Socialize

Facebook
Home » Institutii » Inspectorate scolare » „Ne propunem să oferim o educație de calitate celor peste 84.000 de elevi din preuniversitar“

„Ne propunem să oferim o educație de calitate celor peste 84.000 de elevi din preuniversitar“

Interviu cu prof. Ion Negrilă, inspectorul general al ISJ Brașov


Stimate domnule inspector general Ion Negrilă, pentru că educația se află, din nou,  într-o situație pe care nimeni nu și-a dorit-o, anul școlar începând cu demisia lui Valentin Popa, vreau să începem și noi acest interviu prin a ne spune ce părere aveți despre noul ministru al educației (chiar dacă interimar), cel de al 26-lea în 28 de ani?

Cred ca doamna ministru Rovana Plumb poate să coordoneze fără probleme activitatea Ministerului Educației Naționale, fiind sprijinită de oameni profesioniști din conducerea ministerului, de secretarii de stat Ionel Florian Lixandru, Irina Elisabeta Kovacs, Gigel Paraschiv, Ioan Ștefan Groza și nu numai.

Spuneți-ne, domnule inspector general, dacă, la acest început de an școlar, ISJ Brașov a prezentat raportul privind starea învățământului din județ? Dacă da, ce a evidențiat amintitul raport?

În fiecare an, întocmim și prezentăm acest raport atât colegilor noștri directori, cât și autorităților locale și presei. În cadrul raportului, am realizat analize pornind de la premisele legislative și continuând cu politicile educaționale ale ISJ Brașov, viziunea, misiunea, țintele strategice, domeniile funcționale: curriculum, management, resurse umane, resurse materiale, activitatea unităților conexe ale ISJ etc.

Privind lucrurile corect, am identificat următoarele direcții: extinderea măsurilor/inițiativelor alternative/comunitare de succes, pentru grupurile dezavantajate, în cât mai multe zone și găsirea soluțiilor optime de finanțare a acestora; dezvoltarea și creșterea calității sistemului de formare continuă și inițială a personalului didactic din educația timpurie și extinderea tematicilor către: educația incluzivă, educația outdoor, educația socio-emoțională, cercetarea educațională, profesorul reflexiv și, implicit, încurajarea și stimularea cadrelor didactice în direcția microcercetării educaționale; extinderea și dezvoltarea programului de mentorat din PRET și PETI; creșterea nivelului de calificare al personalului din ET (nivel 5A și, respectiv, 5B) și, respectiv, reconsiderarea statutului și a condițiilor de lucru pentru personalul din ET; dezvoltarea conceptului de comunitate care învață/comunitate de practică pentru copil și familie; oferirea de suport (material și socio-emoțional) copiilor din grupuri dezavantajate pentru menținerea acestora în sistemul de educație.

Monitorizarea modului în care unitățile de învățământ preșcolar au realizat concordanța între oferta educațională, cerințele părinților și nevoia de educație a copiilor, în conformitate cu indicatorii de performanță stabiliți prin proiectul de curriculum; elaborarea unor strategii de monitorizare și evaluare a calității educației preșcolare; promovarea unui nou management al calității în procesul de învățământ; elaborarea planului de inspecții (frontală, tematică și de specialitate) în conformitate cu graficul de inspecții al ISJ Brașov; organizarea de întâlniri cu caracter interactiv cu directorii unităților de învățământ preșcolar, pentru elaborarea strategiilor ce urmăresc implementarea activităților extracurriculare și a concursurilor pentru învățământul preșcolar; intocmirea documentației specifice implementării curriculumului în învățământul preșcolar; implementarea unor programe suplimentare pentru preșcolari derulate și la nivel național în vederea atingerii unor performanțe; formarea echipei de metodiști, constituirea Consiliului Consultativ al disciplinei şi desemnarea îndrumătorilor de cerc pedagogic în funcție de activitățile planificate. Activitatea metodică a fost sprijinită de 23 de metodiști pentru învățământul preșcolar și de 18 responsabili de cerc pedagogic (câte doi responsabili/cerc).

Începutul fiecărui an școlar implică o activitate intensă la nivelul ISJ-urilor și al unităților de învățământ. Care au fost/sunt principalele direcții trasate la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Brașov în această perioadă?

Direcțiile sunt Domeniile funcționale: resurse umane, resurse materiale, formare continuă în domeniul didacticii și managementului, calitatea activității cadrelor didactice, nivelul atingerii standardelor curriculare de către elevi, aplicarea curriculumului obligatoriu şi  curriculum  la decizia şcolii, parteneriat şcoală-comunitate etc.

Ne aflăm la începutul unui nou an şcolar. Coordonaţi activitatea unui inspectorat important din ţară.  Vă rugăm să prezentaţi, sintetic, dimensiunea „şcolii brașovene“.

Școala brașoveană este o școală de elită. Ne propunem să oferim o educație de calitate celor peste 84.000 de elevi din preuniversitar. Asigurarea calităţii ofertelor şi serviciilor educaţionale, creşterea performanţei cadrelor didactice şi a elevilor, în realizarea unui învăţământ de calitate, competitiv, eficace şi eficient este prioritatea noastră.

Cum se prezintă unităţile de învăţământ brașovene la acest început de an? Cum răspund acestea cerinţelor actuale  ce definesc un învățământ eficient și de calitate?

Toate unitățile de învățământ din județ sunt pregătite pentru acest an școlar atât din punct de vedere administrativ (reparații, igienizări, reabilitări etc.), cât și din punct de vedere al resurselor umane.

Există în județul Brașov, în momentul de față, unități de învățământ fără autorizație de funcționare, școli cu probleme? În ce zone?

Cu bucurie, vă pot spune că, la nivelul județului Brașov, anul școlar a început în bune condiții, nu există școli cu probleme. Toate unitățile de învățământ au autorizații de funcționare.

Cu ce alte probleme, greutăți, urgențe vă confruntați în ce privește învățământul din județ, la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Brașov acum, la începutul acestui an şcolar?

Probleme sunt, dar le rezolvăm. O singură problemă nu o putem rezolva: birocrația. Calitatea educației nu stă în a întocmi statistici și documente, uneori cu scop în alte situații inutile, ci în calitatea muncii de la clasă.

În încheiere, vreau să ne spuneți, în câteva cuvinte, care sunt prioritățile în activitatea Inspectoratului Școlar Brașov pentru anul școlar 2018-2019?

Priorități ar fi, dar amintesc doar câteva: îmbunătăţirea calităţii educaţiei printr-o mai bună formare iniţială şi continuă, incluziunea şcolară a copiilor cu dizabilităţi, consolidarea cooperării dintre sectorul public şi organizaţiile neguvernamentale, identificarea  domeniilor  prioritare cerute pe piaţa muncii, corelarea planului de școlarizare pentru învățământul profesional și tehnic cu prioritățile de dezvoltare preconizate în PLAI și PRAI.

Interviu realizat de Oana PANAIT