Socialize

Facebook
Home » Actualitate » Programe si proiecte » Oportunităţi în cadrul Proiectului Erasmus+ ,,Abeilles menacées, Planète en danger!“ („Albinele – în pericol, Planeta – ameninţată!“), la Liceul Tehnologic Baia de Fier, Jud. Gorj

Oportunităţi în cadrul Proiectului Erasmus+ ,,Abeilles menacées, Planète en danger!“ („Albinele – în pericol, Planeta – ameninţată!“), la Liceul Tehnologic Baia de Fier, Jud. Gorj

În perioada 24-28 aprilie 2017, la Şcoala Elementară Jane Sandanski, Razlog, Bulgaria, a avut loc o mobilitate de proiect ,,Erasmus+“ unde au participat, din partea Liceului Tehnologic Baia de Fier, următoarele cadre didacice: prof. înv. primar Rădescu Cristiana, prof. înv. primar Dungan Valentina Roxana şi prof. înv. primar Popa Zinica.

Obiectivul proiectului este conştientizarea elevilor cu privire la protejarea mediului înconjurător, în special protejarea albinelor la nivel local, european şi global. Parteneriatul comun de lucru va permite celor implicaţi şi nu numai să înţeleagă şi să compare diferitele ameninţări care pun în pericol existenţa şi reproducerea albinelor în fiecare dintre ţările partenere.

După discursul directorului Şcolii elementare Jane Sandanski, Georgi Trenchev, fiecare ţară participantă a prezentat şcoala din care provine, s-au împărtăşit impresii privind implementarea proiectului, apoi profesorul Jean Pierre Martin, care va instala câte un stup în fiecare ţară, care face parte din acest proiect, a prezentat chestiuni tehnice privind instalarea stupului.

A urmat apoi vizitarea şcolii, a claselor unde s-au văzut preocu­pările elevilor şi cadrelor didactice pentru realizarea activităţilor din cadrul proiectului.

După vizitarea şcolii, profesorul Martin a prezentat viaţa albinelor în colonii, aspecte relevante ale specificului acestora, s-a referit la siguranţa albinelor, la comportamentul nostru în faţa acestora. De asemenea, s-au făcut precizări privind instalarea albinelor în stup în cadrul proiectului.

S-a participat la procesul de mutare a albinelor în stupul (în Apiscop) în care vor trăi. Când procesul de mutare a albinelor s-a încheiat, stupul a fost mutat într-o sală de clasă unde elevii vor avea posibilitatea de a monitoriza dezvoltarea şi reproducerea lor.

A avut loc o întâlnire cu primarul din Razlog, inginer Krasimir Gerchev, cu şeful Departamentului învăţământ Blavgoevgrad, Ivavlo Zlatanov, apoi s-a discutat despre Apiscope (stup cu geam prin care pot fi observate albinele), ca fiind centrul practicii educaţionale. A urmat apoi un atelier de prezentare pe două paliere de lucru, unul în limba franceză şi altul în limba engleză. S-a vizitat o grădiniţă din apropierea şcolii unde există o colaborare cu şcoala în realizarea diverselor activităţi educative. Au avut loc observaţii ale stupului şi activităţi practice de întreţinerea acestuia, apoi elevii şcolii Jane Sandanski au prezentat un frumos program artistic.

S-a continuat activitatea pe ateliere de lucru, unde fiecare ţară a prezentat mostre de miere şi produse din miere, degustarea acestora şi aprecieri privind produsele. S-au prezentat reţete de produse din fiecare ţară care au în componenţa lor miere. A urmat o prezentare PPT cu ,,Albina în istorie“, apoi discuţii despre proiect, despre activităţile care se desfăşoară cu elevii, despre postarea acestora pe web site-ul proiectului.

Domnul Olivier Bruère, coordonatorul proiectului, a făcut aprecieri asupra desfăşurării reuniunii de proiect, s-a stabilit ca următoarea reuniune să se desfăşoare în Italia, în perioada 16.10. 2017-19.10 2017.

Între 30 mai şi 3 iunie 2017, profesorul Jean Pierre Martin, din Franţa, a fost prezent la Liceul Tehnologic Baia de Fier, unde a montat stupul de albine în interiorul unei săli de clasă, premieră în ţara noastră. După instalarea stupului de albine, elevii claselor primare au văzut cum lucrează albinele, au descoperit regina, modul organizat de lucru al acestora, înţelegând mai bine care este rolul lor, fiind hotărâţi să protejeze mai mult natura.

Este de remarcat faptul că, în perioada 24-28 ianuarie 2017, Liceul Tehnologic Baia de Fier s-a bucurat de vizita reprezentanţilor ţărilor implicate în proiect, care au apreciat în mod deosebit implicarea învăţătorilor, elevilor şi părinţilor în activităţile proiectului. În cadrul asistenţelor la ore, din discuţiile purtate cu directorul şcolii, prof. Cetină Ileana, şi coordonatorul proiectului din partea României, prof. Turbăceana Dana Simona, reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean, respectiv inspec­torul şcolar general prof. Işfan Ion şi inspectorul pentru învăţământul primar, prof. Popescu Ion, primarul localităţii, Turbăceanu Dumitru, cei prezenţi au fost impresionaţi de modul cum se desfăşoară activităţile din cadrul proiectului. La finalul reuniunii s-a vizionat un frumos program artistic pregătit de elevii claselor primare unde, pe lângă un dans cu albinuţe şi flori, tradiţionalele costume populare specifice zonei au impresionat participanţii pentru faptul că în zona noastră se pune accent deosebit pe păstrarea tradiţiilor şi continuităţii cântului şi portului popular.

Profesor înv. primar Cristiana RĂDESCU,
Liceul Tehnologic Baia de Fier, jud. Gorj