Socialize

Facebook
Home » Interviuri » „Pentru noi, performanța nu înseamnă doar rezultate notabile la examenele naționale, olimpiade și concursuri, dar și o obligație morală față de înaintașii noștri“

„Pentru noi, performanța nu înseamnă doar rezultate notabile la examenele naționale, olimpiade și concursuri, dar și o obligație morală față de înaintașii noștri“

 Interviu cu prof. Mihaela Ștefan, directOrul Colegiului Național Gheorghe Țițeica, din Turnu Severin

Stimate doamnă director Mihaela Ștefan, conduceți unul dintre cele mai performante licee din țară. Care este secretul acestei ascensiuni care vă aduce în topul celor mai dorite și mai admirate instituții de învățământ mehedințean?

Ascensiunea școlii noastre se bazează pe faptul că profesorii de la Colegiul Național Gheorghe Țițeica, Drobeta-Turnu Severin, au înțeles că rolul unei școli, în societatea contemporană, nu este numai acela de a urmări excelența academică, dar și de a-și motiva elevii să învețe pe tot parcursul vieții, să devină gânditori critici și membri eficienți ai unei societăți globale în continuă schimbare. Cu ceva ani în urmă, Colegiul Național Gheorghe Țițeica s-a angajat să transforme educația, prin crearea unui mediu, care să le ofere elevilor noștri condițiile pentru formarea unei personalități armonioase și care să-i încurajeze spre a-și canaliza potențialul în căutarea excelenței. Acest lucru poate fi posibil numai într-un mediu, în care elevii au autonomie și un control mai mare în privința alegerii subiectului, a metodelor de învăţare și a ritmului de studiu, un mediu în care elevii lucrează în echipe sau individual, pentru a explora probleme și a procesa activ cunoştințele, nefiind nişte receptori pasivi, un mediu care conferă elevilor responsabilitatea pentru propriile progrese în educaţie.

Educația oferită de Colegiul Național Gheorghe Țițeica se bazează pe identificarea și încurajarea  talentelor și abilităților elevilor. Aici le oferim copiilor și tinerilor o platformă pentru a gândi, a se exprima și a-și face cunoscute aptitudinile și abilitățile. În acest scop, profesorul acționează ca facilitator, mentor, sfătuitor, coordonator și colaborator  în procesul de negociere a provocărilor și dilemelor cu care se confruntă elevii. În ceea ce privește prezentul, dincolo de ierarhii județene și naționale, Colegiul Național Gheorghe Țițeica este cu siguranță o școală cu adevărat europeană, o școală  fundamental constituită, cu profesori și elevi de foarte bună calitate, o școală competitivă.

Suntem la rubrica Școala Performanței, deci să vorbim despre performanțele elevilor, dar, evident, și ale cadrelor didactice de la Colegiul Național Gheorghe Țițeica.

În centrul succesului de care ne bucurăm astăzi se află entuziasmul profesorilor noștri pentru meseria lor. Elevii care studiază în liceul nostru acceptă și adoptă valorile promovate de corpul profesoral: integritate, responsabilitate, perseverența, inițiativă, respect, demnitate, pasiune. Când pasiunea este cea care luminează drumul spre performanţă, simţi că prinzi aripi, iar succesul nu poate fi departe. Pasiunea pentru performanță a elevilor și profesorilor colegiului  este oglindită în numărul mare de premii la olimpiadele și concursurile școlare, la diverse discipline studiate în școală.  Iată o statistică pe ultimii patru ani școlari: anul şcolar 2014/2015, etapa judeţeană – 266 de premii (47 elevi calificați la etapa națională); etapa națională – 10 premii și distincții; anul şcolar 2015/2016; etapa judeţeană – 320 de premii (40 elevi calificați la etapa națională); etapa națională – 16 premii și distincții (un elev calificat la olimpiada „Limbă, comunicare şi literatura română“, etapa internațională); etapa international – un premiu special obținut de elevul Ofițeru Cristian Felix; mențiune obținută la concursul internațional de matematică  „Purple Comet!“; anul şcolar 2016/2017; etapa judeţeană – 328 de premii (35 elevi calificați la etapa națională); etapa națională – 15 premii și distincții; etapa international –  premiul al III-lea la olimpiada „Lectura ca abilitate de viață“ obținut de eleva Iulia Mitrache; Premiul al II-lea la Concursul internațional de creație „Calistrat Hogaș“ Ediţia a VIII-a, 2017, secțiunea traducere în limba engleză, obținut de Vuc Daria Elisa. În sfârșit, în anul şcolar 2017/2018, la etapa județeană am obținut 338 de premii (32 elevi calificați la etapa națională), la etapa finală – 20 de premii și distincții. La etapa internațională, avem un Honourable mention, obținut de eleva Mitrache Iulia la Olimpiada Internațională de Filosofie și Premiul al II-lea obținut de eleva Andreea Iustina Petolea la Olimpiada Internațională  a  Elenismului.

