Socialize

Facebook
Home » Interviuri » „Pentru școala noastră, performanța și calitatea educației ocupă primul loc“

„Pentru școala noastră, performanța și calitatea educației ocupă primul loc“

Interviu cu prof. Gina Stavarache,  directorul Școlii Gimnaziale Zaharia Stancu, din Roșiori de Vede


Stimată doamnă director, la prima convorbire pe care am avut‑o, ne‑ați spus că Școala Gimnazială Zaharia Stancu are copii frumoși și că vă place să fiți înconjurată de acești micuți minunați. Care este atmosfera care îi întâmpină când trec pragul școlii? Care este primul lucru pe care îl învață când ajung aici?

Şcoala Gimnazială Zaharia Stancu își propune să pregătească elevii pentru o lume în schimbare, să le ofere oportunități de formare la standarde europene și să le formeze capacități, deprinderi și competențe care să fie valorificate ușor pe parcursul vieții.

Suntem o școală incluzivă unde învață aproape 100 de elevi care provin din centrele de plasament și din plasament familial ceea ce ne „obligă“ să răspundem tuturor provocărilor generate de integrarea acestora. Tocmai de aceea, valorile europene: toleranța, respectul reciproc, solidaritatea sunt insuflate prin strădania, profesionalismul și dăruirea cadrelor didactice, prin implicarea părinților/tutorilor legali, dar și prin susținerea întregii comunități locale. Toate acestea contribuie la obţinerea de rezultate și performanțe școlare notabile ale elevilor și asigură acel climat optim de cooperare și colaborare cu cei din jur formând o echipă de succes.

Ce face din școala dvs. o instituție de învățământ atât de apreciată? Care este viziunea dvs. managerială? 

În ceea ce privește viziunea managerială, am mizat pe stilul democratic. Am încercat să promovăm o școală în care procesul educativ să fie rezultatul unor eforturi comune. Școala noastră implică elevii în luarea deciziilor, încredințează elevilor responsabilități punând în valoare, totodată, relația cu părinții, aceștia fiind consultați în legătură cu schimbările necesare în școală. Atmosfera destinsă și prietenoasă, relațiile calde, dar în același timp respectuoase și tolerante dintre elevi pe de o parte, dar și dintre părinți și cadre didactice au făcut să ne bucurăm de aprecierea comunității și să fim o școală căutată.

Am încercat să nu ratăm nicio ocazie pentru a pune în valoare capacitățile, deprinderile și/sau competențele fiecărui copil încurajând, stimulând și apreciind performanța, dar și efortul depus.

Școala noastră se vrea a fi o școală participativă, unde primează interesele educaționale ale elevilor, precum și implicarea efectivă, în procesul educațional, a tuturor celor interesați: elevi, părinți și cadre didactice.  Unitatea noastră de învățământ este printre puținele din județ care de șase ani de zile vine în sprijinul părinților și pune la dispoziție acestora programul „Școală după școală“.

Ce loc ocupă performanța și calitatea în această frumoasă școală teleormăneană?

Pentru școala noastră, performanța și calitatea educației ocupă primul loc. Acestea sunt evidențiate prin rezultate bune pe care le au la evaluările naționale, dar și prin participarea elevilor noștri la cât mai multe olimpiade și concursuri școlare. Obținerea unor locuri fruntașe la aceste concursuri naționale au contribuit la recunoașterea valorii actului instructiv – educativ desfășurat în școala noastră.

Calitatea educației se reflectă și în progresul elevilor care prezintă dificultăți de învățare și integrare. Ei participă cu interes la programe speciale, acestea fiind adaptate conform curriculu­mului la nevoile lor și la particularitățile lor de vârstă.

Dotările sunt o condiţie importantă a succesului, mai ales astăzi când revoluția digitală a schimbat din rădăcini paradigma educației de calitate. De ce dotări beneficiază elevii dvs.?

Școala dispune de 15 săli de clasă dotate cu videoproiectoare și ecrane de proiecție, un laborator de informatică, unul de biologie, cabinet de istorie, un cabinet de documentare și informare (CDI), cu peste 9.000 de volume de cărți, și o sală de festivități dotată și amenajată la standarde europene, dar ambiția noastră este de a reuși dotarea școlii cu material didactic pentru toate disciplinele studiate astfel încât să putem pune mai mult accent pe partea aplicativă a noțiunilor învățate. Ne străduim să le oferim elevilor noștri accesul la tehnologia modernă și în acest sens am încheiat un parteneriat cu Asociația de Părinți și am accesat finanțare prin proiecte europene. Ne‑am înscris și am participat la toate concursurile ce puneau în joc premii necesare școlii cum ar fi: „Câștigă cu Profi“, concursul de proiecte pentru dotarea cu calculatoare de la „Ateliere fără frontiere“, ocazii cu care am obținut echipamente IT pentru cabinetul de informatică.

