Socialize

Facebook
Home » Interviuri » „Nicio școală prestigioasă nu se poate baza numai pe trecutul său, mai ales că mentalitățile se schimbă și, odată cu ele, și așteptările tinerilor”

„Nicio școală prestigioasă nu se poate baza numai pe trecutul său, mai ales că mentalitățile se schimbă și, odată cu ele, și așteptările tinerilor”

 

Aurel Barsan

Prof. Aurel Barsan

Interviu cu prof. Aurel Bârsan, directorul Colegiului Național Dr. Ioan Meșotă, din Brașov

Stimate domnule director, ce reprezintă, în opinia dvs., Colegiul Național Dr. Ioan Meșotă pentru învățământul românesc? Vorbim despre una dintre cele mai vechi și mai prestigioase instituții de învățământ din țară.

Ca orice instituție de învățământ care își fundamentează principiile pornind de la ideea că fără educație ființa umană nu se poate dezvolta pe deplin, „Meșotă” este un colegiu a cărui reputație s-a format în timp și a cărui valoare este confirmată an de an prin munca și rezultatele elevilor. Ceea ce particula­rizează însă instituția noastră este legătura afectivă care se stabilește între cei care îi aparțin. Credința că prin învățătură oamenii pot căpăta încredere în ei și se pot autodepăși este împărtășită de toți meșotiștii, profesori sau elevi, cu ajutorul cărora școala noastră a dobândit în timp statutul menționat de dvs.

Care este istoria CN Meșotă, instituție de învățământ membră a Alianței Colegiilor Centenare?

Colegiul Național Dr. Ioan Meșotă împlinește 145 de ani de existență. Istoria ne îndreaptă privirile spre anul 1869, identitatea instituției noastre având la bază Școala Reală Inferioară de trei clase în cadrul Școalelor Centrale Române greco-ortodoxe din Brașov. Ctitorul nemijlocit al școlii reale a fost dr. Ioan Meșotă, directorul Școalelor Centrale Române. În 1919, instituția a fost transformată în Liceul Real de Stat Dr. Ioan Meșotă. Identitatea colegiului a fost deseori amenințată de-a lungul timpului, a cunoscut perioade grele, acesta fiind mutat și chiar desființat la un moment dat. La împlinirea a 130 de ani de existență, liceul a primit titlul de colegiu național. Vechimea și prestigiul câștigate i-au adus instituției noastre calitatea de membru fondator al Asociației Alianța Colegiilor Centenare, înființată în 2008.

Dar spuneți-mi, domnule director, factorul timp este un criteriu suficient în evaluarea și afirmarea valorii unei instituții de învățământ?

Firește că în timp se formează o conștiință colectivă care reflectă imaginea unui astfel de colegiu, ajuns printre primele pe baza criteriului calității. Impresiile și percepția generațiilor anterioare de meșotiști, ale celor care devin părinți, apoi bunici, reușitele lor, conștientizarea la maturitate a contribuției școlii în formarea personalității lor, toate acestea sunt transmise generației actuale în diverse forme. Însă nicio școală prestigioasă nu se poate baza numai pe trecutul său, mai ales că mentalitățile se schimbă și, odată cu ele, și așteptările tinerilor, iar aceste modificări necesită adaptarea noastră, ca instituție, la realitățile contemporane, ba chiar mai mult, necesită o viziune cât mai completă asupra viitorului. În caz contrar, reputația câștigată în timp se poate pierde cu ușurință.

Care sunt rezultatele și performanțele care fac din Colegiul Național Dr. Ioan Meșotă un liceu de elită? Care este, în opinia dvs. de director și cadru didactic, formula calității și performanței în Educație?

Reușitele meșotiștilor vorbesc de la sine. În acest sens, aș menționa numai câteva dintre ele: participarea în fiecare an a unui număr considerabil de elevi la etapele naționale ale olimpiadelor și ale concursurilor școlare, de la care majoritatea se întorc cu premii și mențiuni, calificări la etapele internaționale – anul acesta avem o elevă calificată la etapa internațională la limba latină –, notele mari obținute de elevi la examenul de bacalaureat și la evaluarea națională, participări și premii în cadrul competițiilor naționale cu caracter artistic și sportiv și implicarea elevilor noștri în proiecte și parteneriate naționale și internaționale. Cred că „formula” de care pomeniți conține în primul rând capacitatea de adaptare la nevoile societății contemporane și accentul deplasat pe formare, prin selec­tarea metodelor și a mijloacelor didactice care să permită o astfel de abordare. Din acest unghi, elevii, consiliați de profesorii lor, își pot sta­bili prioritățile, își pot dezvolta aptitudinile, obținând, în con­secință, ceea ce își doresc. Experiența participării la diferite com­petiții și nevoia de a fi oameni cultivați îi determină să parcurgă un drum plin de satisfacții care, odată obținute, devin sursa împlinirii personale și deschid calea spre alte perspective.

