Socialize

Facebook
Home » Interviuri »  „Ne propunem să rămânem mereu în top, să rămânem deschiși și inovativi, să fim o școală europeană“

 „Ne propunem să rămânem mereu în top, să rămânem deschiși și inovativi, să fim o școală europeană“

 Interviu cu prof. Costel Răzvan Bățăgui, directorul Școlii Gimnaziale Nr. 2, din Caracal


Stimate domnule director, conduceți o instituție de învățământ care a reușit cu succes să se impună în peisajul educațional oltean și… nu numai. Ce stă la baza acestui succes, acestui interes?

În primul rând, o educație de calitate vine din pregătirea profesională a cadrelor didactice, dar foarte important în acest demers este relația școlii cu părinții elevilor și cu autoritățile locale. Îmbunătățirea bazei materiale, achiziționarea de softuri educaționale, videoproiectoare, participarea profesorilor la cursuri de perfecționare și a elevilor la diferite activități extrascolare,  la pregătirile suplimentare pentru examenele de sfârșit de ciclu au dus la rezultate foarte bune ale elevilor la evaluarea națională, la concursurile și olimpiadele școlare, rezultate de care au beneficiat în egală măsură elevii,  profesorii și instituția noastră.

Disciplina și securitatea elevilor, accesul restricționat al persoanelor străine în incinta școlii, renovarea sălilor de clasă și dotarea lor cu aparate de aer condiționat vin să completeze măsurile care au contribuit la creșterea  încrederii părinților în școala noastră, fapt vizibil la înscrierile la clasa pregătitoare, dar și în numărul mare de cereri de transfer formulate de părinți în perioada vacanțelor, în condițiile în care concurența dintre școli este evidentă și amplificată de o scădere evidentă a natalității.

Școala Gimnazială Nr. 2 este o școală dinamică, tânără, deși actul de înființare se pierde undeva, la începutul veacului trecut (sunteți urmașii internatului brâncovenesc de fete).   Ce-i conferă aceste calități?

Tradiția  de peste 100 de ani și prestigiul ne obligă să privim în vii­tor, să îmbinăm experiența cadrelor didactice cu entuziasmul elevilor prin participarea școlii la diferite proiecte. Amintim aici proiectele Comenius si Erasmus+, ultimul s-a finalizat anul acesta  și a dovedit experiența profesorilor și a elevilor școlii noastre în pregătirea și organizarea unor astfel de proiecte cu finanțare europeană. Prin urmare, actul de predare-învățare este completat în permanență de multiple activități bazate pe creativitate, pe exprimarea liberă a elevilor, pe strânsa colaborare dintre aceștia și dascălii care îi îndrumă.

Care a fost misiunea școlii la înființare, care este misiunea ei astăzi? Ce reprezintă performanţa, calitatea pentru Școala Gimnaziala Nr. 2, din Caracal?

La înființare, școala își propunea cred educarea fetelor pentru integrarea lor în societate așa cum era văzută ea la sfârșitul secolului al XIX-lea, azi, misiunea noastră este să pregătim elevii pentru a fi cetățeni activi cu viziune europeană care să se adapteze noilor provocări tehnologice, să fie toleranți și democrați.

Performanța elevilor se vede în re­zul­tatele cu mult peste media pe țară la evaluare națională, în premiile și mențiunile obținute de elevii noștri la olimpiadele și concursurile școlare – anul acesta, echipa de handbal mixt pregătită de profesorul Cătălin Constantinescu a devenit campioană națională.

Un corp profesoral de excepție, cu dascăli absolvenți ai învățământului pedagogic sau al unor universități de prestigiu din țară, impune prin pregătire profesională respect și generează performanță. Abolvenți ai școlii noastre au urmat licee de pres­tigiu din oraș sau din țară, au de­venit studenții unor prestigioase universități din Europa și SUA. Unii elevi au fost cooptați în loturile naționale de handbal și atletism. Matei Daniel – campion balcanic la  atletism,  Maria Claudia Constantinescu, Stoica Anca, Braniște Cristina, Țălu Andra, Cicic Marina, Bojan Alexandra și Kelemen Raluca au fost campioane naționale de junioare la handbal și membre în lotul național.

Care este viziunea dumneavoastră managerială, domnule director?

Un învățământ de calitate, centrat pe nevoile elevului, pe dorința acestuia de cunoaștere, un proces educativ desfășurat într-un climat de securitate și în condiții decente cu respectarea valorilor democratice pentru o foarte bună colaborare între școală, părinți și comunitate. Disciplina și seriozitatea trebuie să se impună ca o constantă a acțiunilor noastre.

Este atractivă pentru elevi Școala Gimnazială Nr. 2? Vorbiți-ne despre oferta educațională de aici, dar și despre activitățile extracurriculare.

Împreună cu profesorii școlii, colegii mei, cu directorul adjunct, Nicolae Iulian Ninel, le pregătim elevilor și părinților o ofertă educațională centrată pe dobândirea de competențe care să-i ajute pe elevi. Limbile străine, engleza, franceza, germana, informatica și matematica aplicată se îmbină cu opționale legate de cetățenie democratică și istorie locală. O bază sportivă bună ne plasează în primele poziții la concursurile de handbal, fotbal, karate și le permite elevilor să desfășoare activități recreative și plăcute.

Aș dori, domnule director, să vorbim acum despre proiectele, schimburile de experiență, despre cele mai noi activități în care este implicată Școala Gimnazială Nr. 2, din Caracal.

Ultimul proiect european de tip Erasmus+, acțiunea Ka2, s-a desfășurat în perioada 2016-2018.  În acest proiect intitulat ,,Decouvrir et faire decouvrir son pays ou sa region par l’art local et ses artistes“, am avut ca parteneri  instituții similare din Franța, Polonia și Turcia. Activitățile din această perioadă au oferit multiple oportunități de îmbunătățire a procesului educativ prin creșterea  interesului elevilor pentru școală, dezvoltarea abilităților sociale și de comunicare într-o limbă străină, descoperirea valorilor culturale proprii și pe cele ale altor țări și au dus, în general,  la creșterea performanțelor școlare. Școala a mai avut și alte  proiecte cu finanțare europeană de tip Comenius – parteneriat strategic sau cele desfășurate în parteneriat cu alte instituții și cu  diverși agenți economici. Am câștigat locul I pe țară la Olimpiadele Kaufkand și premiul de 20.000 de euro cu care am amenajat un teren sintetic de sport cu nocturnă.

Profesorii noștri participă la stagii de formare în țară și străinătate, peste 20 de cadre didactice și circa 70 de elevi au participat la mobilitățile și activitățile din cadrul celor trei proiecte europene  în școlile partenere din Riga, Vilnius, Berlin, Istanbul, Praga, Yozgat, Kracovia, Poznan, Bursa, Madrid, Brindisi, Roma și Reunion.

Care ar fi, în încheiere, domnule director, sloganul Școlii Gimnaziale Nr. 2, așa cum am văzut, o școală frumoasă, cu copii frumoși și inteligenți, cu dascăli plini de abnegație?

„Natura ne aseamănă, educația ne deosebește“, spunea Confucius și asta rămâne valabil și azi, investiția în educație este cheia reușitei pentru copiii și elevii noștri. Ne propunem să rămânem mereu în top, să rămânem deschiși și inovativi, să fim o școală europeană.

Interviu realizat de Marcela GHEORGHIU