Socialize

Facebook
Home » Institutii » Inspectorate scolare » „Noile programe pentru gimnaziu reprezintă într-adevăr un progres faţă de cele precedente, dar mai este mult de lucru la descongestionarea lor“

„Noile programe pentru gimnaziu reprezintă într-adevăr un progres faţă de cele precedente, dar mai este mult de lucru la descongestionarea lor“

 Interviu cu prof. Constantin Tudor, inspectorul general al ISJ Călăraşi


Stimate domnule inspector şcolar general, aveţi o experienţă managerială de aproape opt ani la conducerea ISJ Călăraşi. Din această perspectivă, a omului cu multă experienţă, ne puteţi spune cum a evoluat învăţământul călărăşean după adoptarea Legii Educaţiei Naţionale şi în mod deosebit în acest an şcolar, care, iată, se apropie de final?

Din punctul meu de vedere, sunt două aspecte importante care trebuie subliniate aici. În primul rând, s-a îmbunătăţit apreciabil baza materială a unităţilor de învăţământ preuniversitar din judeţ, inclusiv a celor din mediul rural. În al doilea rând, a crescut, procentual, şi performanţa şcolară. Când fac această apreciere, am în vedere atât evoluţia pozitivă a premiilor obţinute de elevii călărăşeni la concursuri şi olimpiade şcolare naţionale şi internaţionale, cât şi creşterea numărului de absolvenţi care reuşesc să obţină medii peste 5,00 la evaluarea naţională pentru clasa a VIII-a sau să fie declaraţi reuşiţi la examenul de bacalaureat. Astfel, dacă în sesiunea iunie-iulie 2011 procentul de promovabilitate la bacalaureat depăşea cu puţin 40%, în sesiunea din iulie 2016 procentul se apropiase de 65%.

Curriculumul pentru gimnaziu este una dintre marile provocări ale momentului. Cum au fost primite noile programe de către şcolile din judeţ?

Noile programe pentru gimnaziu reprezintă într-adevăr un progres faţă de cele precedente, dar, după părerea mea, mai este încă mult de lucru pentru descongestionarea unor elemente informaţionale excesive şi orientarea lor generală spre pragmatism. Anul trecut, în luna septembrie, am participat, împreună cu alţi colegi de la ISJ Călăraşi, la un schimb de experienţă în Franţa şi am rămas plăcut surprins că elevii de gimnaziu făceau ore de practică în ateliere şcolare excelent dotate, unde erau instruiţi pentru rezolvarea unor probleme practice ce pot apărea în orice gospodărie. Şi dacă nu mă înşală memoria, ceva asemănător am făcut şi noi în şcolile gimnaziale din România prin anii ’60-’70!

Domnule inspector general, între învăţământ şi piaţa muncii din România nu prea există puncte de legătură. De aceea, vreau să vorbim despre învăţământul profesional şi profesional-dual. Câtă nevoie are judeţul Călăraşi de aceste forme de pregătire profesională? A fost învăţământul profesional-dual îmbrăţişat de către agenţii economici din judeţ?

În ceea ce priveşte învăţământul profesional putem afirma că această formă de pregătire pentru viaţă a tinerilor din judeţ se bucură de mai mult succes în comparaţie cu noutatea pe care o reprezintă învăţământul profesional-dual, încă neatractiv la nivelul judeţului. Astfel, dacă în anul şcolar 2016-2017 în judeţ funcţionează 18 clase de învăţământ profesional frecventate de peste 400 de elevi, pentru anul şcolar 2017-2018 avem aprobate 25 de clase de învăţământ profesional care urmează să fie frecventate de peste 600 de elevi. Din păcate, nu am avut solicitări din partea agenţilor economici pentru a şcolariza tinerii în sistemul profesional-dual, dar avem convingerea că, odată cu implementarea pe scară mai largă a acestui sistem, el va deveni o realitate şi în judeţul Călăraşi.

Care este, în acest moment, starea învăţământului rural din judeţul Călăraşi? Sunt semnale ale reducerii procentului de abandon şcolar şi de analfabetism funcţional în mediile defavorizate, nu puţine în judeţ?

Cum am mai afirmat, în ceea ce priveşte baza materială a şcolilor din mediul rural, în ultimii ani situaţia s-a îmbunătăţit semnificativ. Din păcate, nu acelaşi lucru putem afirma în ceea ce priveşte încadrarea cu personal didactic calificat a unora dintre aceste unităţi de învăţământ preuniversitar, fiind cunoscută situaţia cronică din localităţile din apropierea Bucureştiului, în mod deosebit. Faptul că din 3.000 de cadre didactice peste 200 sunt necalificate şi aproape 500 sunt profesori suplinitori spune mult! Cu toate acestea, în privinţa abandonului şcolar şi a analfabetismului funcţional, judeţul nostru, cu multe zone paupere, se situează la nivelul mediei naţionale.

Se apropie examenele naţionale. În lumina rezultatelor obţinute la simulări, la ce vă aşteptaţi în vară?

După simulările din luna martie 2017, în urma analizelor efectuate la nivelul Inspectoratului Şcolar, am stabilit programe de măsuri concrete pentru îmbunătăţirea rezultatelor, atât la evaluarea naţională pentru clasa a VIII-a, cât şi pentru examenul naţional de bacalaureat. Şi dacă se menţine trendul din anii anteriori, sperăm ca procentele obţinute să fie superioare celor din anul şcolar precedent.

Vă aşteaptă deci o vară de foc. Dar în vacanţă când veţi pleca? De fapt, cât îşi permite un inspector şcolar general să lipsească de la ISJ când toată lumea – elevii adică – se află în vacanţă?

Nici nu ştiţi cât adevăr cuprind întrebările dumneavoastră! Pe lângă evaluarea naţională la clasa a VIII-a, cele două sesiuni ale examenului naţional de bacalaureat şi concursul naţional de titularizare a cadrelor didactice, în vara care se apropie vom mai organiza un concurs naţional, cel de ocupare a posturilor vacante, care va dura aproximativ 30 de zile calendaristice. Şi dacă dumneavoastră mai credeţi că vom putea efectua ceva zile de concediu în această vară, eu vă asigur că vă înşelaţi. Dar aceasta este situaţia şi nu avem a ne plânge. În ceea ce mă priveşte, cred că voi recupera ceva din acest timp în anii următori, când mă gândesc la o binemeritată pensionare.

Vă mulţumesc.

  Interviu realizat de Marcela GHEORGHIU