Ce faceți, mai concret, pentru a vă pregăti elevii să obțină rezultate de top?

Pregătirea elevilor este una constantă, acest lucru însemnând în primul rând orele de curs, și nu se limitează la una strict științifică, ci cuprinde o înțelegere a sensului educației în ansamblu, proces în care profesorul își asumă în mod neîntrerupt un rol de îndrumător. Elevului trebuie să i se explice semnificația actului de a învăța și finalitatea acestuia în formarea personalității sale, altfel orice premiu sau rezultat notabil este golit de substanță. Fiecare profesor își alege în mod liber maniera în care gestionează activitățile care duc la performanțele elevilor săi, acordând o atenție egală celor care nu-și pot îndeplini toate sarcinile, dar și celor care vor să lucreze în plus. Astfel sunt stimulați toți elevii, chiar și care au un interes mai scăzut pentru disciplina respectivă, unii surprinzându-și apoi profesorii prin progrese neașteptate. Se fac pregătiri suplimentare pentru olimpici, elevii sunt atrași în activități cu caracter formativ, colegii colaborează și-și stabilesc un program de selecție a celor care își doresc să obțină performanță, de care se ocupă oferindu-le materiale de studiu, teme suplimentare sau explicații de natură științifică.

Ce rol joacă inovația și creativitatea în activitatea educațională și didactică pe care o desfășurați în colegiu?

Necesitatea de a răspunde cerințelor societății contemporane impune de la sine o dinamică permanentă. În plus, adolescenții trăiesc încă sub semnul ludicului, așa încât creativitatea lor se mani­festă în mod natural. În cadrul școlii, dar și în activitățile extra­curriculare, elevii sunt încurajați să-și dezvolte latura creativă, unii dintre ei se manifestă la nivel artistic în cadrul clubului de teatru, prin articole în publicațiile colegiului, în cadrul trupei de dansuri sau prin muzică, iar alții își dovedesc creativitatea în domeniile științifice.

Care sunt argumentele cele mai puternice pe care le oferiți absolvenților de gimnaziu pentru a veni la CN Dr. Ioan Meșotă?

Cel mai puternic argument îl constituie garanția evoluției individuale prin educație, du­blat de sentimentul aparte­nenței la o comunitate ale cărei repere sunt respectul pentru autenticitate, solidaritatea și inte­resul pentru cunoaștere și cultură. În funcție de înclinațiile lor, elevii își aleg parcursul, oferta noastră educațională va­riată cuprinzând clase de mate­matică-informatică, clase de științe ale naturii și o clasă de filologie, astfel că elevii se pot afirma în orice domeniu. La finalul anilor de studiu, dar și pe parcurs, pot susține diferite examene, cum ar fi bacalau­reatul francofon, pot obține atestate în informatică sau limbi străine. Mulți dintre absolvenții noștri primesc burse în străină­tate, alții își continuă studiile în țară, construindu-și cu respon­sabilitate și perse­verență cariera pe care și-o doresc.

Cum apreciați colaborarea Colegiului dvs. cu Alianța Colegiilor Centenare?

Alianța Colegiilor Centenare este un partener respectat al instituțiilor implicate în educație și contribuie activ la sporirea calității actului educațional, iar apartenența la această asociație ne onorează. Ne numărăm printre membrii fondatori ai ACC, avem un reprezentant în Consiliul Director al asociației, iar comunicarea cu reprezentanții acesteia ne întărește credința că respectul pentru tradiție și cultul valorilor nu și-a pierdut semnificația.

Putem vorbi despre o comunitatea educațională reală la nivel preuniversitar sau mai sunt pași de făcut?

Din păcate, multe dintre transformările sociale, economice și politice din ultimele decenii au dus la o scindare a spațiului educațional preuniversitar, iar consecințele nu sunt deloc neglijabile. Există, pe de o parte, instituții de învățământ performante, care pot concura în orice moment cu licee prestigioase din Europa și care mențin standardele înalte impuse de competitivitate. Pe de altă parte, se află școlile care se confruntă cu probleme majore, cum ar fi absenteismul sau lipsa de interes pentru procesul școlarizării. Această polarizare constituie un neajuns, deoarece o societate dezvoltată corespunzător nu se poate sprijini numai pe elite.

Interviu realizat de

Marcela GHEORGHIU