Ce loc ocupă activităţile extracurriculare la școala pe care o conduceți? Cât de implicați sunt copiii, elevii în astfel de activități menite să le dezvolte armonios personalitatea, orizontul cunoașterii?

Educaţia extracurriculară îşi are rolul şi locul bine stabilite în formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Participarea în proporție cât mai mare a elevilor la activitățile extracurriculare face parte din viziunea pe care noi o avem. Elevii noștri participă, de asemenea, și la activități extrașcolare care contribuie la dezvoltarea personalității, a creativității și a generozității acestora. Ei au participat la donarea de legume și fructe pentru Căminul de Bătrâni, la stângerea de jucării, la activitățile de predare‑învățare‑evaluare din cadrul proiectelor cu finanțare Erasmus+, dar și la numeroase activități planificate în cadrul proiectelor europene și naționale desfășurate în școală și în afara ei, amintim aici cursuri de formare pentru antreprenoriat, educație ecologică etc.

Cât de ancorată este Școala Gimnazială Zaharia Stancu la învățământul european?

Putem spune, fără falsă modestie, că suntem destul de ancorați; implementăm anul acesta șase proiecte cu finanțare europeană din cadrul programului Erasmus+. Cinci proiecte sunt din categoria parteneriate strategice strategic în domeniul educație şcolară – proiecte de schimb interşcolar KA229: „Never give up“ 2017‑1‑PL‑01‑KA219‑038729_2 – proiect ce vizează  desfășurarea de activități de creștere a încrederii și a stimei de sine implementat de clasele a IVa, „Be tolerant, beutify our world“ 2018‑1‑TR01‑KA229‑058274_3 – proiect desfășurat de clasele a VII‑a care desfășoară activități despre toleranță, respect, prietenie; proiect „Today a dreamer, Tomorrow a leader“ 2018‑1‑DE03‑KA229‑047207_3 implemetat de clasele a II‑a și a III‑a, în care elevii învață să‑și descopere pasiunile; „Learning Through Creative Drama!“ 2018‑1‑TR01‑KA229‑058798_3 – proiectul claselor a V‑a  ce vizează  numeroase activități desfășurate prin metoda „creative drama“; ultimul proiect  K 2, dar nu cel din urmă este proiectul de orientare turistică „Good N.E.W.S. I’ m E.U.“ 2018‑1‑IT02‑KA229‑048422‑2, implemetat de clasele a VI‑a.

La categoria formare profesională  a personalului didactic – Acțiunea K1, proiectul Stop bullying, contează fiecare copil!“ 2018‑1‑RO01‑KA101‑048133 își propune formarea cadrelor didactice în găsirea de soluții pentru prevenirea bullyngului.

Ne mândrim cu faptul că am derulat cu succes proiectul transfrontalier „Dezvoltarea unei abordări comune de educație în antreprenoriat la școală“, implementat prin programul Interreg în parteneriat cu o școală din Bulgaria, proiect care a avut ca rezultat amenajarea și dotarea unui cabinet de antreprenoriat în școala noastră. Trebuie să amintesc că un sprijin important în derularea acestui proiect l‑am primit din partea autorității locale care ne‑a susținut financiar pe tot parcursul derularii proiectului transfrontalier și ne susțin în fiecare demers în interesul instituției noastre.

2018 a fost un an bun pentru școala dvs.? Cum întâmpinați noul an, doamnă director, dvs., cadrele didactice, elevii?

Anul 2018 a fost un an bun,  școala noastră a obținut certificatul de „Şcoală Europeană“  în competiția adresată  unităţilor de învăţământ preuniversitar care au fost şi sunt implicate în programe europene din domeniul educației și formării profesionale, a primit, de asemenea, certificatul de școală E‑twinning și a fost premiată în cadrul Galei Edu Manager pentru proiectele aflate în derulare, fiind încununată, astfel, munca de echipă a ultimilor ani.

Așteptăm noul an cu optimism și determinare pentru a ne depăși propriile limite în construcția unei educații europene de cel mai înalt nivel. Dăruirea pentru profesie, experiența fiecărui cadru didactic, formarea continuă la nivel național și internațional vor conduce la creșterea calității educației în școala noastră, determinată de prestaţia pedagogică a cadrelor didactice,  atitudinea lor faţă de schimbare, calitatea metodelor interactive şi procedeelor didactice practicate, pentru că, în condiţiile actuale, educaţia de calitate rămâne în totalitate pe seama cadrelor didactice.

Interviu realizat de Marcela GHEORGHIU