnice, cu şcoli din ţări precum: Portugalia, Marea Britanie, Italia, Lituania, Polonia, Turcia, Slovacia. Pe lângă acestea, avem alte numeroase parteneriate în scopuri educaţionale cu  şcoli din Spania, Franţa, Republica Moldova şi chiar India.

Vorbiţi-ne despre performanţele elevilor, ale cadrelor didactice din ultimii ani.

În ultimii ani ne mândrim cu performanţele obţinute la Examenul de Bacalaureat (trei ani la rând promovabilitate 100%) şi cu un număr remarcabil de olimpici naţionali şi chiar internaţionali. Dacă am cumula ultimii trei ani în privinţa celor care au promovat  Examenul de Bacalaureat (aproximativ 800 de absolvenţi de clasa a XII-a), probabil ne-am situa pe primul loc pe ţară. Şi dacă ne gândim că sunt licee din marile oraşe ale ţării unde ultima medie de admitere la liceu este mult peste 9,50 şi analizăm bilanţul claselor a XII-a a acestor licee, cu atât mai mare este mulţumirea noastră, a celor din Colegiul Naţional Vasile Alecsandri Bacău. Deci, putem vorbi de eficienţă a tot ce înseamnă calitatea procesului instructiv-educativ.

Un alt aspect important care merită toată atenţia  este faptul că suntem singura instituţie din judeţul Bacău desemnată de Ministerul Eucaţiei, în urma unui concurs naţional, de patru ori consecutiv „Şcoală europeană“, ultima dată primind certificatul în 2017.

Tot în ultimii ani, Colegiul nostru a fost premiat la Galele Edumanager fie pentru proiecte europene, fie pentru dezvoltarea abilităţilor IT.

Ce înseamnă pentru Colegiul Naţional Vasile Alecsandri, pentru dvs., pentru colegii dvs. calitatea, performanţa într-o lume în care se pune din ce în ce mai mult accent pe aceste dimensiuni?

În primul rând, performanţa înseamnă concurenţă loială, iar fără aceasta nu poate exista progres material şi moral. În măsura în care conştientizăm cu toţii acest aspect, este imposibil ca ştacheta să nu rămână sus, iar inserţia pe piaţa muncii să nu fie una benefică tuturor. Este o abordare atât  pragmatică, dar şi onestă a contextului social care ne acaparează.

Domnule director, fără falsă modestie: pentru ce ar trebui să vină absolvenţii de gimnaziu la CN Vasile Alecsandri din Bacău?

Absolvenţii de gimnaziu pot veni la Colegiul nostru pentru a se apropia de ţelurile pe care le au. Tradiţia Colegiului, dar şi performanţele acestuia atrag elevi valoroşi  ai judeţului, dar şi din judeţe limitrofe Bacăului. Promovăm pe cei care se îndreaptă către Ştiinţele sociale, Filologie, Matematică-informatică, Ştiinţele naturii, viitori medici, viitori informaticieni, tineri scriitori, elevi preocupaţi de artă, frumos şi ştiinţă. Nu întâmplător, Universităţile din ţară şi străinătate sunt interesate de calitatea elevilor din Colegiul Naţional Vasile Alecsandri.

Avem, de asemenea, un ansamblu folcloric, cunoscut în ţară şi în Uniunea Europeană, participant la numeroase festivaluri şi un ansamblu coral al Colegiului, care anul acesta a realizat un DVD cu melodii din folclorul romînesc.

Corpul de profesori extraordinari ai Colegiului îi aşteaptă pentru a-i pregăti cât se poate de bine pentru rigorile societăţii în care trăim.

Interviu realizat de Marcela GHEORGHIU