Vorbiți-ne și despre premiile și distincțiile primite de Colegiul Național Gheorghe Țițeica în ultimii ani.

Eforturile cadrelor didactice, atât la orele de curs, cât şi în activitățile extrașcolare și extracurriculare, dar şi rezultatele remarcabile ale elevilor noștri la etape judeţene, naţionale şi internaţionale ale olimpiadelor și concursurilor şcolare, pregătiţi şi susţinuţi de profesorii liceului nostru, ne-au adus conferirea Diplomei de Excelenţă, de două ori, înainte de 2006, din partea Ministerului Educaţiei, iar, odată cu începutul anului şcolar 2007 – 2008, onoranta denumire de Colegiul Naţional Gheorghe Ţiţeica. Performanța obținută în anul școlar 2016-2017 la olimpiada internatională „Lectura ca abilitate de viață“ de către eleva Iulia Mitrache, pregătită de dna prof. Petrescu Magelona, a fost recunoscută de Parlamentul României și Ministerul Educației Naționale, care au conferit școlii noastre două diplome de onoare, „ca semn al prețuirii noastre pentru strădaniile dumneavoastră zilnice de a înălța România“. De asemenea, premiile obținute în anul școlar 2017-2018 la Olimpiada Internațională de Filosofie, de către eleva Iulia Mitrache, coordonată de dl prof. Sergiu Anastasescu, și la Olimpiada Internațională a Elenismului, de către Andreea Iustina Petolea, coordonată de dna prof. Paula Scalcău, ne-au adus din partea Ministerului Educației Naționale o diplomă de onoare, „în semn de respect și prețuire pentru toți dascălii care, slujind școala, au înălțat școala“.

Așa stând lucrurile – vedem că sunteți cu adevărat o școală de elită – ce reprezintă performanța pentru Colegiul Național Gh. Țițeica?

Anul acesta, școala noastră împlinește 100 de ani. Și-a deschis porțile în ziua de 7 decembrie 1919, sub denumirea de Școală secundară de fete, cu 74 de eleve, distribuite în două clase. Şcoala secundară de fete a fost desfiinţată după un singur an de funcţionare. Domnişoara Elisa Vorvoreanu, directoarea şcolii, cu un număr mic de profesoare, a continuat gratuit cursurile, obligând, prin acest sacrificiu, recunoaşterea şcolii, a utilităţii ei şi trecerea definitivă în bugetul statului, în anul 1922. Urmând exemplul de abnegație al înaintașilor noștri, ne-am străduit să facem din colegiul nostru o comunitate puternică, optimistă, cooperantă, rezistentă la adversități și cu o dorință clară de a-și celebra identitatea. Așadar, pentru noi, performanța nu înseamnă numai rezultate notabile obținute la examenele naționale și olimpiadele și concursurile școlare, dar și o obligație morală față de înaintașii noștri.

Care sunt domeniile în care excelează elevii de la CN Gh. Țițeica? Cât de dinamică, de flexibilă este oferta școlară, astăzi, într-o lume în care totul se schimbă rapid, se upgradează aproape de la o zi la alta? 

Elevii noștri, călăuziţi cu grijă şi dăruire de profesorii lor, încurajaţi să aibă aşteptări mari de la ei înşişi, au ajuns să înţeleagă cum învaţă, cum îşi organizează studiul, cum să depăşească barierele. Fiecare evaluare, fiecare test, fiecare temă, fiecare roman, fiecare poezie, fiecare hartă, fiecare eprubetă, fiecare pensulă sau creion colorat, fiecare lentilă convergentă, fiecare unitate centrală și fiecare mulaj au fost mijloacele, prin intermediul cărora au dobândit cunoştinţe şi au căutat semnificaţii. Prin urmare, elevii noștri excelează la aproape toate disciplinele studiate în școală. Conform statisticilor, am obținut premii la olimpiadele și concursurile școlare la disciplinele limba și literatura română, limbi moderne, limba neogreacă, limba latină, fizică, matematică, științe sociale, biologie, chimie, informatică, tehnologia informației, istorie, geografie etc.

