Socialize

Facebook
Home » Institutii » Sindicate » Pentru o lege a educației susținută de întreaga societate

Pentru o lege a educației susținută de întreaga societate

Scrisoare deschisă către Guvernul României,
Domnului Prim-Ministru, Victor-Viorel Ponta

Excelență,

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, care reprezintă drepturile și interesele a peste 175.000 de salariați din învățământul preuniversitar de stat, vă adresează respectuoasa rugăminte de a iniția o dezbatere publică, la nivel național, pe marginea proiectului Legii educației naționale și a Statutului personalului didactic, aflat pe agenda Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport a Senatului României.

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ consideră că este absolut necesară o dezbatere publică pe marginea acestui proiect de lege, cu participarea tuturor categoriilor de beneficiari ai educației (elevi, studenți, părinți, comunitate locală), dar și a tuturor factorilor implicați sau cu rol de decizie în procesul educațional – reprezentanții Guvernului, Ministerului Educației și Cercetării Științifice, Administrației Prezidențiale, organizațiilor sindicale, organizațiilor neguvernamentale, organizațiilor patronale, agenților economici, organizațiilor autorităților administrației publice locale etc.

Experiența ultimilor 25 de ani ne-a demonstrat că toate actele normative care au guvernat sistemul educațional au fost supuse unui lung șir de modificări și completări pe perioada de aplicare a acestora, ceea ce a generat mari nemulțumiri de-a lungul timpului.

Învățământul românesc are nevoie de o lege coerentă, unanim acceptată de toți factorii implicați și interesați în/de actul educațional, inclusiv de beneficiarii direcți, și care să poată fi aplicată pe termen lung, fără a putea fi contestată.

În calitatea domniei voastre de prim-ministru al României, puteți iniția o asemenea dezbatere amplă.

Cu deosebită stimă,

Președinte,
Simion Hancescu