Socialize

Facebook
Home » Interviuri »  „Ne propunem să ne menţinem în topul celor mai bune şcoli şi să ne depăşim propriile performanţe“

 „Ne propunem să ne menţinem în topul celor mai bune şcoli şi să ne depăşim propriile performanţe“

Interviu cu prof. Luminiţa Costea, directorul Colegiului Naţional Mihai Viteazul din Sf. Gheorghe


Doamnă director Luminiţa Costea, căutând un liceu bun în judeţul Covasna, pentru a-l prezenta în această pagină, am fost îndemnaţi, fără nicio urmă de ezitare, către Colegiul Naţional Mihai Viteazul. De ce este atât de apreciată această unitate de învăţământ?

Considerăm că renumele nostru este dat tocmai de rezultatele şi de performanţele elevilor noştri, care s-au afirmat pe parcursul timpului, atât la concursuri şi olimpiade naţionale, cât şi internaţionale, dar în acelaşi timp şi de acei elevi care au dus numele colegiului nostru în acele comunităţi unde şi-au întemeiat familii, fie în ţară, fie în străinătate.

Nu trebuie să omitem însă rezultatele foarte bune pe care elevii noştri le obţin an de an la examenele naţionale (Evaluarea Naţională şi Bacalaureat). Aceste rezultate ne situează în topul liceelor de performanţă din judeţul nostru şi chiar din ţară şi ne obligă, an de an, să sporim aşteptările şi să creştem rezultatele. Un rol important în afirmarea acestui colegiu îl au profesionalismul, dăruirea şi stăruinţa colectivului de cadre didactice din unitatea noastră de învăţământ.

Dacă este să vorbim despre aprecierea pe care o primim din partea elevilor şi a comunităţii locale, trebuie să amintim şi faptul că aceasta se datorează şi diversităţii de activităţi pe care le organizăm la nivelul şcolii, dar şi în afara acesteia, astfel încât fiecare elev să se regăsească şi să îşi dezvolte personalitatea în concordanţă cu nevoile societăţii în care trăim.

În aceeaşi măsură, un rol important în promovarea imaginii noastre îl are întreaga comunitate de părinţi care a sprijinit şi sprijină în continuare activitatea colegiului nostru.

Cum a luat fiinţă C.N. Mihai Viteazul din Sf. Gheorghe? Care este istoria acestui liceu care îşi desfăşoară activitatea într-una din cele mai frumoase clădiri din oraş?

Istoria Colegiului Naţional Mihai Viteazul a debutat în anul 1892, când şi-a început activitatea – cu 50 de eleve – primul institut pedagogic pentru educatoare din Transilvania, care mai târziu a devenit Institutul Pedagogic de Stat (pentru învăţătoare). Clădirea impozantă a Colegiului Naţional Mihai Viteazul de azi a fost terminată în 1910.

Şcoala noastră continuă tradiţia învăţământului pedagogic din perioada interbelică şi a învăţământului secundar şi liceal din perioada postbelică. La 20 octombrie 1919 s-au deschis cursurile Şcolii Normale Regina Maria. Rosturile şcolii normale au fost clar formulate în documentele şcolare subliniate de presa vremii: transformarea mentalităţii copiilor, însuşirea limbii, istoriei şi culturii româneşti, pregătirea complexă a viitorilor dascăli.

Denumirea şcolii noastre s-a schimbat de mai multe ori, după al doilea război mondial, în concordanţă cu noile structuri social-politice, cu scopurile sistemului educativ promovat de autorităţile vremii, cu profilurile existente: Şcoala Medie Nr. 2, Liceul Nr. 2, Liceul real-umanist, Liceul de filologie-istorie, Liceul Industrial Nr. 2.

Evenimentele din decembrie 1989 au produs schimbări semnificative în configuraţia şcolii noastre din perspectiva limbii de predare, a profilului, a structurilor organizatorice, a resurselor umane şi materiale. În urma „Minutei“ din 6 iunie 1990 s-a ajuns la următorul consens: înfiinţarea a două licee teoretice cu predare în limba maghiară – Colegiul Székely Mikó şi Liceul Mikes Kelemen – şi a unui liceu cu predare în limba română care îşi va lua titulatura de Liceul Mihai Viteazul.

Începând cu anul şcolar 2001-2002, şcoala noastră, întrunind criteriile de performanţă, a primit denumirea de Colegiul Naţional Mihai Viteazul, conform OMEC nr. 5024 din 13.11.2001.

Aveţi olimpici internaţionali de aur. Ce se află în spatele acestor performanţe?

Analizând documentele oficiale ale şcolii se poate constata cu uşurinţă faptul că şcoala noastră a format tineri de excepţie, care s-au afirmat atât la universităţile de prestigiu din Europa şi SUA, cât şi la concursurile naţionale şi internaţionale. În ceea ce priveşte reprezentarea noastră naţională, ne mândrim cu aurul olimpic internaţional obţinut de eleva Ştefania Ursică – la disciplina geografie, în anul şcolar 2011-2012, dar şi cu bronzul obţinut de eleva Felicia Marinescu – la limba şi literatura română, în anul şcolar 2012-2013. Bineînţeles că în spatele acestor rezultate se ascund foarte multă dăruire, muncă, renunţări şi studiu intens, atât din partea elevilor, cât şi din partea celor doi profesori care le-au pregătit pe aceste eleve: domnul profesor de geografie Ion Răduţă şi doamna profesoară de limba şi literatura română Mioara Minculete.