Implementarea curriculumului național la nivelul Colegiului Național Gheorghe Țițeica se realizează pe cele trei componente trunchi comun, curriculum diferențiat și curriculum la decizia școlii (CDS) – discipline  opționale ofertate, la nivel național și local, în urma consultării elevilor, consiliului profesoral și părinților și pe baza resurselor disponibile. Flexibilitatea ofertei educaționale se realizează prin curriculumul la decizia școlii, care îi ajută pe elevi să aprofundeze noţiunile din trunchiul comun al disciplinei, să completeze cunoştinţele unei discipline cu noţiuni din altă disciplină, din aceeaşi arie curriculară.

CDS permite abordarea trans-, pluri-, interdisciplinară a temelor și aplicarea metodelor alternative de evaluare, autoevaluare. Cursurile opționale oferite la nivelul școlii prezintă flexibilitate în stabilirea calendarului de desfăşurare, determină participarea activă şi afectivă a elevilor şi stimulează parteneriatul elev – familie – şcoală – comunitate locală.

Către ce se îndreaptă absolvenții Colegiului Național Gh. Țițeica, din Turnu Severin?

Este de la sine înțeles că un elev „exploatat“, într-o astfel de atmosferă, ne dă speranța că are toate șansele de a deveni un adult responsabil, echilibrat, capabil să își asume responsabilitățile societății din care este parte integrantă. Nivelul ridicat de pregătire le-a oferit absolvenților noștri șansa de a-și continua studiile la liceele și universitățile de prestigiu pe care și le-au dorit. De altfel, absolvenții care ne vizitează vorbesc la superlativ de nivelul lor de pregătire la disciplinele studiate în liceu, nivel apreciat și de profesorii universitari. O parte din absolvenții Colegiului Național Gheorghe Țițeica optează pentru continuarea studiilor în străinătate, fiind admiși la universități de top din Europa. Majoritatea elevilor noștri sunt buni cunoscători ai limbilor moderne, iar școala noastră, centru de pregătire și examinare pentru examenele Cambridge și partener al European Examinations Centre, le facilitează obținerea de certificate internaționale care atestă cunoașterea limbii engleze la nivel C1 și C2, conform Cadrului european comun de referinţă pentru limbi străine. Aceste certificate le sunt necesare absolvenților care doresc să fie admiși la o facultate din străinătate.

Vă invit, pe finalul interviului, să faceți un exercițiu de imaginație și să ne spune-ți care ar putea fi sloganul CN Gh. Țițeica?

Motivarea elevilor este constant privită ca un factor determinant al învățării. Din păcate, programele încărcate, dificultatea sarcinilor de lucru și numărul mare de ore de curs sunt  obstacole care fac dificilă motivarea elevilor. Zilnic, elevii au de rezolvat sarcini de lucru, provocatoare din punct de vedere cognitiv, învață noțiuni care au o relevanță personală mică și practică, în mod repetat, abilități de bază, decontextualizate. Este posibil ca aceștia să perceapă temele și alte sarcini de lucru ca fiind complicate, lipsite de importanță sau plictisitoare. Solicitările motivaționale pentru finalizarea, temelor în afara sălii de clasă, ca de exemplu pregătirea suplimentară pentru concursuri și olimpiade școlare, pot fi și mai împovărătoare. În ciuda acestor probleme, cei mai mulți dintre elevi noștri prezintă un nivel ridicat de motivație pentru sarcini școlare atât în ​​clasă, cât și în afara clasei. Aici intervine profesorul. Un profesor motivat ajută la energizarea, direcționarea și susținerea comportamentului pozitiv al elevilor și contribuie la stimularea creativității și a curiozității, încurajându-i să învețe mai mult și să se autodepășească. Prin urmare, sloganul nostru ar putea fi „Elevul motivat dorește să se evidențieze, studiază, excelează“.

Interviu realizat de Marcela GHEORGHIU