Au avut loc lucrări de modernizare, investiţii majore în ultimii ani la Colegiul Naţional Mihai Viteazul?

Din păcate, ultimele lucrări majore de modernizare şi reabilitare au avut loc între anii 1992 şi 1995. Din cauza faptului că unitatea de învăţământ funcţionează într-o clădire monument istoric, ne confruntăm cu reale probleme de întreţinere şi modernizare a acesteia. În ultimii ani s-au făcut intervenţii minore, în limita fondurilor alocate de administraţia publică locală. Anul trecut, colegiul a fost cuprins de Primăria Sfântu Gheorghe într-o fază de întocmire a documentaţiei pentru reabilitarea totală a şcolii noastre.

Sperăm ca această iniţiativă să se materializeze cu succes într-un proiect finanţat prin Planul Naţional de Dezvoltare Locală. Dacă acest proiect nu se materializează, colegiul va avea dificultăţi majore de funcţionare în următorii ani.

Pentru o instituţie de învăţământ sunt foarte importante contactele internaţionale, schimburile permanente de experienţă, mai ales astăzi, când „satul global“ al lui McLuhan a devenit realitate. Vorbiţi-ne, doamnă director, despre această deschidere către lumea de afară a CNMV.

Deschiderea colegiului către lumea de afară se manifestă pe mai multe planuri. Pe de o parte, un număr mare de cadre didactice a exploatat şi exploatează la maximum posibilităţile de formare şi dezvoltare profesională pe care integrarea noastră europeană le-a făcut posibile. Pe de altă parte, se încearcă prin eforturi colective implicarea unui număr cât mai mare de elevi în proiecte şi programe internaţionale care vizează schimburi de experienţă, voluntariat sau dezvoltare personală (Comenius, Erasmus+, Pestalozzi, parteneriate între şcoli sau între şcoală şi universităţi).

Numărul mare de elevi care aleg să îşi facă studiile universitare în centrele renumite din alte ţări ne arată că pregătirea de care beneficiază aceşti elevi în unitatea noastră de învăţământ este una care se ridică la nivelul standardelor europene, însă ne întristează faptul că aceşti tineri aleg să îşi construiască viitorul departe de ţară.

Despre disciplinele opţionale, curriculare la decizia şcolii ce ne puteţi spune? Din acest punct de vedere, mobilitatea este esenţială pentru calitatea unei şcoli, pentru cât mai buna pregătire a copiilor.

În ceea ce priveşte stabilirea CDS-urilor la nivelul şcolii noastre putem afirma cu convingere că suntem una dintre acele şcoli care se apleacă cu mare atenţie asupra opţiunilor elevilor, dar şi asupra nevoilor lor de formare. În acest sens, elevilor li se prezintă oferta educaţională şi în cel mai democratic mod optează pentru una sau mai multe discipline, în funcţie de numărul maxim de ore permis. În ultimii ani, am constat că elevii se orientează spre acele opţionale care vin în completarea acelor discipline prioritare pentru profilul pe care îl urmează cu speranţa că parcurgerea acestora va avea un impact major atât asupra a formării lor, cât şi a rezultatelor obţinute la examenele naţionale.

Despre dotări ce ne puteţi spune?

Despre dotări putem afirma că în ultimii doi ani şcolii i-au fost alocate fonduri de către Consiliul Local pentru achiziţionarea mobilierului şcolar nou pentru 50% din sălile de clasă şi dotarea unui laborator de informatică cu calculatoare noi. Sperăm că intrând în reabilitare şcoala noastră va beneficia şi de o dotare la standarde europene în concordanţă cu rezultatele şi performanţele elevilor.

O instituţie de învăţământ de calitate are permanent nevoie de fonduri. Cum reuşiţi să obţineţi banii pentru toate nevoile CNMV? Cât de deschise sunt autorităţile şi comunitatea la nevoile şcolii?

Fondurile principale de care dispune unitatea noastră de învăţământ sunt cele alocate de administraţia publică locală în conformitate cu prevederile legale, iar completarea acestora din fonduri nebugetare este limitată şi de potenţialul economic slab al judeţului. Colegiul nu dispune de fonduri suplimentare, iar veniturile proprii sunt foarte scăzute, acestea provenind doar din închirieri de spaţii.

Dacă vorbim despre susţinerea unor proiecte şcolare, de cele mai multe ori am reuşit să identificăm la nivelul comunităţii oameni de bine, asociaţii care să sprijine iniţiativele noastre.

Ce proiecte aveţi înscrise pe agenda dumneavoastră?

Pentru viitor ne propunem să ne menţinem în topul celor mai bune şcoli şi să ne depăşim propriile performanţe prin oferirea unor servicii de calitate, profesioniste, cu aplecare directă spre elev şi comunitate.

Interviu realizat de Marcela GHEORGHIU